ROZWÓJ

SZKOLENIA

GROSIK

FILMY

Serwis Informacyjny Solidarności 

Nowości 

SPRAWDŹ CO O NAS PISZĄ 

18 kwietnia 2014r. 

17 kwietnia 2014r. 

W dniu wczorajszym odbyły się wybory delegatów na WZDR w okręgach łączonych. Wcześniej takei wybory odbyły się w Bytowie, a dziś w Ustce. 

16 kwietnia 2014r. 

 

Zapraszamy do lektury POLMOROWCA ... 

15 kwietnia 2014r. 

Tematy wczorajszego posiedzenia ZR: wybory, majowe WZDR, wyrejestrowanie OZ, podziękowania dla byłych przewodniczących OZ. 

14 kwietnia 2014r. 

Dziś obraduje Zarząd Regionu oraz Regionalna Komisja Rewizyjna. 

 

Masz wybór ... 

"Zorganizowani maja lepiej" 

Komentarz własny 

Aż trudno uwierzyć, jak ludzi wierzą w różne, niby cudowne, recepty na poprawę sytuacji, a jednocześnie nie wierzą w to ile zależy od nich, szczególnie jak się zorganizują. 

11 kwietnia 2014r. 

"Zorganizowani mają lepiej", to główna zasada sukcesów. 

Nasi na wczorajszej rocznicy. (fot. J. Szczepaniak)

10 kwietnia 2014r. 

Dziś obraduje PZR. Tematy wybory w Związku, WZDR, zmiana nazwy OZ. 

Spotkanie Wielkanocne 

 

SCANIA ogranicza zwolnienia ... 

Paweł - Gratulacje ... 

9 kwietnia 2014r. 

Uroczysta Msza Św. ... 

Przypominamy o obowiązku informowania pracodawcy o liczbie członków Związku będących pracownikami u danego pracodawcy. Termin mija jutro. 

Trwają przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Słupskiego, które zaplanowano na 16 maja 2014r. w Słupsku.  

Czy SCANIA wychodzi na prostą? ... 

"Zorganizowani maja lepiej". 

Komentarz własny 

Jakże ciekawe są dyskusje związkowców w tzw. kuluarach i jakże inne od tych oficjalnych. Dlaczego? Oto jest pytanie. Podawanych jest tyle przykładów na to, co trzeba zrobić, żeby Związek był silniejszy. A efekty są takie, jakie są. 

Jak rozwój robią inni? ... 

Tym razem olali nas europarlamentarzyści ... 

8 kwietnia 2014r. 

W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, otrzymaliśmy radosną informację. Nasz Kolega Paweł, przewodniczący OZ, wygrał w sądzie sprawę o przywrócenie do pracy. Gratulujemy. Jest to tym cenniejsza informacja, że w ostatnich czasach sądy chętniej przyznawały odszkodowania niż orzekały przywrócenie do pracy. Może wreszcie zmiana na lepsze. 

Nadal trwa akcja "zorganizowani mają lepiej". Dzięki niej można też obywać się bez sądów i innych instytucji. 

7 kwietnia 2014r. 

Strajk ... 

Komentarz własny 

Jednak, żeby móc korzysta c z tej broni, to trzeba zrealizować założenia akcji "Zorganizowani maja lepiej". W innym wypadku nie ma nawet co myśleć o strajku, gdyż nie ma on żadnych szans na powodzenie 

... Może warto o tym poczytać? ... A najlepiej osobiście praktykować. Zarząd Regionu służy pomocą. Wystarczy tylko się zgłosić. 

4 kwietnia 2014r. 

ZAPRASZAMY na Drogę Krzyżową ... 

W dniu wczorajszym RKW zatwierdziła wybory we wszystkich OZ, które zgłosiły się do ZR. Już można odbierać dokumentację w biurze ZR. OZ, które nie odbiorą dokumentacji osobiście będą otrzymywały materiały w formie listowej. 

3 kwietnia 2014r. 

Rozpoczyna się drugi etap wyborów w Związku. W naszym Regionie Sekcja Emerytów i Rencistów dokonała już wyborów. 8 kwietnia wybory w Sekcji Oświaty. 16 maja w Słupsku Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność". Jesienią wybory  na Krajowym Zjeździe Delegatów w Bielsku - Białej. Do końca roku będziemy po wyborach i ukonstytuowaniu się nowych władz Związku na wszystkich szcezblach. 

2 kwietnia 2014r. 

W dniu dzisiejszym obraduje Regionalna Komisja Wyborcza. Zatwierdzone zostaną wybory w OZ oraz utworzone okręgi łączone do wybory delegatów na WZDR. 

A "zorganizowani maja lepiej". 

1 kwietnia 2014r. 

Tak się walczy ... U nas jak ognia ludzie się boją... A tak walczą boliwijscy związkowcy ... 

W tym miesiącu należy poinformować pracodawcę o liczbie członków Związku będących pracownikami. Taki obowiązek na związki zawodowe nakłada ustawa. Nie wypełnienie tego obowiązku może ujemnie skutkować dla OZ. 

W dniu wczorajszym upłynął termin wyborów w OZ. Jeszcze trzy OZ zgłosiły wybory po terminie. Pozostałe zostały wezwane do usunięcia naruszenia prawa wewnątrzzwiązkowego. 

Rozwijamy Związek ... 

"Zorganizowani maja lepiej" 

Jak to jest z tym bezrobociem? Jak się dowiadujemy pracownicy zapisują się w kolejki do zwolnienia lub są oburzeni, że pracodawca nie chce ich zwalniać. A wszystko przez Dobrowolne Programy Odejść z pracy. 

Ostatnie protesty ... 

 

Informacji z wcześniejszego okresu szukaj w archiwum