(27-28.04) XX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski odbyła się pod hasłem „Przy Maryi w mocy Ducha Bożego”.
W pielgrzymce uczestniczyło kilka tysięcy  związkowców wraz z rodzinami. Była wśród  nich 53. osobowa  reprezentacja  przemyskiej  „Solidarności”. W drodze do Lichenia pielgrzymi z naszego Regionu uczestniczyli we mszy św. w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich oraz zwiedzili Dom Narodzin Świętej w Głogowcu.
Pielgrzymkę w Licheniu rozpoczęła droga krzyżowa odprawiona w sobotni wieczór. Rozważania poprowadził ks. Grzegorz  Molewski. Głównym punktem pielgrzymowania była uroczyste niedzielne nabożeństwo celebrowane przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. O godzinie 11:30 do bazyliki wprowadzono procesyjnie ponad 100 sztandarów wśród których był poczet sztandarowy naszego Regionu w składzie; Andrzej  Obszarny, Bolesław Mikulin i Jan Saczek. Wniesione zostały również relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez zastępcę przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Bogdana Bisia. Celebracji Eucharystii przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy udali się wraz z pocztami sztandarowymi pod pomniki św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz obelisk upamiętniający powstanie „Solidarności”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego złożono kwiaty. Ksiądz kustosz wypowiedział słowa modlitwy i pobłogosławił zebranych.