Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w upamiętnienie ofiar stanu wojennego w 40. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce, a w szczególności za objęcie  patronatem honorowym i medialnym tego wydarzenia oraz współorganizatorom i partnerom przedsięwzięcia. 

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot 

Współorganizatorzy wydarzenia: 
w Przemyślu: Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
w Jarosławiu: Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Jarosławiu 

Partnerzy wydarzenia w Jarosławiu:
Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w Jarosławiu oraz Centrum Kultury Promocji w Jarosławiu 
Patronat medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów, Życie Podkarpackie, Gazeta Jarosławska, Ekspres Jarosławski

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR STANU WOJENNEGO

13 grudnia to dzień trudnych wspomnień, ale koniecznych. To już 40 lat minęło od wypowiedzenia wojny Narodowi przez rządzących w Polsce komunistów. Wprowadzenie stanu wojennego miało stłamsić cały naród, pozbawić go ducha walki, podzielić i zasiać nienawiść. Miał na celu utrzymanie władzy w rękach komunistów, którzy byli gwarantem systemu totalitarnego w Polsce. Zdelegalizowano rok wcześniej utworzoną "Solidarność", czym zgaszono entuzjazm do tworzenia nowej Polski, budowania nowych relacji. To jednak nie była klęska, ale wybuch jeszcze większego zaangażowania i ludzkiej solidarności. Nienawiści i sile przeciwstawiono się miłością i jeszcze większą pomocą międzyludzką. Uroczystości, które są organizowane to nie świętowanie stanu wojennego, ale przypominanie o ofiarach i uczczenie ich pamięci. To również lekcja historii, z której należy czerpać naukę i traktować jako przestrogę. Dlatego naszym obowiązkiem jest przypominać o niej i organizować te uroczystości.

Regionalne uroczystości 12 grudnia br. rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala, homilię wygłosił ks. dr hab. Waldemar Janiga. Po Mszy Św. przy złożono kwiaty pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki  kapelana "Solidarności" zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Część oficjalna miała miejsce w Centrum Kulturalnym, gdzie uczestników wydarzenia przywitał pan Janusz Czarski dyrektor Centrum Kulturalnego.  Pani Minister Anna Schmidt skierowała do zebranych życzenia i podziękowania za postawę wyrażając tym samym swoją wdzięczność. Pani Wicewojewoda Jolanta Sawicka w imieniu Wojewody Podkarpackiego oraz swoim zabrała głos mówiąc o bohaterstwie, a w imieniu Prezydenta RP wręczyła kol. Teresie Kroczykowskiej medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi i działalność związkową. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" zabierając głos podziękował za postawę i odwagę jaką w tych trudnych czasach się wykazano. Przypomniał - odczytując nazwiska - działaczy "Solidarności" i środowisk opozycyjnych z naszego Regionu, którzy zostali zamordowani, internowani, aresztowani, skazani na więzienie lub grzywnę, po czym uczczono wszystkie ofiary minutą ciszy. Zasłużeni dla NSZZ „Solidarność” działacze, jak i goście, którzy na co dzień kierują się ideami "Solidarności" otrzymali medale pamiątkowe wybite z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Pan Artur Brożyniak z Oddziału IPN w Rzeszowie wygłosił referat nt. wydarzeń lat 80-tych obejmujących nasz Region. W dalszej części uczestniczyliśmy w przedstawieniu słowno-muzycznym przygotowanym przez młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu i Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu pod kierownictwem Joanny Chomy nauczycielki j. polskiego SP Nr 5 w Przemyślu, Bernadety Suchorzepki nauczycielki j. polskiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu oraz dr Małgorzaty Wilguckiej metodyka i nauczycielki j. polskiego z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu oraz II LO w Przemyślu. Kulminacją wydarzenia był koncert „Bardowie Solidarności” w wykonaniu zespołu w składzie Adam Tkaczyk, Zbigniew Murawski, Jacek Michalak i Adam Rakowski, którzy wykonali sztandarowe pieśni związane z „Solidarnością”.

fot. Stanisław Szarzyński

13 grudnia br. ofiary stanu wojennego zostały upamiętnione w Jarosławiu, gdzie w Kolegiacie odprawiono Mszę Św. pod przewodnictwem ks. Archiprezbitera Andrzeja Surowca, a słowo  do zebranych skierował ks. Prałat Stanisław Czenczek, który w tym roku za swoje zasługi i działalność opozycyjną otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. Mszę Św. poprzedził koncert patriotyczny w wykonaniu młodzieży z katolickiego liceum ogólnokształcącego. Po uroczystym przemarszu ulicami miasta przy udziale pocztów sztandarowych do Opactwa Jarosławskiego, gdzie pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono kwiaty i wspólnie odśpiewano pieśń Boże coś Polskę. W Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki miała miejsce druga część uroczystości. I tu również licznie zgromadzeni goście zabierali głos. Pani Minister Anna Schmidt tym razem podzieliła się swoimi osobistymi wspomnieniami - wspominała swoich rodziców angażujących się w działalność opozycyjną. Pani Anna Huk członek Zarządu Województwa Podkarpackiego w imieniu swoim i Marszalka Województwa dziękowała za chlubną postawę. Głos zabierali również pan Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski, pan Dariusz Tracz Zastępca Burmistrza w imieniu Burmistrza Jarosławia oraz współorganizator uroczystości w Jarosławiu pan Kazimierz Ziobro Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Tutaj również Przewodniczący Zarządu Regionu odczytał nazwiska szykanowanych działaczy "Solidarności" i środowisk opozycyjnych z naszego Regionu oraz wszystkim ofiarom oddano hołd minutą ciszy.
I tu również wręczono okolicznościowe medale, a na zakończenie uroczystości odbył się koncert zespołu "Bardowie Solidarności".

Źródło fot.: galeria JOKiS w Jarosławiu

W naszym Regionie uroczystości również odbyły się w Lubaczowie - 13 grudnia br. w Konkatedrze Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego, po której zebrani złożyli kwiaty pod tablicą bł. ks Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ "Solidarność". Uczestniczyli w niej: pani Teresa Pamuła Poseł na Sejm RP, pan Zenon Swatek Starosta lubaczowski oraz Marek Hadel Przewodniczący Rady Miasta Lubaczowa.

Źródło fot.: www.elubaczow.com powiat lubaczowski