2018 r.

Praktyczny Rozwój Związku
W Regionie odbył się cykl szkoleń, które prowadził kol. Ireneusz Pszczoła z Działu Szkoleń KK NSZZ "Solidarność":
 
22-23 września - Organizacja Zakładowa Owens Illinois Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu
 
6-7 grudnia - Oddział Zarządu Regionu Przemyś l- udział dziewięciu organizacji związkowych
 
10-11 grudnia - Organizacja Międzyzakładowa Lear Corporation Poland II Sp.z.o.o. Oddział w Jarosławiu
 

I półrocze 2016 r.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

12 kwiecień - Oddział Przemyśl, ul. Barska 15
II etap szkolenia dla SIP z zakładów produkcyjnych z zakresu:
- metody kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy
- czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy i związane z tym ryzyko zawodowe
- postępowanie w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz przysługujące z tego tytułu świadczenia
- wypadki w drodze do i z pracy


15 kwiecień - Oddział Jarosław, ul. Grodzka 6/3
Szkolenie dla kandydatów i Społecznych Inspektorów Pracy z zakresu:
- ustawy o SIP
- dział X kodeksu pracy


Profesjonalizm i rozwój Związku
5 - 6 maj

II półrocze 2014 r.

Szkolenie w zakresie ustawy o SIP oraz wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego
3 grudzień - Oddział Przemyśl, ul. Barska 15
4 grudzień - Oddział Jarosław, ul. Grodzka 6/3

II półrocze 2012 r.

Rozwój związku
10-11 październik - Dąbrówka k/Łańcuta

I półrocze 2012 r.

Komunikacja w negocjacjach związkowych
8-9 maj - Przemyśl
10-11 maj - Jarosław

Patologie w miejscu pracy, stres, mobbing
12-13 czerwiec - Przemyśl
14-15 czerwiec - Jarosław

II półrocze 2011 r.

Rozwój Związku
5-6 wrzesień - Przemyśl
7-8 wrzesień - Jarosław

 

 

I półrocze 2011 r.

BHP - wypadki przy pracy i choroby zawodowe
14 czerwiec
 
W siedzibie Regionu  Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” miało miejsce szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz zainteresowanych członków  NSZZ ” Solidarność” na temat: wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Wykłady z zakresu wypadków przy pracy prowadzili inspektorzy Okregowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie p.Małgorzta Mastelarczyk oraz p. Marek Gołaś, natomiast problematykę chorób zawodowych przedstawił  p. Roman Sielski z  Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy z uwagą wysłuchali wykładów oraz zadawali wiele pytań, na które odpowiedzi udzielali prowadzący. Na koniec wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o przedstawienie lub wysłanie do Regionu  propozycji tematów następnych szkoleń.
 
Seminarium informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Odpowiedzialne Podkarpacie"

Wykład na temat:
- społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
- elastycznych form zatrudnienia
- idei zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy
 
26 maj - Jarosław27 maj - Lubaczów
4 lipiec - Przemyśl
5 lipiec - Przeworsk
 
 
Skarbników Organizacji Związkowych
 
3-4 luty - w siedzibie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" w Przemyślu


Zarządzanie wiekiem
w siedzibie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" w Przemyślu
 
20-21 styczeń
17-18 luty
17-18 marzec
14-15 kwiecień

 

Seminarium informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Odpowiedzialne Podkarpacie"
4 lipiec - Przemyśl
5 lipiec - Przeworsk