Sekcje Krajowe

Sekretariat BHiU

Sekcja Handlu

Sekcja Ubezpieczeń

Polecane strony www

Nasze akcje

Wszyscy Którzy by chcieli wesprzeć Międzynarodową akcję „Lidl” zachęcamy do podpisania petycji na stronie http://www.labourstart.org/go/lidl
Akcja prowadzi do skłonienia pracodawcy żeby przywrócił zwolnionych działaczy Justynę Chrapowicz i Artura Szuszkiewicza.
Pomoc pracownikom Lidla zajmie tylko chwilę, a każdy może pomóc w ważnej sprawie:
Klikając:
———> http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign2014.cgi?c=2374 <———— następnie wpisując imię, adres e-mail oraz numer który wyświetli się na stronie (czerwona ramka z przekreślonym napisem SPAM).
Pozdrawiam,
Alfred Bujara

Komunikat

 

21 lipca, 2014 roku w Warszawie odbyło się kolejne robocze spotkanie liderów NSZZ „Solidarność” w sieci hipermarketów Real Polska z przedstawicielami pracodawcy Real, Sp. z o.o. oraz nowego właściciela sklepów Real, którym od 14 lutego tego roku jest firma Auchan Polska.

Powodem spotkania było zawiadomienie, które otrzymała strona związkowa informujące o przejściu dwóch z pięćdziesięciu siedmiu sklepów Real Polska do Auchan Polska w przewidywanym terminie  10 września 2014r dla Hipermarketu Real w Markach i 17 września 2014 dla Hipermarketu Real w Częstochowie.

Jak się jednak okazało spotkanie to w brew wcześniejszym deklaracjom pracodawców i oczekiwaniom związkowców miało jedynie charakter informacyjny, a nie negocjacyjny. W związku z powstałą sytuacją organizacje związkowe zwróciły się do pracodawców z ponowna prośbą o pilne podjęcie merytorycznych negocjacji w terminie do trzech tygodni licząc od dnia niniejszego spotkania, które zdaniem strony związkowej powinno zakończyć sie zawarciem porozumienia zbiorowego dotyczącego gwarancje zatrudnienia wszystkich obecnych pracowników oraz ich ochrony przed wypowiedzeniami zmieniającymi. Tylko takie rozwiązanie zdaniem strony związkowej gwarantuje stabilność zatrudnienia oraz daje gwarancje prawidłowego funkcjonowania przejmowanych sklepów.

Strona pracodawców zadeklarowała, że w postara się zorganizować spotkanie w jak najszybszym terminie, który pozwoli stronom dialogu społecznego na podjecie właściwych działań w zakresie ustawowych zobowiązań stron dialogu społecznego.

Warto przypomnieć, że Solidarność w Real Polska  już 24 kwietnia 2014 roku złożyła na ręce nowego właściciela firmy projekt pakietu gwarancji pracowniczych, który pozwoliłby zabezpieczyć interesy pracowników real w związku z przejęciem firmy przez nowego właściciela. Projekt nie spotkał się jednak wówczas z zainteresowaniem strony pracodawcy. W krótkim oświadczeniu pracodawca poinformował jedynie stronę związkową o swoich dobrych intencjach oraz poszanowaniu partnerstwa ze stroną społeczną. Taką odpowiedź strona związkowa uznała za niewystarczającą, gdyż nie dostarczyła ona żadnych informacji na temat najbliższej przyszłości tysięcy pracowników Real Polska.

 

Przedstawiciele związków zawodowych z krajów, gdzie głównie działa Amazon, spotkali się w Berlinie 2-3 lipca br., aby zbadać zgłoszone naruszenia praw pracowniczych w tej firmie i jej antyzwiązkowe nastawienie.

Związki zawodowe – wszyscy zrzeszeni w Federacji Pracowników Transportu Miedzynarodowego oraz w UNI Global Union, szczegółowo oceniają sytuację w Niemczech, gdzie związek ver.di odgrywa czołową rolę w sprawach pracowników Amazona. Związki zawodowe chcą rozwinąć strategię zwiększenia związkowej reprezentacji pracowniczej w Amazonie, w tym w Polsce I Czechach, gdzie sieć ta chce otworzyć pięć centrów dystrybucyjnych.

Szefowa działu handlu w UNI Global Union, Alke Boessiger, powiedziała: “Ruch związkowy nie akceptuje modelu Amazona dla nowej gospodarki, gdzie pracownicy są traktowani jak roboty, praca niepewna jest normą, a fundusze publiczne są marnowane, podczas gdy zyski wyciekają z kraju goszczącego Amazona, aby uniknąć opodatkowania. Jeff Bezos i jego kumple mylą się, jeśli sądzą, że mogą lekceważyć związki zawodowe w Polsce I Czechach jako część swojej ekspansji na wschód. Światowy ruch związkowy będzie współdziałał ze związkami w tych krajach w ich walce o godne warunki pracy dla pracowników Amazona.”

Szef UNI Poczta & Logistyka, Stephen DeMatteo podsumował: “Światowy łańcuch dostawi model dostawsię zmieniają. Firmy takie jak Amazon i DHL odgrywają główną rolę w ustanawianiu  odpowiedzialnych i zrównoważonych standardów doręczania i logistyki. Jednakże jeżeli oni nie będą zachowywać się odpowiedzialnie wobec swoich pracowników, istnieje ryzyko wejścia w nowe ciemne wieki dla pracowników. Ruch pracowniczy będzia działał przeciw rozwijaniu takiego modelu gospodarczego, który będzie maksymalizował zyski kosztem ludzkiej godności.”

Amazon zamierza otworzyć cztery centra dystrybucji w Polsce i Czechach I piąte w Polsce w 2015 – związki zawodowe uważają, że ta ekspansja na Wschód może być taktyką unikania związków zawodowych, silnych w Europie Zachodniej.

Amazon traktuje pracowników jak roboty, zmuszając ich do wykonywania pracy w ogromnym stresie przez długie godziny w złych warunkach.

MKZZ uznała Jeffa Bezosa, szefa Amazona, za najgorszego szefa firmy na Ziemi po zebraniu wyników ankiety wśród związkowców.

 

 

Przyszłoroczny kongres wyborczy UNI Europa Handel w Gdańsku i kampanie organizowania pracowników w międzynarodowych sieciach handlowych były tematem spotkania Laili Castaldo z UNI Europa Handel z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Dziś w Gdańsku Laila Castaldo spotkała się z przewodniczącym Związku Piotrem Dudą, zastępcą przewodniczącego Tadeuszem Majchrowiczem, Alfredem Bujarą przewodniczącym Sekcji Krajowej Pracowników Handlu i Kacprem Stachowskim kierownikiem Działu Rozwoju Związku.

Jednym z tematów rozmowy był przyszłoroczny kongres UNI Europa Handel, który po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, a konkretnie w Gdańsku.- Cieszymy się, że spotkamy się właśnie tu, w tym historycznym mieście. Mieliśmy ofertę z innych miast, m.in. z Wielkiej Brytanii, ale myślę, że warto zwrócić oczy wszystkich związkowców również na Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie jak widzimy, coraz więcej międzynarodowych firm zaczyna umiejscawiać swoje filie – tłumaczyła Castaldo. – Oczywiście, w tym miejscu pragnę serdecznie zaprosić szefa Związku na to wydarzenie, ale i jednocześnie poprosić o pomoc przy jego organizacji – dodała.

Przewodniczący Piotr Duda zapewnił, że Związek dołoży wszelkich starań, by kongres odbył się bez przeszkód z pełnym zaangażowaniem strony polskiej.

Kolejnym wiodącym tematem była sytuacja pracowników koncernów międzynarodowych sieci handlowych, które działają w Polsce. Jednym z przykładów było omówienie problemu łamania praw pracowniczych przez sieć handlową LIDL. – Te wielkie firmy wchodzą do naszego kraju i zachowują się w sposób nieprzyzwoity, LIDL przekracza wszelkie granice, bo już nie tylko spiera się ze swoimi pracownikami, ale także lekceważy polskie prawo – tłumaczył przewodniczący Piotr Duda.

Castaldo przyznała, że Solidarność może liczyć na wsparcie w akcjach. – Problem jest ogromny i nie dotyczy tylko Polski. Nawet niemieccy związkowcy nie mogą się porozumieć z zarządem spółki, która przecież pochodzi właśnie z tego kraju. To jest bardzo niepokojący sygnał – tłumaczyła.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali ścisłą współpracę polegającą na prowadzeniu kampanii budujących siłę związkową oraz podjęcie działań mających na celu przywrócenie dialogu społecznego w firmach, które notorycznie łamią prawa pracownicze.

- Jednym z priorytetowych działań na poziomie światowym jest organizowanie pracowników w Związek, skonkludowała spotkanie przedstawicielka europejskiego handlowego ruchu związkowego. Wspólne działanie NSZZ Solidarność i Uni Europa Handel przy kampanii organizowania w Lidl Polska opisaliśmy tutajhttp://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/rozwoj/item/8862-kliknij-i-pomoz-pracownikom-lidl

Kongres UNI Europa Handel odbędzie się 3-4.06.2015 roku w Gdańsku, a uczestniczyć w nim będzie blisko ćwierć tysiąca związkowców branży handlu z całej Europy.

 

 

W dniu 23.06.2014 roku w Zakopanem odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” na kadencje 2014-2018 ponownie został wybrany kol. Alfred Bujara, który był jedynym kandydatem.

W skład Rady Krajowego Sekretariatu na kadencje 2014-2018r. zostali wybrani:

 • Adamczak Piotr
 • Basta Artur
 • Chrapowicz Justyna
 • Oko Mieczysław
 • Paczuski Dariusz
 • Ratajczak Joanna
 • Skowron Paweł
 • Stroński Marcin
 • Włodarzewska-Gisz Joanna

W skład Komisj

Jednorowicz Mareki Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Konieczko Marzena
 • Stefaniec Barbara
 • Waśniewski Piotr
 • Zielińska Elżbieta

W powyższej konferencji wzięli udział przedstawiciele pracowników z Belgii, Czech, Polski, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Irlandii, Słowacji i Holandii, w tym Justyna Chrapowicz, przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, bezprawnie zwolniona przez Lidl Polska, a także Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” . Spotkanie  poświęcone było wymianie doświadczeń w sprawie warunków pracy w Lidl. Z dyskusji wynika, że warunki te są podobne we wszystkich krajach UE, tj. złe. Na bezprawne zwolnienie Przewodniczącej Związku Zawodowego i jej Zastępcy Lidl pozwolił sobie jednak tylko w Polsce.

Podczas konferencji wskazano, że konieczna jest międzynarodowa solidarność wobec pracodawcy, czemu dobrze będzie służyć Europejska Rada Zakładowa Lidl, którą działacze związkowi chcą powołać do życia.

- Obecnie rozważamy utworzenie Europejskiej Rady Zakładowej w Lidl. W związku z tym, że problemy w poszczególnych krajach są do siebie bardzo zbliżone, to znaczy: niski stan zatrudnienia, niskie płace, częste nadgodziny a w niektórych przypadkach (m. in. w Polsce) brak Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także – we wszystkich krajach – walka Lidla z reprezentacją pracowniczą oraz  łamanie praw związkowych będziemy podejmowali działania na poziomie europejskim – mówi portalowi dlahandlu.pl Justyna Chrapowicz, przewodnicząca NSZZ Solidarność w Lidl Polska Sklepy Spożywcze.

Właśnie w celu wywarcia nacisku na pracodawcę, aby poprawił warunki pracy w sklepach Lidla i zaczął przestrzegać prawa związkowego, europejscy związkowcy chcą połączyć siły i działać wspólnie. Działania te będą miały charakter międzynarodowych akcji protestacyjnych, informacji medialnych a także kierowanie skarg do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Związkowcy chcą także regularnie się spotykać, aby na bieżąco wymieniać się doświadczeniami i informacjami.

- Utworzyliśmy sieć kontaktów i będziemy rozmawiali na temat stworzenia międzynarodowego sztabu protestacyjnego mającego na celu przywrócenie cywilizowanego dialogu społecznego w sieci Lidl – dodaje Justyna Chrapowicz.

NSZZ „Solidarność” w sieci Lidl powstał w ubiegłym roku. Lidl był ostatnią dużą siecią handlową, gdzie dotychczas nie było związków. Pracodawca jednak nadal walczy ze związkami, co jest wbrew prawu i cywilizowanym standardom.

W dniach 13-14 maja br. odbyło się w Pradze spotkanie związkowców krajów Dialogu Wiedeńskiego, a także przewodniczących Związków Zawodowych Obszaru VI UNI Europa Handel, tj. krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z Polski uczestniczył w nim Kol. Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, a także Kol. Sebastian Barański, Przewodniczący Komisji Zakładowej z Decathlonu. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Fundacji Friedricha Eberta Vladimir Spanik.

Podczas spotkania związkowcy omówili działania sieci ponadnarodowych w każdym kraju, wymieniając poglądów i informacje nt. warunków pracy, przestrzegania praw pracowniczych i związkowych. Przewodniczący organizacji związkowych z każdego kraju, w tym Kol. Alfred Bujara z Polski, przedstawili prezentacje nt. sytuacji pracowników w każdym kraju, omawiając sytuację w prawie pracy, a także wpływ sytuacji ekonomicznej na poziom dialogu społecznego i stan negocjacji zbiorowych.

W drugim dniu obrad przewodniczenie spotkaniu powierzono Kol. Alfredowi Bujarze. Dyskutowano o typowych, często pojawiających się problemach, wskazując na podobieństwa w położeniu pracowników i związkowców w poszczególnych krajach i sieciach detalicznych.

W ostatniej części spotkania uczestnicy starali się wypracować wspólną strategię działania dla związków zawodowych w Europie Środkowej i Wschodniej, aby dążyć do osiągnięcia standardów pracowniczych krajów Europy Zachodniej.

Deklaracja Wojciech Olejniczak

List do kandydatow do PE 12. 05. 14r.

Dobre miejsca pracy dla wysokiej _jakości usług-deklaracja UNI 11 05 14

19 spotkanie Komitetu Wykonawczego UNI Europa odbyło się 6-7 maja 2014r. w Atenach jako wyraz poparcia dla krajów borykających się z kryzysem, zwłaszcza dla Grecji. W spotkaniu tym uczestniczył Kol. Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” i jednocześnie członek KW UNI Europa. Podczas spotkania omawiano bieżące ważne sprawy związkowe i sytuację ludzi pracy w Europie.

Jako przypadek testowy i symptomatyczny dla dialogu społecznego w UE wskazano sytuację braku zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie Porozumienia partnerów społecznych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze fryzjerskim. Partnerzy społeczni byli bowiem zaskoczeni silnym atakiem sprzeciwiającym się wdrożeniu porozumienia przez kilka rządów UE i część Komisji.

Komitet Wykonawczy przyjął zalecenia dotyczące postępowania odnośnie kryzysu i polityki oszczędnościowej Komisji Europejskiej. Podkreślono sprzeciw wobec cięć płacowych i wzrostu bezrobocia w Europie, zwłaszcza w krajach dotkniętych kryzysem, wśród kobiet i młodzieży.

Uczestnicy odnieśli się także do zarządzania ekonomicznego UE, które ma niekorzystny wpływ na negocjacje zbiorowe i sytuację pracowników. Wskazano, że polityki oszczędnościowe nie sprawdzają się powodują tylko wzrost pracy niepewnej i rozszerzanie się recesji w kolejnych krajach UE. Członkowie Komitetu Wykonawczego zażądali w związku z tym planu inwestycyjnego dla Europy.

 

Wobec zbliżających się wyborów przyjęto deklarację Dobre miejsca pracy dla wysokiej jakości usług z intencją uzyskania poparcia dla idei w niej zawartych ze strony kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W zamierzeniu twórców deklaracji, ma ona dać politykom wszechstronną wizję i konkretny program działania na rzecz pracowników sektora usług.

Ważnym punktem spotkania było omówienie kampanii wśród młodzieży członków afiliowanych UNI Europa, a także zagadnienia uzwiązkowiania i prowadzenia akcji na rzecz zwiększenia bazy członkowskiej. Kol. Alfred Bujara wskazał czynniki sprzyjające i przeciwdziałające zwiększeniu liczby członków Związków Zawodowych w Polsce.

Przedyskutowano także sytuację pracowników i związków zawodowych w sieciach ponadnarodowych. Omówiono w związku z tym dokument w sprawie planu działania Grupy Roboczej Sieci i Europejskich Rad Zakładowych.

 

Na koniec spotkania uczestnicy zgodzili się, że czwarty Zjazd UNI Europa odbędzie się w Rzymie w marcu 2016r. Przyjęto także sprawozdanie finansowe, akceptując rozliczenie za rok 2012 i wykonanie budżetu w roku 2013. O dobrym prowadzeniu księgowości świadczy pozytywne sprawozdanie audytorów zewnętrznych.