Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Wyszukiwarka
Odsłon : 380209
Start Aktualności No images

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2016 r. zmarł śp. Stanisław Baran wieloletni zasłużony działacz NSZZ „Solidarność” – wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Solidarności na Kolei oraz tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.

W latach 1980-81 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Lokomotywownia w Żurawicy, członkiem MKZ w Przemyślu, delegatem na WZD Regionu Południowo-Wschodniego i członkiem Prezydium Zarządu Regionu. 13 grudnia 1981 r. internowany w Uhercach, zwolniony w IV 1982 r. W okresie działalności podziemnej był działaczem TKZ, współorganizatorem demonstracji i akcji protestacyjnych, kolporterem wydawnictw prasy niezależnej.
Po wznowieniu legalnej działalności w 1989 roku pełnił szereg ważnych funkcji związkowych na szczeblu zakładowym, regionalnym, branżowym i krajowym m.in. był członkiem Prezydium ZR, przewodniczącym Krajowej Sekcji Maszynistów oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1991-1993 był posłem na Sejm RP z listy „Solidarności”.

Pogrzeb odbędzie się 1 lutego 2016 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Zasanie w Przemyślu.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.


Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................