W niedzielę 26 czerwca ksiądz prałat Marian Rajchel obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Był to szczególny dzień również dla „Solidarności”. Czcigodny ksiądz prałat za niezłomną postawę na rzecz ludzi pracy został uhonorowany w 2010 r. na Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” w Wadowicach tytułem „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
Serdecznie dziękujemy Księdzu Prałatowi za wytrwałość w niesieniu świadectwa Bożej miłości, lata niestrudzonej pracy duszpasterskiej, za wkład w odzyskanie niepodległości, za dobroć, życzliwość i zrozumienie, jakim Ksiądz Prałat darzy każdego spotkanego człowieka.
Podczas mszy św. w kościele Św. Mikołaja i Stanisława w Jarosławiu jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodzili również ksiądz biskup Edward Frankowski, ksiądz Stanisław Zagórski oraz ojciec Albin Sroka, a 25 – lecie ksiądz prałat Marek Pieńkowski. Wszystkim Jubilatom życzymy wielu Łask Bożych, dobrego zdrowia i sił w pokonywaniu codziennych trudności. 
Zachęcamy do lektury książki wydanej na okoliczność jubileuszu księdza prałata pt. „50 lat Kapłaństwa Księdza Prałata Mariana Rajchla”.