ROZWÓJ

SZKOLENIA

GROSIK

FILMY

S I S                    SPRAWDŹ CO O NAS PISZĄ 

Aktualności 

                   

9 października 2015r. 

W poniedziałek Kolegium Przewodniczących w Bytowie i Słupsku. Zaproszenia zostały wysłane do poszczególnych OZ. 

8 października 2015r. 

Pozostaje propozycja dla OZ, które nie mogą przeznaczyć  środków na szkolenie wyjazdowe (trzydniowe) 17 października 2015r, w Słupsku odbędzie się szkolenie stacjonarne. 

 

 

7 października 2015r. 

Zbliżają się wybory. 

 

Wystawa o bł. ks Jerzym już w Słupsku. Wkrótce poinformujemy o jej otwarciu. Już do obejrzenia w Słupsku w kościele NSJ. 

6 października 2015r. 

Dziś przedstawiciele Regionu Słupskiego wyjeżdżają do Zielonej Góry po wystawę o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, Patronie NSZZ "Solidarność". 

5 października 2015r. 

Kolejne warsztaty zwiększające liczbę członków Związku (9 - 11 października 2015r.) odwołane. A podobno tak bardzo zależy nam na zwiększaniu liczby członków Związku. 

Pozostaje propozycja dla OZ, które nie mogą przeznaczyć  środków na szkolenie wyjazdowe (trzydniowe) 17 października 2015r, w Słupsku odbędzie się szkolenie stacjonarne. 

Szczegóły i zapisy u Kol. Tadeusza Pietkuna w biurze ZR. 

 

Dziś posiedzenie ZR. Tematy jak niżej. Obraduje też RKR. 

2 października 2015r. 

Termin szkolenia (trzydniowego) z zakresu zwiększania liczby członków Związku 9 - 11 października 2015r. 

Dla OZ, które nie mogą przeznaczyć  środków na szkolenie wyjazdowe (trzydniowe) 17 października 2015r, w Słupsku odbędzie się szkolenie stacjonarne. 

Szczegóły i zapisy u Kol. Tadeusza Pietkuna w biurze ZR. 

5 października 2015r. posiedzenie ZR i RKR. Tematy obrad ZR to m.in.: informacja z prac PZR i posiedzenia KK, Kolegium Przewodniczących, informacja z obchodów XXXV-lecia NSZZ „S” w regionie i w kraju, informacja o kosztach obchodów, przygotowanie obchodów bł. ks. Jerzego Popiełuszki, omówienie wyborów do parlamentu, informacja o wykonaniu budżetu za trzy kwartały, korekta budżetu.

   

1 października 2015r. 

Dziś obrady PZR. 

Tematy posiedzenia to m.in. przygotowania do najbliższego posiedzenia ZR 5.10.15r. sprawy bieżące, spotkania Kolegiów Przewodniczących, informacja wewnątrzzwiązkowa. 

Najbliższy termin szkolenia (trzydniowego) z zakresu zwiększania liczby członków Związku 9 - 11 października 2015r. 

Dla OZ, które nie mogą przeznaczyć  środków na szkolenie wyjazdowe (trzydniowe) 17 października w Słupsku odbędzie się szkolenie stacjonarne. 

Szczegóły i zapisy u Kol. Tadeusza Pietkuna w biurze ZR. 

Dopóki nie zrozumiemy, że siłą związku jest liczba członków organizacji, dopóty ... 

Informacji z wcześniejszego okresu szukaj w archiwum