Andrzej Jacyna prezesem NFZ

Andrzej Jacyna prezesem NFZ - czytaj

Byłaś wojownikiem

Byłaś wojownikiem - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej - czytaj

5 lat Medexpressu

5 lat Medexpressu - czytaj

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję - czytaj

Solidarność pamięta o Profesorze

Solidarność pamięta o Profesorze - czytaj

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

Komunikat

Komunikat - czytaj

2017-09-11 10:20Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia”

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski z udziałem Przewodniczącego KEP abp Stanisława Gądeckiego oraz abp Henryka Hosera i bp Stefana Regmunta i licznie zgromadzonych przedstawicieli środowiska medycznego odbyła się prezentacja polskiego wydania „Karty Pracownika Służby Zdrowia”.

Pierwsza edycja „Karty” miała miejsce w 1994 roku, w języku polskim ukazała się w roku 1995.

Jest to swoisty przewodnik duchowy i etyczny dla pracowników służby zdrowia, który ma za zadanie budowę moralnych norm w relacjach pacjent-pracownik służby zdrowia, relacji, które we współczesnym świecie zostały odhumanizowane.

To kompendium spojrzenia na posługę medyków poprzez Społeczną Naukę Kościoła ma uczynić nas „ świadomymi kustoszami życia i jego opiekunami a nie być jedynie zimnymi, choć często wysoko wykwalifikowanymi rzemieślnikami” (o. prof. dr hab. Maurizio Faggioni, przedstawiciel Watykańskiej Dykasterii Zdrowia).

Przedstawiciele Episkopatu, w tym lekarz (abp Hoser) i psycholog (bp Regmunt) wskazywali na konieczność obrony natury ludzkiej w dobie posthumanizmu.

Abp Stanisław Gądecki w swoim wystąpieniu mocno zaakcentował fakt iż w obecnych czasach już u młodych adeptów medycznych występuje prymat ekonomii nad etyka zawodową.

W trakcie dyskusji przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia, która jest członkiem Zespołu KEP ds duszpasterstwa służby zdrowia, wskazała iż na rządzących spoczywa odpowiedzialność takiego zorganizowania systemu opieki zdrowotnej, który stwarzać będzie godne warunki pracy i płacy dla medyków.

W „Karcie” jest wyraźne odniesienie do rządzących – przewodnicząca zaapelowała aby również decydenci polityczni zapoznali się z treścią tej niezwykle potrzebnej lektury.

Przewodnicząca zwróciła również uwagę iż Watykańska Dykasteria Zdrowia (odpowiednik naszego Ministerstwa Zdrowia), której przez wiele lat przewodniczył zmarły niedawno śp abp Zbigniew Zimowski, wskazuje mocno iż środowisko medyczne to WSZYSCY, bez wyjątku pracujący przy osobach chorych. Nie rozróżnia pracowników na „medycznych” i „niemedycznych” - każdy ma swoje zadanie i odpowiedzialność w niesieniu pomocy ludziom cierpiącym.

„Karta Pracownika Służby Zdrowia” to dokument rehumanizacji medycyny, który wskazuje na właściwe relacje pacjent-pracownik służby zdrowia – w relacjach etycznych a nie ekonomicznych.

Lektura obowiązkowa !!!