ROZWÓJ

SZKOLENIA

GROSIK

FILMY

S I S                    SPRAWDŹ CO O NAS PISZĄ 

Aktualności 

                     

24 stycznia 2017r. 

Tylko do końca miesiąca OZ mogą zgłaszać się do udziału nagradzanych działaniach związkowych. Szczegóły u Kol. Tadeusza Pietkuna w biurze ZR. 

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy w terminie 30-31 marca 2017r!

Szczegóły dotyczące organizacji szkolenia:

Aby zgłosić uczestników należy wypełnić i odesłać Formularz Zgłoszeniowy dostępny w biurze ZR lub poniższym adresie kontaktowym. .

Cena za osobę: 1000 zł brutto.

Koszt szkolenia obejmuje:

materiały szkoleniowe,

nocleg, pełne wyżywienie,

przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Hotel Dal w Gdańsku

Zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1983 roku o społecznej inspekcji pracy rozdział 3 art. 14 koszt takiego szkolenia ma obowiązek pokryć pracodawca. (Dz.U. z dnia 30.06.1983r. ze zm.).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
Aleksandra Zawadzka
Kierownik Działu 
Tysol Sp. z o.o.
Wydawca ,,Tygodnika Solidarność"
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
T: 508-169-537 E: a.zawadzka@tygodniksolidarnosc.com
fax. 58-308-43-42

Jutro możliwa przerwa na naszej str netu z powodu wyjazdu do KK. 

23 stycznia 2017r. 

W przyszły poniedziałek obradować będą: Zarząd Regionu, Regionalna Komisja Wyborcza, Regionalna Komisja Rewizyjna. 

20 stycznia 2017r. 

Dziś obrady PZR. Tematy: najbliższy ZR, odznaczenie dla zasłużonych, pomoc OZ, zarejestrowanie nowej organizacji. 

19 stycznia 2017r. 

Z przykrością informujemy, że w przyszłą środę warsztatów z budowy silnego związku zawodowego nie będzie, co jest związane ze szkoleniem w KK dot. elektronicznych legitymacji związkowych. 

18 stycznia 2017r. 

 

Dziś wybory uzupełniające w OZ Nadleśnictwa Człuchów. 

17 stycznia 2017r. 

W najbliższy piątek posiedzenie PZR. Spraw do omówienia jest sporo. O szczegółach napiszemy wkrótce. 

Trwają prace nad wprowadzeniem w Regionie elektronicznej legitymacji związkowej. 

16 stycznia 2017r. 

W tym tygodniu wracamy do programu "Budowa silnego związku zawodowego" oraz do nagród dla OZ. Szczegóły w biurze ZR u Kol. T. Pietkuna. 

13 stycznia 2017r. 

Koleżanki i Koledzy z organizacji związkowych: 

PEC "EMPEC" Sp. z o.o. w Ustce
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

mają pracodawców przyjaznych pracownikom. Gratulujemy!!! 

Warto w tej sprawie nawiązać kontakt z naszymi członkami  Związku w tych zakładach pracy. 

12 stycznia 2017r. 

 

11 stycznia 2017r.  

10 stycznia 2017r.  

Można już zgłaszać akces do budowania silnego związku zawodowego. Zapraszamy chętnych i całe organizacje. Do zrobienia jest bardzo dużo. 

9 stycznia 2017r.  

Od przyszłego tygodnia wracamy do akcji "budowy silnego związku zawodowego". 

5 stycznia 2017r.  

Kiedy uda się już zbudować dużą, silną (liczącą bardzo wielu członków) organizację związkową, to warto zastanowić się kogo i w jakim zakresie należy przeszkolić. Bez sensu są szkolenia na chybił trafił, kogokolwiek, żeby tylko szkolić. Mając dużą i silną organizację związkową warto też pomyśleć: w jaki sposób będziemy przekazywać wszystkim członkom Związku informacje dotyczące naszej działalności. I na koniec mając dużą i silną (liczącą bardzo wielu członków) organizację warto zastanowić się nad budową grup eksperckich, które będą wspierały nasze działania. Tego wszystkiego bardzo życzę naszemu Związkowi na każdym szczeblu, od najmniejszej komórki Związku aż do centrum. 

4 stycznia 2017r.  

Z czterech wymienionych wczoraj działań najistotniejsze znaczenie ma rozwój Związku. I nie chodzi tu o jakieś ogólne pojęcie rozwoju, lecz o zwiększanie liczby jego członków. Bez realizacji tego pierwszego punktu, kolejne działania nie mają większego sensu. Rozwinięty Związek, to silny związek, a silny związek to związek posiadający bardzo dużo członków Związku. Jak mawia pewien znajomy związkowiec - "nie znam sytuacji gdzie silny związek zawodowy by przegrał, zawsze przegrana jest oznaka słabości". Jeżeli się dobrze przyjrzeć tej zasadzie, to ma ona głęboki sens, także w odniesieniu do nas. W porażającej większości związkowcy sami wskazują, że "Solidarność" była najsilniejsza kiedy liczyła dziesięć milionów członków Związku. Potem liczba członków Związku systematycznie się zmniejszała, co oczywiście miało wpływ na możliwości działania. Wydaje się to być zamkniętym kołem - spada liczba członków Związku, maleje jego siła oddziaływania. Trzeba przerwać ten trend zwiększając liczbę osób zrzeszonych w NSZZ "Solidarność". Więcej piszemy o tym na FORUM, podając przykłady popierające powyższe. 

3 stycznia 2017r.  

Sprawy bardzo ważne wg. ustaleń Krajowych Władz Związku: 

1 rozwój, 

2 szkolenia, 

3 informacja, 

4. eksperci. 

Jakie plany na 2017 rok w tym zakresie? 

Przypominamy, że do 10 stycznia trzeba złożyć informację pracodawcy o liczbie członków związku zawodowego. Brak takiej informacji może mieć wielkie negatywne skutki dla związkowców. 

2 stycznia 2017r. 

W Nowym 2017 Roku życzymy wszystkim związkowcom i sympatykom NSZZ "Solidarność" wielu sukcesów, szczególnie w rozwoju naszego Związku, poprzez stałe i systematyczne zwiększanie liczby jego członków. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, pomyślności, a nade wszystko błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym roku. Miłej sylwestrowej zabawy i do zobaczenia w 2017r. 

Przypominamy, że do 10 stycznia trzeba złożyć informację pracodawcy o liczbie członków związku zawodowego. Brak takiej informacji może mieć wielkie negatywne skutki dla związkowców. 

Informacji z wcześniejszego okresu szukaj w archiwum