(22.12.11) Podczas grudniowego posiedzenia Zarządu Regionu m.in. podjęto uchwały ws. akcji „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”, ogólnopolskiego referendum dot. wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz stanowisko ws. rocznicy stanu wojennego.

 W dalszej części członkowie Zarządu Regionu i RKR przełamali się opłatkiem z gośćmi: Jego Ekscelencją Ks. Abp. Józefem Michalikiem Metropolitą Przemyskim, ks. Tadeuszem Gramatyką Duszpasterzem Ludzi Pracy Archidiecezji Przemyskiej, Andrzejem Rozpotyńskim Przewodniczącym Rady Miasta Przeworska, Rafałem Surą Dyrektorem Kancelarii Prezydenta Miasta Przemyśla. Przewodniczący Zarządu Regionu przekazał Jego Ekscelencji list od Piotra Dudy Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” z prośbą o wsparcie organizowanej przez Solidarność akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę.