"Solidarność"

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
www.solidarnosc.org.pl

TV SOLIDARNOŚĆ - kanał wideo
www.youtube.com/TVSolidarnosc

Regiony i Branże NSZZ "Solidarność" w Polsce
www.solidarnosc.org.pl/pl/gdzie-nas-znajdziesz.html

Tygodnik Solidarność
www.tygodniksolidarnosc.com

Akwen Sp. z o.o. - poligrafia, akcesoria związkowe
www.akwendruk.pl

Fundacja Centrum Solidarności
www.fcs.org.pl

Wszechnica Solidarności
http://www.solidarnosc.org.pl/ws/

Historia i pamiątki Solidarności
www.solidarnosc.zg.pl

Bibuła 1976-1989
www.incipit.home.pl

Urzędy

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
www.uw.rzeszow.pl

Urząd Miasta Przemyśla
www.przemysl.pl

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
www.powiat.przemysl.pl

Urząd Miasta Jarosławia
www.jaroslaw.pl

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
www.starostwo.jaroslaw.pl

Urząd Miasta Przeworska
www.przeworsk.um.gov.pl

Urząd Miasta Lubaczowa
www.lubaczow.pl

Inne

Parafia pw. Świętego Brata Alberta w Przemyślu
- Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Tadeusz Gramatyka
www.par-br-alberta.przemysl.opoka.org.pl

Katedra w Lubaczowie
- Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Andrzej Stopyra
www.konkatedra.lubaczow.pl