Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"

Grupy PZU

Informujemy, że w związku z pandemią od jej początku tj. od początku 2020 r. spotkania odbywają się nadal w sposób hybrydowy (online, stacjonarnie). Szczegółowe i aktualne informacje na temat bieżących prac można uzyskać u przewodniczących poszczególnych Komisji Oddziałowych. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji Koleżanek i Kolegów.

Informujemy, że w związku z pandemią od jej początku tj. od początku 2020 r. spotkania odbywają się nieregularnie w sposób hybrydowy (online, stacjonarnie). Szczegółowe i aktualne informacje na temat bieżących prac można uzyskać u przewodniczących poszczególnych Komisji Oddziałowych. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji Koleżanek i Kolegów.

 • 12 marca 2020
  Cykliczne spotkanie przedstawicieli Zarządu PZU SA/ PZU Życie SA z Przewodniczącymi związków zawodowych.
 • 4-5 marca 2020
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zmian w PSM w zakresie wsparcia sprzedaży, zintegrowanego systemu wynagradzania (ZUZP/RW/RPP), prezentacji wyników badania zaangażowania oraz spotkanie z Panią Prezes Aleksandrą Agatowską.
 • 5-6 lutego 2020
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące bieżących spraw w PSG, organizacji pracy w PKK oraz zmian Regulaminu Pracy PZU SA.
 • 11-12 grudnia 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania PSK, zintegrowanego systemu wynagradzania (ZUZP/ RW/RPP) oraz spraw bieżących i organizacji pracy w PKK PZU SA.
 • 25-26 listopada 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania PSK (ocena funkcjonowania regulaminu na podstawie danych za trzeci kwartał 2019 r.), informacji o dalszych pracach nad ZSW (ZUZP/RW) oraz posiedzenie Rady Inwestorów Pracowniczego Programu Emerytalnego w TFI PZU SA.
 • 24 października 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące informacji o aktualnym przeglądzie płacowym, opieki medycznej oraz jakości obsługi w ramach OMS.
 • 16 października 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw bieżących w PSG, ZFŚS (w tym świadczenia w ramach kafeterii na 2020 r.) oraz przedstawienie raportu o wdrożeniu zmian wynagrodzeń w obszarze windykacji.
 • 9-10 października 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące Opieki Medycznej, informacji o zmianach wynagrodzeń w PKK PZU SA obszarze ubezpieczeń finansowych oraz zintegrowanego systemu wynagradzania (ZUZP/ RW/RPP), uzupełnienia założeń Programu Akcjonariatu Pracowniczego PZU SA.
 • 3 września 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące stawek i celi dla ZCO – propozycja regulaminu premiowania.
 • 7-8 sierpnia 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw w obszarze windykacji i PSG, informacji o podwyżkach w ZPPU oraz oferty ubezpieczenia P Plus dla byłych pracowników PZU.
 • 10 lipca 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw bieżących IT, oferty ubezpieczenia P Plus dla byłych pracowników PZU oraz posiedzenie Rady Inwestorów Pracowniczego Programu Emerytalnego w TFI PZU SA.
 • 24-25 czerwca 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące oferty Alior Banku dla pracowników PZU, zintegrowanego systemu wynagradzania (ZUZP/RW/RPP), warunków pracy i płacy oraz wynagrodzenia w Pionie Sprzedaży PZU SA, zespołach IT oraz CBO.
 • 5-6 czerwca 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące oferty ubezpieczenia P Plus dla byłych pracowników PZU, zintegrowanyego systemu wynagradzania (ZUZP/RW/RPP), warunków pracy i płacy oraz jakości obsługi w ramach OMS (opieka medyczna).
 • 29 maja 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania PSK (podsumowanie warsztatów i finalizacja prac).
 • 8-10 maja 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zintegrowanego systemu wynagradzania (ZUZP/ RW/RPP) oraz warunków pracy i płacy.
 • 25-26 kwietnia 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zintegrowanego systemu wynagradzania (ZUZP/ RW/RPP), warunków pracy i płacy, regulaminu premiowania PSK (w tym wyniki PSK za 1Q2019) oraz informacji o strukturze organizacyjnej PSK.
 • 3-4 kwietnia 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące wynagrodzeń w PZU, w tym nagrody za wyniki za 2018 rok, regulaminu nagród za wyniki za 2019 rok oraz zintegrowanego systemu wynagradzania (ZUZP/ RW/RPP).
 • 20-21 marca 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZUZP i regulaminu premiowania PSK.
 • 13-14 marca 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące oferty P Plus dla byłych pracowników PZU, regulaminu premiowania PSK, zmian poziomów wynagrodzeń w PKK oraz wyników Grupy PZU.
 • 27-28 lutego 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania PSK, P Plus – program dla byłych pracowników PZU.
 • 13-15 lutego 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu PSK (podsumowanie 4Q), PSM – wynagrodzenia kanału dilerskiego oraz warsztaty dotyczące wartościowania stanowisk.
 • 30-31 stycznia 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zintegrowanego system wynagradzania (ZUZP/ RW/RPP) oraz zasad dialogu społecznego.
 • 23 stycznia 2019
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania BSB, informacji o sprzedaży oraz zintegrowanego systemu wynagradzania, a także zasad dialogu społecznego…
 • 5-6 grudnia 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące technicznej obsługi szkód w PSK, rokowań ZUZP. Spotkanie podsumowujące 2018 rok i plany na 2019 rok. Posiedzenie Rady Inwestorów Pracowniczego Programu Emerytalnego w TFI PZU SA.
 • 28-29 listopada 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące projektu Delta.
 • 21-22 listopada 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zmian w Regulaminie pracy oraz ZFŚS.
 • 7-8 listopada 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw bieżących PSG, badania zaangażowania oraz projektu Delta.
 • 16-17 października 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące CBO, Kafeterii oraz ZFŚS.
 • 2-4 października 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące rokowań ZUZP, wynagrodzeń oraz regulaminu premiowania w PSK. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu PZU.
 • 20 września 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZFŚS.
 • 29-30 sierpnia 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania PSK – prace warsztatowe.
 • 18-19 lipca 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania PSK – prace warsztatowe.
 • 13-14 czerwca 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych i zmiany systemu premiowego PSP oraz ZUW, zmiany wynagrodzeń zasadniczych w PSG oraz regulaminu premiowania PSK.
 • 22-23 maja 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące RODO, regulaminu premiowania PSK, ZFŚS oraz podsumowanie kafeterii.
 • 25-26 kwietnia 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zmian Regulaminu nagród za wyniki za 2018 (PZU SA/PZU Życie SA) oraz tematów bieżących PKK i PSP (PZU SA).
 • 11-12 kwietnia 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zmian Regulaminu pracy i Regulaminu ZFŚS (uzupełnienie zmian w związku z RODO), spraw bieżących PSG, regulaminu nagród za wyniki za 2018-2020 r, regulaminu premiowania PSK, tematów bieżących w obszarze KK oraz konsultacje na temat zasad nadawania i rozliczania celów premiowych w PKK PZU SA i rozliczenia ubezpieczenia P Plus za 2017 r.
 • 14-15 marca 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące organizacji pracy w Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych, zmiany Regulaminu przyznawania premii dla pracowników Pionu Klienta Korporacyjnego PZU SA oraz regulaminu nagród za wyniki za 2018-2020 r. i ustalenie kryteriów uruchomienia nagród za 2017 r.
 • 14-15 lutego 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw bieżących oraz podsumowania zwolnień grupowych.
 • 31 stycznia – 1 lutego 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania BSB, zmiany regulaminu ZFŚS – zalecenia BAW i oświadczenia RODO, zmiana regulaminów pracy oraz spotkanie z Dyrektor Zarządzającą ds. HR w Grupie PZU.
 • 22-24 stycznia 2018
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw bieżących PSK oraz regulaminu premiowania PSK – nowy system premiowy.
 • 4 października 2017
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zmian Regulaminu Pracy, nagród za wyniki w ramach rokowań ZUZP oraz zasad badania obciążenia w POS.
 • 19-20 września 2017
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PSG, VII tury zwolnień grupowych, rokowań ZUZP, wyników premiowych za 2Q2017 w PKK, POS, WOW, PSP, ZUW oraz PKZiW.
 • 6-7 września 2017
  Posiedzenie Komisji Socjalnej oraz spotkanie z pracodawcą dotyczące rokowań ZUZP i podsumowania pilotażu w POS.
 • 16-17 sierpnia 2017
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZUZP, VI tury zwolnień grupowych, POS – podsumowaniie pilotażu oraz plany sprzedażowe w PKK.
 • 18-19 lipca 2017
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZFŚS, PKK, POS oraz V tury zwolnień grupowych.
 • 5-6 lipca 2017
 • Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZUZP i regulaminu wynagradzania.

 • 21-22 czerwca 2017
 • Spotkanie dotyczące POSiŚ oraz kolejnej tury zwolnień grupowych.

 • 8 czerwca 2017
  Spotkanie dotyczące spraw bieżących oraz PKK.
 • 17-18 maja 2017
  Spotkanie dotyczące regulaminu prowizji PKK PZU Życie, rozliczenia P PLUS za 2016 w PZU Życie, PZU SA i CO, cząstkowych wyników pilotażu w POS, regulamin przyznawania radcom prawnym zatrudnionym w PZU SA i/lub PZU Życie SA premii za ugodowe zakończenie sporów sądowych lub wygranie procesu sądowego oraz informacje dot. III tury zwolnień grupowych.
 • 20 kwietnia 2017
  Spotkanie dotyczące zwolnień grupowych oraz spotkanie z Prezesem Panem Pawłem Surówką.
 • 28-30 marca 2017
  Spotkanie dot. ZFŚS, w tym podsumowanie wdrożenia kafeterii, kryteria uruchomienia nagród w 2017 r. za 2016 r. oraz kryteria uruchomienia przyrostu wynagrodzeń w 2017 r. Wyniki premiowe za 4Q2016 w PSP, ZUW i PKZiW oraz cele na 2Q2017.
 • 20-21 marca 2017
  Kontynuacja rozmów negocjacyjnych dotyczących procesu restrukturyzacji zatrudnienia.
 • 14-15 marca 2017
  Rozpoczęcie rozmów negocjacyjnych dotyczących procesu restrukturyzacji zatrudnienia.
 • 8-9 marca 2017
  Regulamin premiowania w POS oraz regulamin pracy.
 • 24 luty 2017
  Regulamin premiowania w POS.
 • 8-9 luty 2017
  Regulamin premiowania w POS.
 • 25-26 stycznia 2017
  Regulamin premiowania w POS.
 • 6-7 grudnia 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PSG, wyników za 3Q WOW, PKK, PSP i PKZiW. Cykliczne spotkanie z prezesem oraz spotkanie dotyczące PZU Zdrowie.
 • 28 listopada 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące likwidacji szkód oraz CKL.
 • 23-24 listopada 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące propozycji nowego regulaminu premiowego POS.
 • 15-17 listopada 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące propozycji nowego regulaminu premiowego POS oraz posiedzenie Komisji Socjalnej.
 • 19-20 października 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZFŚS, Kafeterii oraz ZUZP.
 • 5-6 października 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące Kafeterii i PLSiŚ.
 • 20-21 września 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PSG i CKL Bydgoszcz.
 • 14-15 września 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące kontynuacji negocjacji nad ZUZP-em.
 • 7-8 września 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące zmian w regulaminach pracy, omówienia PSP i PKZiW (wyniki za 2Q2016) oraz podsumowanie zmian w PSP. Informacja o warunkach ubezpieczenia P Plus.
 • 3-4 sierpnia 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące podsumowania prac nad regulaminem prowizyjno-premiowym w PLS.
 • 20-21 lipca 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu prowizyjno-premiowego w PLS, podsumowania „ryczałtu” dla MEK i MEM oraz spotkanie z Prezesem Michałem Krupińskim.
 • 6 lipca 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PSG i PKK.
 • 21-22 czerwca 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu PLS i PSG oraz pilotażu MEM+MEK i ZOP.
 • 8-9 czerwca 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu w PLSiŚ (MEM i MEK), zmian w regulaminie pracy oraz podsumowania kafeterii. Zaplanowane zostało także spotkanie z panem Prezesem Andrzejem Jaworskim.
 • 10-12 maja 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw kadrowych oraz regulaminu w PLSiŚ (MEK, MEM).
 • 21 kwietnia 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu prowizji w PLSiŚ.
 • 16-17 marca 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu PLSiŚ, windykacji, podsumowania wdrożenia Kafeterii, regulaminów premiowych PS i PKZiW, podsumowania OMS oraz wyników finansowych Grupy PZU za rok 2015.
 • 2-3 marca 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PKK (podsumowanie projektu Alaska), PSM (podsumowanie projektu Everest i regulaminy premiowe) oraz PLSiŚ.
 • 17-18 lutego 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące rokowań warunków pracy i płacy oraz stresogenności.
 • 2 lutego 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące obszaru windykacji i księgowości oraz PLSiŚ.
 • 19-20 stycznia 2016
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PLSiŚ, PSG oraz spraw bieżących.
 • 16 grudnia 2015
  Spotkanie z Prezesem Tomaszem Tarkowskim dotyczące PLSiŚ.
 • 24-26 listopada 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PKK, PKM oraz Kafeterii.
 • 18-19 listopada 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu prowizji PSG, regulaminu pracy, norm jakościowych w PLS oraz Kafeterii.
 • 13-14 października 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące metodologii badań wskaźników jakościowych w BLS, modyfikacji warunków P PLUS i OMS oraz dialogu społecznego.
 • 7-8 października 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące Kafeterii.
 • 22 września 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PSG.
 • 8-9 września 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące Kafeterii oraz podsumowania zadaniowego czasu pracy w PLS i usprawnienia IT/SLS.
 • 21-22 lipca 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PLS (zadaniowy czas pracy), podsumowania prowizyjno-premiowego oraz CKL (podsumowanie telepracy) i regulaminu ZFŚ.
 • 25 czerwca 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZFŚS oraz spraw HR.
 • 16-17 czerwca 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PSG oraz ZFŚ.
 • 9-10 czerwca 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PKK , PKM i ZFŚS.
 • 27-28 maja 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PLSiŚ oraz ZFŚ.
 • 22 kwietnia 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące ZFŚS.
 • 14-16 kwietnia 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PLSiŚ (MEK – grupa robocza) oraz Kafeterii.
 • 8-10 kwietnia 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące spraw pracowniczych.
 • 31 marca 2015
  Spotkanie dotyczące Regulaminu PLSiŚ oraz Kafeterii.
 • 17-19 marca 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące PLSiŚ (MEK i MEM – grupa robocza) oraz Kafeterii.
 • 10-11 marca 2015
  Spotkanie dotyczące Regulaminu PLSiŚ oraz Kafeterii (odwołano).
 • 10-11 lutego 2015
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące problemów MEK i MEM oraz norm na 2 kwartał 2015 roku w obszarze RCLS.
 • 13-14 stycznia 2015
  Spotkanie dotyczące Pionu Sieci Grupy oraz Regulaminu Wynagradzania ZUSP.
 • 3 grudnia 2014
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu pracy, telepracy oraz PLSiŚ.
 • 26-27 listopada 2014
  Spotkanie dotyczące Regulaminu Premiowania w PKK, Regulaminu Pracy (m.in. zadaniowy czas pracy) oraz Regulaminu Premii i Prowizji w obszarze PLSiŚ.
 • 13 listopada 2014
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące regulaminu premiowania w Pionie Klienta Korporacyjnego.
 • 21-23 października 2014
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące RCLS (grupa robocza opracowująca zmiany w regulaminie premii i prowizji), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz początek negocjacji na temat ZUZP (regulamin wynagradzania).
 • 23-24 września 2014
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące Pionu Sieci Grupy oraz nowego Regulaminu Wynagrodzeń w Grupie PZU S.A.
 • 9-11 września 2014
  Spotkanie z pracodawcą, omówienie spraw bieżących oraz HR.
 • 22-24 lipca 2014
  Spotkanie z pracodawcą dotyczące Pionu Klienta Korporacyjnego oraz Regulaminu Wynagrodzeń w Grupie PZU S.A.
 • 16-17 lipca 2014
  Spotkanie z pracodawcą, dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 2-3 lipca 2014
  Spotkanie z dyrektorami odpowiedzialnymi za obszary PSG oraz CWA. W kolejnym dniu spotkanie grupy roboczej strony związkowej, odpowiedzialnej za zmiany w PLSiŚ z Biurem Likwidacji Szkód.
 • 16 czerwca 2014
  Spotkanie z pracownikami Oddziału Regionalnego we Wrocławiu w związku z reorganizacją w PKK.
 • 12 czerwca 2014
  Spotkanie z pracodawcą w związku z reorganizacją struktury w PKK.

Szczegółowe informacje na temat spotkań dostępne są dla członków Związku, bezpośrednio u przewodniczącej Joanny Ratajczak lub wiceprzewodniczących Komisji Międzyzakładowej.

Share This