(20.04.12) Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w przesłanym dzisiaj do Premiera RP liście informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami „Solidarność” przygotowała projekty ustaw dotyczące pracy tymczasowej oraz oskładkowania tzw. umów śmieciowych. Zdaniem przewodniczącego decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia jest przedwczesna i nieprzygotowana.
Treść całej informacji na: 
 http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/solidarnosc-przygotowala-wazne-projekty-dla-rzadu.html