Sekcje Krajowe

Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Polecane strony www

Nasze akcje

ZJAZD UNI EUROPA COMMERCE

Informuję, że w dniach 1 – 3 czerwca 2015r. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności przy placu Solidarności odbędzie się Zjazd związków zawodowych sektora handlu – UNI Europa Commerce. Będzie to pierwszy europejski Zjazd UNI Europa Handel w Polsce, którego współgospodarzem będzie Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Uroczyste otwarcie Zjazdu odbędzie się 1 czerwca w godz. 17.00 – 19.00.  Do zabrania głosu podczas uroczystości otwarcia zostali zaproszeni: Lech Wałęsa – Pierwszy Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ Solidarność, Christy Hoffmann – Zastępca Sekretarza Generalnego UNI Global Union, Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy, Józef Niemiec – Zastępca Przewodniczącego EKZZ, John Hannett – Przewodniczący UNI Europa Handel oraz Patrycja Medowska – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Po oficjalnym otwarciu Zjazdu, jego uczestnicy i goście oddadzą hołd poległym stoczniowcom pod Pomnikiem poświęconym ich pamięci, a następnie odwiedzą historyczną Salę BHP dawnej Stoczni Gdańskiej, gdzie będą mogli zapoznać się z historią niezależnego ruchu związkowego w Polsce, który po wojnie narodził się właśnie w Gdańsku.

Podczas Zjazdu jego uczestnicy z całej Europy będą obradować w dniach 2 i 3 czerwca nad ważnymi sprawami ludzi pracy sektora handlu w Europie, do których należą: praca niepewna, warunki pracy i wynagradzanie, równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym, stres w miejscu pracy, wolność zrzeszania się w związki zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, nowe modele biznesu w handlu i nowe formy zatrudnienia, europejski i krajowy dialog społeczny, pracy w niedziele, uzwiązkowianie, działanie europejskich rad zakładowych i przymierzy związkowych.

Zwieńczeniem obrad będzie przyjęcie Planu Działania dla UNI Europa Handel na lata 2015 – 2019, który będzie także wskazaniem celów działania dla członków afiliowanych UNI Europa Handel. Celem nadrzędnym jest poprawa warunków pracy i płacy w sektorze handlu w Europie. Środkiem prowadzącym do tego celu jest budowanie organizacyjnej siły związków zawodowych, aby możliwe było negocjowanie dobrych układów zbiorowych i rozwijanie dialogu społecznego między związkami zawodowymi a pracodawcami, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przewiduje się, że w trakcie Zjazdu o sprawach ważnych dla wszystkich pracowników handlu w Europie będą mówić m.in.: Alfred Bujara – Przewodniczący KSPH NSZZ „Solidarność” (Polska), poseł do PE Paloma Lopez Bermejo (Hiszpania), Oliver Roethig – Sekretarz Regionalny UNI Europa, Renata Juszkiewicz – Wiceprzewodnicząca EuroCommerce i Przewodnicząca POHID.

W środę 3 czerwca 2015 r., godzinach 09.00 – 11.00, uczestnicy Zjazdu, zarówno z Polski jak i z zagranicy spotkają się przed jednym ze sklepów Auchan na akcji solidarnościowej, aby zamanifestować poparcie dla działań pracowników i związkowców z tej sieci handlowej, którzy starają się o poprawę złych warunków pracy i podwyższenie niskich wynagrodzeń.

Przed Zjazdem odbędzie się spotkanie Komitetu Sterującego UNI Global Commerce oraz UNI Europa Commerce. Na zakończenie Zjazdu odbędą się wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących UNI Europa Handel, a także wybory Komitetu Sterującego UNI Europa Handel.