Cele i Misja Sekcji

Władze Sekcji

Regulamin Krajowej Sekcji

Schemat Branżowy

Wykaz Organizacji Związkowych w KSC

Kontakt

Forum dyskusyjne

Poświęcenie Sztandaru KSC

Na Wawelu maj-2011

Informacje


skc@solidarnosc.org.pl


 

Cele i Misja Sekcji

 • Powstała w celu umożliwienia Organizacjom Związkowym z branży ciepłowniczej spotkania oraz wymianę doświadczeń.
   
 • Spotkania te odbywają się kilkakrotnie w roku kalendarzowym gdzie przeprowadza się doszkalanie na tematy wniesione przez członków sekcji.
   
 • Omawiana jest bieżąca sytuacja w branży ciepłowniczej jak i sytuacja w Związku.
   
 • Sekcja stanowi bank wiedzy i doświadczeń dla Organizacji Związkowych.
   
 • Sekcja jest animatorem integracji wśród członków Związku na terenie całego kraju.
   
 • Sekcja zrzesza 37 Organizacji Związkowych terenu całego kraju oraz jedną Sekcję Regionalną,
  w której skład wchodzi 12 Organizacji Związkowych.  
 • Krajowa Sekcja Ciepłownictwa NSZZ „ Solidarność” zrzesza 4021 członków.