Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 399728
Start No images

w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela

Ustawa – Karta Nauczyciela to „dziecko” NSZZ „Solidarność”. Jest ona efektem negocjacji NSZZ „Solidarność” z ówczesnymi władzami i ma charakter ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, którego bronimy od 35 lat.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas negocjacji projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych doprowadziła do korzystnych zmian w Karcie Nauczyciela, które obejmują:
1. Ujednolicenie pensum dydaktycznego nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego do 22 godzin i nauczyciela wspomagającego w klasach integracyjnych do 20 godzin.
2. Usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, zatrudnianego na podstawie Kodeksu pracy.
3. Obowiązek w pierwszej kolejności zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono (w tej samej szkole).
4. Umożliwienie kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
5. Możliwość uzupełniania etatu w innej szkole w przypadku zatrudnienia w macierzystej szkole poniżej ½ etatu.
6. Możliwość zwiększenia wynagrodzeń nauczycielom praktycznej nauki zawodu.
7. Zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach niepublicznych na podstawie umowy o pracę, a nie na umowy cywilnoprawne.
Nadal obowiązuje:
- urlop zdrowotny dla nauczycieli,
- wypłata wynagrodzenia nauczycieli „z góry”,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych,
- nauczyciele publicznych przedszkoli są objęci Kartą Nauczyciela.

Wobec powyższych zapisów nie było planów zmian i nie trwają żadne prace legislacyjne w tym zakresie. Rozpowszechniane plotki o likwidacji ww. uprawnień nauczycieli są bezczelnymi kłamstwami.
Rada KSOiW zgłosiła swoje zastrzeżenia do zapisów w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących m.in. udzielania urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podejmuje działania przeciwko wprowadzeniu tych niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela. Stosowne wnioski zostały przekazane parlamentarzystom partii rządzącej. Zwróciliśmy się do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................