Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Drogi do niepodległości
organizowaną przez Instytut Historii PWSW w Przemyślu, Archiwum Państwowe W Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu.