* Stołeczna prokuratura umorzyła (wszczęte w czerwcu br. na podstawie kodeksu karnego) śledztwo ws. zablokowania sejmu w maju przez związkowców. W działaniach związkowców nie dopatrzono się "znamion czynu zabronionego". Prokuratura uznała że związkowcy nie stosowali przemocy ani gróźb - tylko stali blokując wyjścia. Oceniono, że manifestacja miała charakter pokojowy, dopuszczalny przez polskie prawo, a jej celem był protest przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego. Ponadto w uzasadnieniu umorzenia podkreślono, że związkowcy nie mogli wywrzeć wpływu na działania sejmu, gdyż do blokady doszło już po sejmowych głosowaniach. Zdaniem prokuratury nie doszło do "bezpośredniego kontaktu" posłów z blokującymi, a ich protest miał charakter "krótkotrwały". Decyzja jest prawomocna. Okazuje się, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście umorzyła śledztwo jeszcze w sierpniu br. O fakcie tym nikt jednak nie został poinformowany. 
 
 * Trybunał Konstytucyjny przyznał rację „Solidarności” - za święto przypadające w dzień wolny przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Prawo do dnia wolnego powinno w równym stopniu przysługiwać wszystkim pracownikom – uznali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionowany przez Trybunał przepis od początku budził duże kontrowersje. Dlatego NSZZ „Solidarność” zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie jego zgodności z ustawą zasadniczą. 

 więcej w SIS nr 39 z 4.10.br: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/sis.html