APEL 
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”

o uczczenie Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Delegaci XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” apelują do członków Związku i wszystkich mieszkańców regionu o włączenie się w godne i radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości. Jednocześnie uznając, iż u podstaw budowania wspólnoty narodowej leży pamięć o przeszłości, pragniemy złożyć hołd znanym i bezimiennym twórcom odrodzonej Polski.

W pierwszej kolejności wyrażamy wdzięczność pokoleniom zwykłych Polaków, którzy przez 123 lata germańskiego i rosyjskiego jarzma zachowali depozyt kultury materialnej, duchowej i język ojczysty. Przywołujemy pamięć o obrońcach Konstytucji 3 Maja, żołnierzach insurekcji kościuszkowskiej, Legionów Polskich Jana Henryka Dąbrowskiego i uczestnikach zrywów narodowych w listopadzie 1830 roku i styczniu 1863 roku, dla których często wbrew nadziei marzeniem i obowiązkiem była wolna Polska. Czcimy pamięć narodowych wieszczów, prozaików, kompozytorów, malarzy i naukowców, którzy w XIX stuleciu wzniesieniem polskiej kultury na wyżyny, pozwolili rodakom w kraju i wygnanym poza granice przetrwać okres niewoli. Nie zapominamy o rzeszy ubogich inteligentów, zwłaszcza nauczycieli, którzy w popowstańczej beznadziei z 1864 roku rozpoczęli formowanie z Polaków świadomego, dojrzałego do życia w wolności narodu. Szacunkiem i wdzięcznością otaczamy legionistów, członków organizacji militarnych paramilitarnych i sportowych, harcerzy i wszystkich polskich żołnierzy, walczących na frontach I wojny światowej. Jesteśmy pełni uznania dla polityków wywodzących się z tradycji – narodowej, ludowej i lewicy niepodległościowej, którzy podczas Wielkiej Wojny potrafili sprawę niepodległości wynieść ponad światopoglądowe różnice i wspólnym wysiłkiem podjęli zadanie odrodzenia polskiej państwowości. Wyrażamy uznanie dla osobistego poświęcenia, odwagi i mądrości ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Wdzięczni jesteśmy politykom i dyplomatom z kraju i emigracji, którzy skutecznie zabiegali o uznanie polskiej niepodległości przez wspólnotę międzynarodową. Składamy hołd bohaterskim żołnierzom i cywilom, którzy w latach 1918-1921 wykuwali kształt granic odradzającej się Rzeczypospolitej – w powstaniu wielkopolskim, powstaniach śląskich, wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie polsko-bolszewickiej i bitwie warszawskiej.

Jako mieszkańcy dawnych Kresów zachowujemy w pamięci lwowską młodzież – bohaterskie Orlęta – które 1 listopada 1918 roku rzuciły wyzwanie regularnym formacjom ukraińskim. Szczególną wdzięczność wyrażamy Przemyskim Orlętom – młodym chłopcom i dziewczętom, którzy dzielnie wspomogli odsiecz Przemyśla 11 listopada, a później składali ofiarę własnego życia pod Niżankowicami, na ulicach Lwowa i na frontach walk z bolszewikami. Jesteśmy dumni z polskiego społeczeństwa, które w latach 1918-1939 pomimo olbrzymich zniszczeń wojennych substancji ludzkiej i materialnej, wbrew przeciwnościom losu, podziałom politycznym i społecznym, wzniosło nowoczesną II Rzeczpospolitą.
Z szacunkiem myślimy o zdziesiątkowanych i pokrzywdzonych pokoleniach Polaków w okresie II wojennego niemieckiego nazizmu i powojennego sowieckiego komunizmu. Jak pokazała najnowsza historia ten tragiczny okres nie zabił w polskim społeczeństwie przywiązania do idei wolności osobistej i niepodległości państwa. Idee te przechowali m.in. członkowie NSZZ „Solidarność”. W wymiarze lokalnym to właśnie działacze „Solidarności” mieli odwagę przypominać o symbolicznej dla odrodzenia narodu dacie uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 1981 roku, jako pierwsi zabiegali również o odbudowę monumentu upamiętniającego Przemyskie Orlęta. Za pamięć i odwagę, chcemy również im podziękować.

W roku świętowania stulecia niepodległości naszej Ojczyzny przypada także setna rocznica urodzin śp. abp Ignacego Tokarczuka - niezłomnego  i charyzmatycznego biskupa, budowniczego Kościoła w czasach PRL i twardego przeciwnika władzy komunistycznej. Pasterza w trudnych latach, kiedy celem władz państwowych była budowa społeczeństwa świeckiego, bez Boga i bez odniesień do tysiącletniej historii Ojczyzny. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wzrastał razem z odrodzoną Polską, przez całe życie bronił ją przed nowymi zagrożeniami i zniewoleniami, a głosząc kazania, z wielką siłą i odwagą uczył miłości do niej. Postać Arcybiskupa była mocno związana z historią naszego regionu. Opieką i troską otaczał ludzi tworzących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność". Bezcennym darem dla nas i przyszłych pokoleń jest pozostawione przez Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka dziedzictwo -  świadectwo wiary i życia oraz zmagań o wolną i suwerenną Polskę.

Nie zapominając o długu wdzięczności za ofiarę krwi, trud i wyrzeczenia poprzednich pokoleń, za wspólnotę w narodzie, za język ojczysty, za chlubne dzieje Polski - realizujmy marzenia o budowaniu wolnej, sprawiedliwej ojczyzny i dostatniego społeczeństwa. Mamy nadzieję na aktywność społeczną Polaków, jako kontynuację wielkich dzieł rozwojowych, a od rządzących oczekujemy zaś podejmowania wszelkich inicjatyw dla pomyślności kraju.