ROZWÓJ

SZKOLENIA

GROSIK

FILMY

S I S                    SPRAWDŹ CO O NAS PISZĄ 

Aktualności 

                   

5 lutego 2016r. 

NIEKONSTYTUCYJNA KONSTYTUCJA 

Z powodu braku chętnych do rozwoju związku zawodowego oraz budowy silnego związku zawodowego, zaplanowane na dziś (do niedzieli) warsztaty zostają odwołane i przełożone na termin określony poniżej. Natomiast zaproszone organizację na obecne szkolenie zapraszam w sobotę (jutro) na jednodniowe warsztaty w biurze ZR. TAKA PROCEDURA ZOSTANIE UTRZYMANA DO ODWOŁANIA (tzn. zaproszenie na szkolenie kilkudniowe, a w przypadku jego odwołania (z powodu braku chętnych) - szkolenie jednodniowe w biurze ZR). 

Zapraszam na weekendowe szkolenia  dla Organizacji Związkowych i grup związkowych

Terminy szkolenia, co dwa tygodnie, pierwsze 12 – 14 lutego br.

Szczegóły dotyczące organizacji szkolenia:

Aby zgłosić uczestników należy skontaktować się z Kol. T. Pietkunem w biurze Zarządu Regionu.

Cena za osobę 250 zł brutto od osoby.

Koszt szkolenia pokrywa: materiały szkoleniowe, nocleg, pełne wyżywienie, przerwy kawowe.

Koszty pokrywają organizacje związkowe delegujące swoich przedstawicieli.

Miejsce szkolenia Agroturystyka w Smołdzińskm Lesie. http://www.smoldzinskilas.republika.pl/

KOMUNIKAT 

Ważna informacja! Do 31 marca organizacja związkowa musi się rozliczyć z urzędem skarbowym

Dział Szkoleń przypomina wszystkim organizacjom związkowym o ustawowych terminach składania sprawozdań finansowych w urzędach skarbowych. Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek zysków i strat, informacja uzupełniająca). Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2016 r., wówczas komplet dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdanie finansowe) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2016 r., CIT-8, CIT-8/O należy składać do 31 marca 2016 r.; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

Warto stale uzupełniać swoją wiedzę w zakresie prowadzenia spraw formalnoprawnych organizacji związkowych poprzez systematyczny udział w szkoleniach związkowych. Zarząd Regionu zaprasza na najbliższe szkolenie skarbników i przewodniczących w dniu 09 lutego br. godz. 12.00 prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego.

NIENORMALNA NORMALNOŚĆ 

    

4 lutego 2016r. 

3 lutego 2016r. 

Aktualności, Komunikaty dla związkowców

Ważna informacja! Do 31 marca organizacja związkowa musi się rozliczyć z urzędem skarbowym

Dział Szkoleń przypomina wszystkim organizacjom związkowym o ustawowych terminach składania sprawozdań finansowych w urzędach skarbowych. Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek zysków i strat, informacja uzupełniająca). Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2016 r., wówczas komplet dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdanie finansowe) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2016 r., CIT-8, CIT-8/O należy składać do 31 marca 2016 r.; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

Warto stale uzupełniać swoją wiedzę w zakresie prowadzenia spraw formalnoprawnych organizacji związkowych poprzez systematyczny udział w szkoleniach związkowych. Zarząd Regionu zaprasza na najbliższe szkolenie skarbników i przewodniczących w dniu 09 lutego br. godz. 12.00 prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego.

2 lutego 2016r. 

Szkolenie dla Organizacji Związkowych i grup związkowych

 

Zapraszam na weekendowe szkolenia  dla Organizacji Związkowych i grup związkowych

 

Terminy szkolenia, co dwa tygodnie, pierwsze 12 – 14 lutego br.

 

Szczegóły dotyczące organizacji szkolenia:

 

Aby zgłosić uczestników należy skontaktować się z Kol. T. Pietkunem w biurze Zarządu Regionu.

 

Cena za osobę 250 zł brutto od osoby.

 

Koszt szkolenia pokrywa: materiały szkoleniowe, nocleg, pełne wyżywienie, przerwy kawowe.

 

Koszty pokrywają organizacje związkowe delegujące swoich przedstawicieli.

 

Miejsce szkolenia Agroturystyka w Smołdzińskm Lesie. http://www.smoldzinskilas.republika.pl/

 

Informujemy, że w dniu 9 lutego 2016r. w siedzibie Zarządu Regionu odbędzie się szkolenie z zakresu spraw finansowych działalności organizacji związkowych. Dodatkowe informacje zostanę rozesłane do OZ. 

 

1 lutego 2016r. 

Witamy w NSZZ "Solidaność" 

      

Koledzy za Nadleśnictwa Leśny Dwór zorganizowali się w organizację związkową. 

"Zorganizowani mają lepiej". Jeżeli nie skorzystamy z możliwości organizowania się lub uważamy, że jesteśmy dostatecznie zorganizowania, to...

Zapraszam na szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy. Termin najbliższego szkolenia 3 - 4 marca 2016r.

Szczegóły dotyczące organizacji szkolenia:

Aby zgłosić uczestników należy wypełnić i odesłać Formularz Zgłoszeniowy dostępny w załączeniu

Cena za osobę 1000 zł brutto.

Koszt szkolenia pokrywa: materiały szkoleniowe, nocleg, pełne wyżywienie, przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia Hotel Dal w Gdańsku

Dla grup zorganizowanych ustalamy inny dogodny termin i miejsce szkolenia a także preferencyjne ceny.

Zgodnie z ustawą z dnia 24.06.1983 roku o społecznej inspekcji pracy rozdział 3 art. 14 koszt takiego szkolenia ma obowiązek pokryć pracodawca. (Dz.U. z dnia 30.06.1983r. ze zm.). W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt. Aleksandra Zawadzka. Asystent Zarządu. st. specjalista ds. marketingu i wdrożeń. Tysol Sp. z o.o. tel. 508-169-537, fax. 58-308-43-42 

29 stycznia 2016r. 

Wczoraj nowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" dokonała wyborów władz. Relacja wkrótce. 

W dniach 5 - 7 lutego planowane są kolejne trzydniowe warsztaty z "Budowy silnego związku zawodowego". Szczegóły - Kol. Tadeusz Pietkun. Zapisy do poniedziałku. Propozycje udziału w warsztatach złożone zostały OZ Polmor Bytów i Unia Famarol. Koledzy z POLMORu juz rok temu uczestniczyli we wstępnej części warsztatów. 

28 stycznia 2016r. 

Informujemy, że w dniu 9 lutego 2016r. w siedzibie Zarządu Regionu odbędzie się szkolenie z zakresu spraw finansowych działalności organizacji związkowych. Dodatkowe informacje zostanę rozesłane do OZ. 

W dniu wczorajszym PZR zarejestrowało kolejna organizację zakładową NSZZ "Solidarność". Tym razem w Nadleśnictwie Leśny Dwór. Na dziś zaplanowano tam wybory władz Organizacji. 

W dniach 5 - 7 lutego planowane są kolejne trzydniowe warsztaty z "Budowy silnego związku zawodowego". Szczegóły - Kol. Tadeusz Pietkun. 

27 stycznia 2016r. 

W dniach 5 - 7 lutego planowane są kolejne trzydniowe warsztaty z "Budowy silnego związku zawodowego". Szczegóły - Kol. Tadeusz Pietkun. 

Dziś Region Słupski jest najmniejszym regionem w NSZZ "Solidarność". Mamy niepowtarzalną szansę... To a propos dyskusji na posiedzeniu ZR o rozwoju Związku. Od nas zależy co zrobimy. 

     

26 stycznia 2016r. 

Po wczorajszej dyskusji nt. rozwoju związku zapraszamy na kolejne warsztaty z tego zakresu. Kontakt na T. Pietkuna w ZR. 

Dziś kolejna odsłona sądowego procesy dot. "Perły". 

25 stycznia 2016r. 

Dziś obrady Zarządu Regionu Słupskiego. Główne sprawy dotyczą budżetu, uchwały dot. budżetu, powołanie likwidatora w OZ REAL. 

W trakcie obrad odbyła się kolejna dyskusja na temat rozwoju związku. 

 

Związkowe wyróżnienia. 

 

Dziś obraduje RKR. 

22 stycznia 2016r. 

Dziś, na swoim posiedzeniu, PZR zajmie się budżetem Regionu Słupskiego NSZZ "solidarność". W poniedziałek obradować będzie ZR i RKR. 

     

21 stycznia 2016r. 

 

20 stycznia 2016r. 

W najbliższy piątek posiedzenie PZR. Tematy dotyczące głównie budżetu 2015 i 2016. 

W poniedziałek posiedzenie ZR i RKR. 

Warsztaty "budowa silnego związku zawodowego" w najbliższy piątek - odwołane. Termin sobotni utrzymany w zależności od decyzji OZ. 

19 stycznia 2016r. 

 

W naszym Regionie zaczynamy w  najbliższy piątek i sobotę (jeżeli oczywiście chętni dopiszą). 

Dziś kolejna rozprawa DWS "Perła" Ustka kontra zwolniona pracownica, członek NSZZ "S" w tym zakładzie pracy. 

18 stycznia 2016r. 

 

15 stycznia 2016r. 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia, Koledze Andrzejowi Mazurukowi, z powodu odejścia do Boga taty, składają pracownicy Zarządu Regionu i członkowie NSZZ "Solidarność". Niech Dobry i Miłosierny Bóg przyjmie duszę zmarłego do nieba. 

 

    

14 stycznia 2016t. 

13 stycznia 2016r. 

Zachęcamy wszystkie organizacje oraz poszczególnych członków naszej Organizacji do dzielenia się na łamach naszych mediów sukcesami odnoszonymi w naszej działalności. 

12 stycznia 2016r. 

Przypominamy, że już za dwa tygodnie pierwsze warsztaty z "budowy silnego związku zawodowego". Można jeszcze zgłaszać chętnych, bezpośrednio do Kol. T. Pietkuna. 

   

11 stycznia 2016r. 

Dziś ostatni dzień złożenia pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji związkowej, będących pracownikami u danego pracodawcy. 

 

 

    

  

8 stycznia 2016r. 

 

      

  

7 stycznia 2016r. 

Przypominamy o obowiązku przekazania do biura ZR ankiety informacyjnej OZ. 

  

    

 

Tylko "zorganizowani mają lepiej". 

   

5 stycznia 2015r. 

Przypomnijmy uznane przez władze Związku priorytety: 

rozwój Związku, 

szkolenia związkowe, 

informacja wewnątrzzwiązkowa, 

dziania eksperckie. 

Warto zapoznać się jak w najbliższym roku w mojej organizacji związkowej zamierzamy realizować ww. cele. 

Przypominamy o ważnej sprawie. Do 10 stycznia, należy pracodawcy przedłożyć pisemnie, za potwierdzeniem, informację o ilości członków związku, będących pracownikami u danego pracodawcy. 

Przypominamy też o akcji "zorganizowani maja lepiej". Niestety nadal więcej jest przykładów braku zorganizowania się niż odwrotnie. 

          

4 stycznia 2016r. 

Witamy w 2016r. Zapraszamy do korzystania z multimediów związkowych. Prosimy też o kontakt ws. wspólnego redagowania mediów związkowych. Naszym celem jest pomoc Koleżankom i Kolegom w poprawianiu działalności związkowej. Życzymy sukcesów w Nowym Roku. 

Informacji z wcześniejszego okresu szukaj w archiwum