Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił - czytaj

Zmarła Ligia Urniaż-Grabowska

Zmarła Ligia Urniaż-Grabowska - czytaj

Ruszyły prace Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby zdrowia.

Ruszyły prace Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby zdrowia. - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

Rada Dialogu Społecznego poświęcona sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego poświęcona sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

Rada Dialogu Społecznego o budżecie na przyszły rok

Rada Dialogu Społecznego o budżecie na przyszły rok - czytaj

Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia”

Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia” - czytaj

Ksiądz profesor Stanisław Warzeszak nie żyje

Ksiądz profesor Stanisław Warzeszak nie żyje - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

2017-09-11 10:20Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia”

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski z udziałem Przewodniczącego KEP abp Stanisława Gądeckiego oraz abp Henryka Hosera i bp Stefana Regmunta i licznie zgromadzonych przedstawicieli środowiska medycznego odbyła się prezentacja polskiego wydania „Karty Pracownika Służby Zdrowia”.

Pierwsza edycja „Karty” miała miejsce w 1994 roku, w języku polskim ukazała się w roku 1995.

Jest to swoisty przewodnik duchowy i etyczny dla pracowników służby zdrowia, który ma za zadanie budowę moralnych norm w relacjach pacjent-pracownik służby zdrowia, relacji, które we współczesnym świecie zostały odhumanizowane.

To kompendium spojrzenia na posługę medyków poprzez Społeczną Naukę Kościoła ma uczynić nas „ świadomymi kustoszami życia i jego opiekunami a nie być jedynie zimnymi, choć często wysoko wykwalifikowanymi rzemieślnikami” (o. prof. dr hab. Maurizio Faggioni, przedstawiciel Watykańskiej Dykasterii Zdrowia).

Przedstawiciele Episkopatu, w tym lekarz (abp Hoser) i psycholog (bp Regmunt) wskazywali na konieczność obrony natury ludzkiej w dobie posthumanizmu.

Abp Stanisław Gądecki w swoim wystąpieniu mocno zaakcentował fakt iż w obecnych czasach już u młodych adeptów medycznych występuje prymat ekonomii nad etyka zawodową.

W trakcie dyskusji przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia, która jest członkiem Zespołu KEP ds duszpasterstwa służby zdrowia, wskazała iż na rządzących spoczywa odpowiedzialność takiego zorganizowania systemu opieki zdrowotnej, który stwarzać będzie godne warunki pracy i płacy dla medyków.

W „Karcie” jest wyraźne odniesienie do rządzących – przewodnicząca zaapelowała aby również decydenci polityczni zapoznali się z treścią tej niezwykle potrzebnej lektury.

Przewodnicząca zwróciła również uwagę iż Watykańska Dykasteria Zdrowia (odpowiednik naszego Ministerstwa Zdrowia), której przez wiele lat przewodniczył zmarły niedawno śp abp Zbigniew Zimowski, wskazuje mocno iż środowisko medyczne to WSZYSCY, bez wyjątku pracujący przy osobach chorych. Nie rozróżnia pracowników na „medycznych” i „niemedycznych” - każdy ma swoje zadanie i odpowiedzialność w niesieniu pomocy ludziom cierpiącym.

„Karta Pracownika Służby Zdrowia” to dokument rehumanizacji medycyny, który wskazuje na właściwe relacje pacjent-pracownik służby zdrowia – w relacjach etycznych a nie ekonomicznych.

Lektura obowiązkowa !!!