Historię Regionu opracowano na podstawie książek Krzysztofa Prokopa pt. „25 lat Solidarności 1980 – 2005” i Dariusza Iwaneczko pt. „Opór społeczny a władza w Polsce Południowo-Wschodniej 1980-1989”. Z książki D. Iwaneczko wyodrębnione zostały wątki dotyczące obszaru byłego woj. przemyskiego i "Solidarności".
  Są to źródła wiedzy i dokumenty powstania i działalności NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo-Wschodniego obecnie Regionu Ziemia Przemyska oraz MKZ Jarosław z okresu lat 80-tych.
  Główny nacisk został położony na upamiętnienie nazwisk ludzi, którzy tworzyli Związek i działali na rzecz niepodległości Ojczyzny i ruchu związkowego.

 

* Solidarność w Regionie

* MZK Jarosław

* Stan wojenny

* Opór społeczny a władza

* Wznowienie działalności związkowej

* 25 lat i więcej

* Sztandary

* Ludzie Solidarności