ROZWÓJ

SZKOLENIA

GROSIK

FILMY

S I S                    SPRAWDŹ CO O NAS PISZĄ 

Aktualności 

                     

23 -24 marca 2017r. 

W drugim dniu...

W pierwszym dniu sporo czasu poświęciliśmy analizie sytuacji w jakiej się znajdujemy. Koledzy z KK starali się podać nam pozytywne przykłady działań związkowych np. w Wielkiej Brytanii, które zaowocowały zwiększeniem liczby członków Związku. Podawano też przykłady z Polski, gdzie działania z pozyskiwani czlonków Związku doprowadziły do powstania wielotysięcznych organizacji związkowych. 

Dziś u jutro szkolenie dla członków Zarządu Regionu z pozyskiwania nowych członków Związku. 

Szkolenie
dla członków Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”
z zakresu pozyskiwania członków Związku

w dniach 23 – 24 marca 2017r.
w miejscowości Smołdziński Las 9

 

22 marca 2017r. 

Tak należy walczyć!!!

 

Jednak zwycięstwo zależy od siły związkowców, czytali od liczby członków Związku. Wyobraźmy sobie , czysto hipotetycznie, że ten protest naszych Kolegów poparło np. milion ludzi ze Związku, nie mówiąc już o 10 mln. Jaki byłby efekt? Już dawno byśmy zapomnieli, że był jakiś protest, a sukces przerósłby nasze oczekiwania. Być może jutro na szkoleniu, jego uczestnicy zrozumieją, że od liczby członków Związku zależy możliwość osiągania sukcesów przez związek zawodowy. 

Rozdano nagrody "Pracodawcom przyjaznym pracownikom". Najwięcej nagród otrzymali pracodawcy z Białegostoku, prawie 25%. Z Regionu Słupskiego 2 pracodawców zgłoszonych przez związki zawodowe "Solidarność" w energetyce cieplnej w Słupsku i Ustce. Warto zgłaszać się do tych organizacji o poradę, jak układać współpracę,, żeby mieć takich pracodawców. 

21 marca 2017r. 

Bardzo często spotykam się z sytuacją, że związkowcy myślą, że jest dobrze kiedy jest dramatycznie źle. Znacznie więcej o tym na forum związkowym. 

Przygotowujemy się do szkolenia z zakresu pozyskiwania nowych członków Związku. 

Nadal trwa akcja budowania silnego związku zawodowego. 

20 marca 2017r. 

W najbliższy czwartek rozpoczyna się szkolenie członków Zarządu Regionu w zakresie pozyskiwania nowych członków Związku. MA to szczególne znaczenie z uwagi na to, że nasz Region jest obecnie najmniejszym Regionem w NSZZ "Solidarność" i konieczne jest odwrócenie trendu spadku ilości członków Związku, jeżeli chcemy utrzymać samodzielność Regionu, tak jak to stanowi uchwała WZDR Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność". 

 

A u nas to już było. Czytaj więcej na forum. 

16 marca 2017r. 

   

Pytają dlaczego tak dużo i często jest o powyższej akcji. Odp szukajcie na forum. 

16 marca 2017r. 

Za tydzień szkolenie dla członków ZR z zakresu, co zrobić, żeby Związek był silniejszy i osiągał zamierzone sukcesy. Jak mawia wiceprzewodniczący ZR: sprawa jest bardzo prosta - znów musi być nas miliony, a nie tysiące. 

A oto przykład negatywny. 

   

Mało liczni, niezorganizowani czyli słabi, jakie mają szanse na sukces? 

Poniżej przedstawiamy tekst jaki otrzymaliśmy od KSP Sanepidu. 

"Dla konsumentów żywności nadciągają ciężkie dni.

W lutym 2017 r. ukazały się nowe wersje projektów ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, których wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa zwrócił się do wszystkich ministrów o zgłoszenie uwag w terminie 7 dni od ich otrzymania. Poinformował również, że w/w projekty były już przedmiotem konsultacji w lipcu 2016r. Nadal mamy do czynienia z pomysłem Ministra Rolnictwa dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Zabranie zadań żywnościowych z Państwowej Inspekcji Sanitarnej spowoduje zniszczenie inspekcji sanitarnej, która ma ponad 60 letnią tradycje i oczywiście pozbawi pracy część pracowników, a nadzór nad bezpieczeństwem żywności dla społeczeństwa na pewno będzie zagrożony.

- Nie wyobrażam sobie by jedna tak duża inspekcja (Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności-PIBŻ), która w większości ma skupić inspekcje podległe Ministrowi Rolnictwa a zatem głównie inspekcja rolna, była w stanie ocenić wpływ danych czynników zawartych w produktach żywnościowych na zdrowie ludzi. W tej dziedzinie naszym zdrowiem zajmują się lekarze medycyny i minister zdrowia, oni oceniają i określają normy żywnościowe. Głównym celem prawa żywnościowego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym samym ochrona zdrowia konsumentów.

PIBŻ będzie się również zajmowała nadzorem nad żywnością specjalnego przeznaczenia tzn. żywnością dla niemowląt i dzieci. Zawarto również zapisy o nadzorze nad wodą butelkowaną i mineralną, co to ma wspólnego z produkcją rolną?

Oceną czy nasza żywność jest bezpieczna i zdrowa prowadzić będą lekarze weterynarii, wiodąca grupa zawodowa według zapisów w projektach. Z pracowników "Sanepidu" będzie się wybierać pracowników, którzy przydadzą się do pracy w nowej inspekcji.

Jedna z pracownic Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiedziała: "Dziecko i piesek w jednej poczekalni" – może to pozwoli na zmniejszenie kolejek do lekarzy w przychodniach?

Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest właściwa do zapewnienia niezależnego i obiektywnego nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentujące interesy rolników i producentów rolno-spożywczych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wobec braku konfliktu interesów gwarantuje poprawne, obiektywne wykonywanie zadań - nie pozostaje na żadnym etapie w konflikcie interesów, nie musi wybierać między wielkością rynku rolnego i sprzedaży, a bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal ignoruje opinie strony społecznej i wbrew licznym negatywnym stanowiskom wyrażanych m.in. przez Ministra Zdrowia, w tym uprzednio przez Pana Ministra Zbigniewa Religę, a także zawartych w Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia dąży do zmniejszania uprawnień Ministra Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność" podtrzymuje zgłoszone wcześniej uwagi dotyczące koncepcji powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i zgłasza sprzeciw wobec aktualnie wznowionych projektów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dorota Walczak

Przewodnicząca

Sekcji Krajowej Pracowników Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” 

15 marca 2017r. 

My też chcemy i będziemy się szkolić w rozwoju Związku (patrz niżej). 

14 marca 2017r. 

Pytanie na dziś: co to jest wypalenie się człowieka? Odp na forum. 

 

13 marca 2017r. 

Pytanie na dziś: ile związki zawodowe powinny przeznaczyć na rozwój? Odp - na forum. 

   

 

       

     

10 marca 2017r. 

Szkolenie dla członków Zarządu Regionu poprowadzą: szef działu szkoleń KK, szef działu rozwoju KK NSZZ "Solidarność" oraz organizator działu powoju KK. 

Ma nadal proponujemy budowę silnego związku zawodowego. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Kol. T. Pietkunem z biura ZR. 

9 marca 2017r. 

Szkolenie
dla członków Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”
z zakresu pozyskiwania członków Związku

w dniach 23 – 24 marca 2017r.
w miejscowości Smołdziński Las 

8 marca 2017r. 

Wszystkim Paniom składamy najlepsze życzenia, przede wszystkim, żeby ich Święto trwało cały rok, a nie jak nas przyzwyczajali komuniści, tylko jeden dzień. 

 

A Panom życzymy, aby mniej wierzyli w to, że ktoś za nas rozwiąże nasze problemy, także te związkowe i pracownicze. 

7 marca 2017r. 

Szkolenie dla członków ZR planowane jest w dniach 23 - 24 marca. Poprowadzą szkolenie szefowie działu szkoleń i rozwoju Komisji Krajowej. Szczegóły w biurze ZR. 

Po wczorajszym posiedzeniu ZR będziemy się przygotowywali do szkolenia z pozyskiwania członków Związku, które będzie adresowane do członków ZR. 

6 marca 2017r. 

Dziś obrady Zarządu Regionu. Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Komisji Wyborczej. O tematach obrad wkrótce, ale w przypadku ZR są one zbieżne z proponowanymi przez PZR, a RKW zajmie się wyborami w OZ. 

3 marca 2017r. 

Obraduje Prezydium Zarządu Regionu wg. tematów wcześniej opisanych na tej stronie. W obradach uczestnicz Kol. Jerzy Barzowski. 

2 marca 2017r. 

Jak to wytłumaczyć (przełożyć na nasze) tym związkowcom, którzy chcą podwyżek a pracodawcy mówią - NIE? 

 

 

"Super" fajna wiadomość, tylko w SPV w Dębnicy Kaszubskiej, nawet po kontroli PIP, jak zfśs nie mieli tak i nie mają. 

Jutro posiedzenie PZR. Tematy: przygotowanie najbliższego posiedzenia ZR, sprawy wyróżnień związkowców z Regionu w aspekcie uchwały WZDR i obrad ZR, szkolenia SIP, szkolenia dla związkowców z ochrony danych osobowych, o konieczności przeprowadzenia szkolenia, z potrzeby pozyskiwanie członków Związku, zorganizowanego dla członków ZR, podjęcie decyzji ws. poważnienia dla organizacji związkowych oświaty do opiniowania spraw dot. oświaty.

Szczególne podziękowania dla Kol. Wiktora Usyka. Za co? Widać na zdjęciach i filmach. 

 

 

1 marca 2017r. 

Dziś w Słupsku została odprawiona Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych. 

 

Jutro wybory władz w nowej organizacji w Nadleśnictwie w Bytowie, a pojutrze obrady PZR. 

 

Otrzymaliśmy już z KK dostęp do zamówień elektronicznej legitymacji związkowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt z T. Pietkunem z biura ZR. 

28 lutego 2017r. 

 

27 lutego 2017r. 

Z wielkim smutkiem  przyjęliśmy informację o śmierci

Ś.P. Leszka Pomorskiego

wieloletniego wiceprzewodniczącego  Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Gazowni w Słupsku,

człowieka „Solidarności”, delegata na WZD Regionu Słupskiego, naszego serdecznego Kolegi.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

Organizacja Wydziałowa NSZZ „Solidarność” w Gazowni w Słupsku. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 1 marca o godzinie 11.20 na starym Cmentarzu w Słupsku. 

 

24 lutego 2017r. 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz Kolega Leszek Pomorski. Zapamiętamy Leszka jako otwartego na sprawy ludzkie działacza związkowego. Świeć nad jego duszą nasz Panie Boże.  

23 lutego 2017r. 

Dziś wybory uzupełniające w OM NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów przy ZR. 

22 lutego 2017r. 

Wczoraj jeden ze związkowców zapytał ile związkowców pracuje poniżej 13 zł na godzinę na umowach śmieciowych? Z przykrością trzeba stwierdzić, że nie wiemy. 

21 lutego 2017r. 

Kto, kogo, kiedy i jak oszukuje, i dlaczego? Pamiętajmy 99% informacji, które do nas docierają pochodzą ze źródeł, których nie jesteśmy sami w stanie sprawdzić. 

 

A niektórzy wierzą, ze to dotyczy tylko mody w medycynie???!!!

Co to za śmieszne pieniądze dla Słupska. 

   

Jaki plan działania mamy w naszych organizacjach? Co z pozyskiwaniem nowych członków, co ze szkoleniami, co z informacją wewnątrzzwiązkową, co z działaniami eksperckimi? Możemy pomóc - trzeba tylko chcieć. Zapraszamy do współpracy!!! 

20 lutego 2017r. 

W piątek odbyło się Kolegium Przewodniczących. 

 

Frekwencja ... Tematy ... Refleksje na FORUM 

17 lutego 2017r. 

Dziś obrady Kolegium Przewodniczących oraz Regionalnej Komisji Wyborczej. 

16 lutego 2017r. 

I niech ktoś powie, że strajk nie jest skuteczną bronią. 

Pojutrze szkolenie dla Przewodniczących i Skarbników z zakresu spraw finansowo-księgowych. Wcześniej Kolegium Przewodniczących, na którym zostanie poruszona m.in sprawa ochrony danych osobowych. 

    

Zainteresowanych elektroniczną kartą związkową prosimy o kontakt z T. Pietkunem z biura ZR. 

15 lutego 2017r. 

 

14 lutego 2017r. 

Zwykle dzieje się tak, że do Związku trafiają pracownicy wtedy, kiedy jest już zbyt późno. 

A do Zarządu Regionu trafiają związkowcy, też dopiero, jak trzeba płakać nad rozlanym mlekiem. 

 

A jak się pisze i mówi o budowaniu silnego związku zawodowego, który sobie poradzi z problemami, to ...

Wprawdzie większość organizacji związkowych w REgionie 

13 lutego 2017r. 

Rozpoczynamy cykl: 

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

Nie zważając na różnego rodzaju reakcje kontynuujemy nasze działania dotyczące zwiększania liczby członków Związku. Zainteresowane osoby i organizacje prosimy o kontakt z biurem ZR i Kol. T. Pietkunem. Każda osoba się liczy i każde działanie. Najgorsze w tym wypadku jest zaniechanie. Sprawę "wałkujemy" też na FORUM związkowym. 

Miarą sukcesów związkowych jest liczba członków Związku. Poniżej przykłady: 

 

Pytanie zawsze jest takie samo: gdyby nas było więcej, to czy ... ? 

10 lutego 2017r. 

W dniu dzisiejszym w biurze ZR odbyło się spotkanie dot. ochrony danych osobowych członków Związku. Zainteresowanych, na których ciąży ustawowy obowiązek ochrony takich danych, prosimy o kontakt z biurem ZR. 

9 lutego 2017r. 

Dziś obrady PZR. Obrady wg wcześniej proponowanego porządku. 

8 lutego 2017r. 

Wyrazy współczucia po stracie małżonki Ali, naszemu Koledze Januszowi Szczepaniakowi, składają Koleżanki i Koledzy z NSZZ "Solidarność". Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Pogrzeb w piątek 14.10 na starym cmentarzu w Słupsku. 

Jeżeli zależy Ci na przyszłości NSZZ "Solidarność" - zgłoś się.  

 

                        

NSZZ "Solidarność

najsilniejsza

w 1980 roku bo najliczniejsza 

Kolejny już raz zapraszam na warsztaty "Budujemy silny związek zawodowy, zwiększanie liczby osób w Związku". Termin 23 kwietnia br. Liczba miejsc nieograniczona. Szczegóły Kol. T. Pietkun. 

Co możemy zrobić z taką siła, jaką  mamy teraz? 

Jutro posiedzenie PZR. Tematy: nowa OW ARiMR w Człuchowie (tam gdzie się działy i dzieją..., no wiecie), odznaczenia dla zasłużonych cd., szkolenia - rozwój dla ZR. 

7 lutego 2017r. 

TEST dla prawdziwych związkowców!!! Co jest dla Związku najważniejsze. Odpowiedzi szukaj na FORUM. 

Tak jak związek zawodowy  jest organizacją wielu osób, tak samo rozwój musi być udziałem wielu osób. Szerzej o tym na FORUM... 

Wystarczy otworzyć jakąkolwiek stronę związkową lub porozmawiać z kimkolwiek  ze związkowców, żeby zobaczyć co znaczy liczny tj silny związek zawodowy. 

6 lutego 2017r. 

Dramat w kolejnej organizacji związkowe. Szerzej na FORUM... 

Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój i to rozumiany nie jako jakieś tam, wszystkie, różne działania (co się tylko da pod ten termin podciągnąć), ale systematyczne i stałe zwiększanie liczby członków Związku. Jak mawia pewien moj znajomy od rozwoju: nie zna sytuacji, żeby liczba organizacja przegrywała sprawy. Natomiast powszechnie zdarza się, ze mali (tzn. słabi), przegrywają. 

31 stycznia br. minął termin zgłaszania się organizacji związkowych do udziału w programie (z wielkimi nagrodami) z zakresu rozwoju Związku oraz planowania działań związkowych. Zgadnijcie ile było zgłoszeń. Napiszemy o tym na FORUM związkowym. 

3 lutego 2017r. 

2 lutego 2017r. 

Awaria sprzętu utrudnia realizowanie zadań na stronie związkowej. Jutro dalszy ciąg naprawy. 

Uczulamy organizacje związkowe odnośnie sprawy ochrony danych osobowych. Sprawa bardzo ważna. 

Dziś wybory w nowej organizacji w Człuchowie.  

1 lutego 2017r. 

Rozwój Związku (tzn. zwiększanie liczby jego członków) kluczem do naszych sukcesów. 

31 stycznia 2017r. 

Dziś wybory uzupełniające w OZ w szpitalu w Słupsku. 

A my powoli wracamy do sprawy rozwoju Związku. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Tadeuszem Pietkunem w  biurze ZR. Szerzej rozwojem zajmiemy się na FORUM związkowy,

30 stycznia 2017r. 

Dziś obrady Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Komisji Wyborczej. Tematy obrad ZR: informacje z prac PZR (o programie „Pracodawca przyjazny pracownikom”, o związkowej karcie elektronicznej, o uzwiązkowieniu w Regionie w obecnej kadencji), wykonanie budżetu za 2016 i przyjęcie budżetu na 2017, uchwała ws. FWSZZ, Kolegia Przewodniczących, wykonanie uchwały WZDR ws.  medalu dla zasłużonych członków Związku w Regionie, omówienie sprawy członków Związku z SPV w Dębnicy Kaszubskiej i Polikliniki MSWiA w aspekcie spawy w DWS „Perła” i STAKO, omówienie sytuacji w OZ „Łosoś” i podjęcie uchwały o ZK, rozwój Związku i szkolenia związkowe. Najwięcej czasu poświecono odznaczeniu zasłużonych dla NSZZ "S". RKW zatwierdziła wybory uzupełniające w OZ w Nadleśnictwie Człuchów. 

27 stycznia 2017r. 

W poniedziałek obradować będą: Zarząd Regionu, Regionalna Komisja Wyborcza, Regionalna Komisja Rewizyjna. 

26 stycznia 2017r. 

W dniu wczorajszym Kol. T. Pietkun uczestniczył w KK w  szkoleniu dotyczącym elektronicznej legitymacji związkowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. BARDZO WAŻNE!!! Podczas szkolenia wypłynęła sprawa ochrony danych osobowych. Sprawa jest bardzo ważna i pilna. W tej sprawie należy się kontaktować z biurem ZR. 

Obecnie ZR pracuje nad wnioskami o odznaczenie zasłużonych działaczy związkowych. 

24 stycznia 2017r. 

Jutro szkolenie w Gdańsku. 

Tylko do końca miesiąca OZ mogą zgłaszać się do udziału nagradzanych działaniach związkowych. Szczegóły u Kol. Tadeusza Pietkuna w biurze ZR. 

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy w terminie 30-31 marca 2017r!

Szczegóły dotyczące organizacji szkolenia:

Aby zgłosić uczestników należy wypełnić i odesłać Formularz Zgłoszeniowy dostępny w biurze ZR lub poniższym adresie kontaktowym. .

Cena za osobę: 1000 zł brutto.

Koszt szkolenia obejmuje:

materiały szkoleniowe,

nocleg, pełne wyżywienie,

przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Hotel Dal w Gdańsku

Zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1983 roku o społecznej inspekcji pracy rozdział 3 art. 14 koszt takiego szkolenia ma obowiązek pokryć pracodawca. (Dz.U. z dnia 30.06.1983r. ze zm.).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
Aleksandra Zawadzka
Kierownik Działu 
Tysol Sp. z o.o.
Wydawca ,,Tygodnika Solidarność"
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
T: 508-169-537 E: a.zawadzka@tygodniksolidarnosc.com
fax. 58-308-43-42

Jutro możliwa przerwa na naszej str netu z powodu wyjazdu do KK. 

23 stycznia 2017r. 

W przyszły poniedziałek obradować będą: Zarząd Regionu, Regionalna Komisja Wyborcza, Regionalna Komisja Rewizyjna. 

20 stycznia 2017r. 

Dziś obrady PZR. Tematy: najbliższy ZR, odznaczenie dla zasłużonych, pomoc OZ, zarejestrowanie nowej organizacji. 

19 stycznia 2017r. 

Z przykrością informujemy, że w przyszłą środę warsztatów z budowy silnego związku zawodowego nie będzie, co jest związane ze szkoleniem w KK dot. elektronicznych legitymacji związkowych. 

18 stycznia 2017r. 

 

Dziś wybory uzupełniające w OZ Nadleśnictwa Człuchów. 

17 stycznia 2017r. 

W najbliższy piątek posiedzenie PZR. Spraw do omówienia jest sporo. O szczegółach napiszemy wkrótce. 

Trwają prace nad wprowadzeniem w Regionie elektronicznej legitymacji związkowej. 

16 stycznia 2017r. 

W tym tygodniu wracamy do programu "Budowa silnego związku zawodowego" oraz do nagród dla OZ. Szczegóły w biurze ZR u Kol. T. Pietkuna. 

13 stycznia 2017r. 

Koleżanki i Koledzy z organizacji związkowych: 

PEC "EMPEC" Sp. z o.o. w Ustce
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

mają pracodawców przyjaznych pracownikom. Gratulujemy!!! 

Warto w tej sprawie nawiązać kontakt z naszymi członkami  Związku w tych zakładach pracy. 

12 stycznia 2017r. 

 

11 stycznia 2017r.  

10 stycznia 2017r.  

Można już zgłaszać akces do budowania silnego związku zawodowego. Zapraszamy chętnych i całe organizacje. Do zrobienia jest bardzo dużo. 

9 stycznia 2017r.  

Od przyszłego tygodnia wracamy do akcji "budowy silnego związku zawodowego". 

5 stycznia 2017r.  

Kiedy uda się już zbudować dużą, silną (liczącą bardzo wielu członków) organizację związkową, to warto zastanowić się kogo i w jakim zakresie należy przeszkolić. Bez sensu są szkolenia na chybił trafił, kogokolwiek, żeby tylko szkolić. Mając dużą i silną organizację związkową warto też pomyśleć: w jaki sposób będziemy przekazywać wszystkim członkom Związku informacje dotyczące naszej działalności. I na koniec mając dużą i silną (liczącą bardzo wielu członków) organizację warto zastanowić się nad budową grup eksperckich, które będą wspierały nasze działania. Tego wszystkiego bardzo życzę naszemu Związkowi na każdym szczeblu, od najmniejszej komórki Związku aż do centrum. 

4 stycznia 2017r.  

Z czterech wymienionych wczoraj działań najistotniejsze znaczenie ma rozwój Związku. I nie chodzi tu o jakieś ogólne pojęcie rozwoju, lecz o zwiększanie liczby jego członków. Bez realizacji tego pierwszego punktu, kolejne działania nie mają większego sensu. Rozwinięty Związek, to silny związek, a silny związek to związek posiadający bardzo dużo członków Związku. Jak mawia pewien znajomy związkowiec - "nie znam sytuacji gdzie silny związek zawodowy by przegrał, zawsze przegrana jest oznaka słabości". Jeżeli się dobrze przyjrzeć tej zasadzie, to ma ona głęboki sens, także w odniesieniu do nas. W porażającej większości związkowcy sami wskazują, że "Solidarność" była najsilniejsza kiedy liczyła dziesięć milionów członków Związku. Potem liczba członków Związku systematycznie się zmniejszała, co oczywiście miało wpływ na możliwości działania. Wydaje się to być zamkniętym kołem - spada liczba członków Związku, maleje jego siła oddziaływania. Trzeba przerwać ten trend zwiększając liczbę osób zrzeszonych w NSZZ "Solidarność". Więcej piszemy o tym na FORUM, podając przykłady popierające powyższe. 

3 stycznia 2017r.  

Sprawy bardzo ważne wg. ustaleń Krajowych Władz Związku: 

1 rozwój, 

2 szkolenia, 

3 informacja, 

4. eksperci. 

Jakie plany na 2017 rok w tym zakresie? 

Przypominamy, że do 10 stycznia trzeba złożyć informację pracodawcy o liczbie członków związku zawodowego. Brak takiej informacji może mieć wielkie negatywne skutki dla związkowców. 

2 stycznia 2017r. 

W Nowym 2017 Roku życzymy wszystkim związkowcom i sympatykom NSZZ "Solidarność" wielu sukcesów, szczególnie w rozwoju naszego Związku, poprzez stałe i systematyczne zwiększanie liczby jego członków. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, pomyślności, a nade wszystko błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym roku. Miłej sylwestrowej zabawy i do zobaczenia w 2017r. 

Przypominamy, że do 10 stycznia trzeba złożyć informację pracodawcy o liczbie członków związku zawodowego. Brak takiej informacji może mieć wielkie negatywne skutki dla związkowców. 

Informacji z wcześniejszego okresu szukaj w archiwum