Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Debata o niepełnosprawnych

Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych razem ze związkowcami z "Solidarności" zorganizowali w poniedziałek w centrum Jeleniej Góry debatę otwartą w sprawie problemów dotykających osoby niepełnosprawne.

To efekt spotkania Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Kowarach z przewodniczącym Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność. Rodzice skupieni  w Kole ze wzburzeniem mówili o rosnącej ilości problemów dotykających dzieci niepełnosprawne i opiekunów. Wskazywali na śmiesznie niskie dodatki, zasiłki, mówili o problemach z dostępem do specjalistów i rehabilitacji, wyrażali swoją bezradność wobec lekceważenia ich problemów przez decydentów lokalnych i obecnie rządzących naszym krajem. Na tym spotkaniu narodził się pomysł o wyjściu na zewnątrz i przedstawienia mieszkańcom Jeleniej Góry problemów osób niepełnosprawnych, zrodził się pomysł spotkania z parlamentarzystami i przygotowania petycji do Parlamentu i rządzących.
 
W ciągu kilkunastu dni związkowcy z NSZZ Solidarność i rodzice dzieci niepełnosprawnych wspólnie opracowali ulotkę, treść petycji i zaplanowali harmonogram działań na dzień 14 października 2013. Do wszystkich posłów, senatorów z okręgu jeleniogórskiego wysłano zaproszenia, media lokalne i regionalne otrzymały zawiadomienie o tej szczególnej akcji. Po godzinie 11:00, w poniedziałek mieszkańcy  kamienic przy Placu Ratuszowym oraz przechodzący jeleniogórzanie usłyszeli informację o problemach osób niepełnosprawnych.

Więcej na www.soljg.eu

Biedny jak robotnik

  • Kategoria: Kraj

Blisko 10 proc. rodzin robotniczych w 2012 r. – 1,5 proc. więcej niż w 2010 r. -  żyła poniżej progu skrajnego ubóstwa – informuje „Dziennik. Gazeta Prawna”. – W tym roku biedy mogło jeszcze przybyć – uważa cytowany przez gazetę socjolog prof. Henryk Domański.

Skala ubóstwa, zwłaszcza wśród robotników, szokuje, zwłaszcza gdy przeanalizujemy próg minimum egzystencji, który jest wykorzystywany w takich badaniach. To zaledwie 1401 zł w przypadku 4-osobowych gospodarstw domowych i 519 zł dla osób mieszkających samotnie (kwota ta uwzględnia jedynie jedynie wydatki związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem).
 
Główne powody biedy to bezrobocie i niskie wynagrodzenia.

Więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Prokuratura oskarża prezesa ADO

Prokuratura Rejonowa w Legnicy oskarżyła wiceprezesa zarządu ADO - 50-letniego Michaela S. o dyskryminację pracownicy z powodu przynależności do związków zawodowych. Grozi mu kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Oskarżenie związane jest z wywieszeniem flag związkowych w ramach solidaryzowania się z ogólnopolskim protestem organizowanym 26 marca 2013 r. przez NSZZ „Solidarność”. Pracownica ADO za wywieszenie flag związkowych została zwolniona z pracy. Zdaniem prokuratury, taka decyzja pracodawcy skutkuje rażącym złamaniem praw pracowniczych. Na polecenie Michaela S. flagi zdjęto i zaniesiono do jego gabinetu. W czasie przerwy śniadaniowej kobieta zażądała ich zwrotu. Zagroziła też powiadomieniem policji, co później uczyniła. Legnicka policja nie podjęła jednak interwencji.
 
2 kwietnia 2013 r. pracownica ADO otrzymała pismo rozwiązujące stosunek pracy bez wypowiedzenia, przyjmując za jego podstawę art. 52 kodeksu pracy, czyli winę pracownika. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w piśmie, wywieszenie flag związkowych na bramie zakładu stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co dało podstawę do natychmiastowego zwolnienia z pracy. – Zarząd firmy nie uzyskał jednak zgody związku zawodowego na zwolnienie kobiety, a pismo z informacją o takim zamiarze dotarło do organizacji zakładowej w czasie rozwiązywania umowy z pracownicą – dodaje Łukasiewicz.
 
W związku z sytuacją, prokuratura postawiła Michaelowi S. zarzut dyskryminacji pracownicy z powodu przynależności do związków zawodowych.
 
Więcej na www.solidarnosc.org.pl/legnica

W Brzeszczach chcą interwencji

Związki zawodowe działające w kopalni Brzeszcze zaapelowały do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o interwencję w sprawie planów głębokiej restrukturyzacji kopalni. Ich zdaniem cięcia doprowadzą do likwidacji tego zatrudniającego 2800 pracowników zakładu.

- Zwróciliśmy się o pomoc do premiera Piechocińskiego, bo Ministerstwo Gospodarki jest właścicielem Kompanii Węglowej, do której należy nasza kopalnia. Restrukturyzacja KWK Brzeszcze polegająca na alokacji pracowników do innych kopalń oraz ograniczaniu wydobycia stawia pod ogromnym znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie naszego zakładu - mówi Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze i wiceprzewodniczący górniczej „S”.
 
Proces alokacji, czyli przenoszenia pracowników kopalni Brzeszcze do innych zakładów wchodzących w skład Kompanii Węglowej trwa od początku miesiąca. 1 października 102 osoby zostały przeniesione do kopalni Ziemowit w Lędzinach, z kolei 10 października kolejnych 80 górników z Brzeszcz rozpoczęło pracę w kopalni Piast w Bieruniu.
 
Więcej na www.solidarnosckatowice.pl

Ratuj maluchy i starsze dzieci przed MEN

  • Kategoria: Kraj

W czwartek w Sejmie rozpatrzony zostanie obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa, obywateli i edukacji „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”.

To, jaki los spotka tę inicjatywę, będzie sprawdzianem obywatelskości koalicji PO-PSL. Dotychczas inicjatywy obywateli lądowały w koszu głosami partii władzy.
Pod wnioskiem o referendum podpisało się 950 tysięcy obywateli.  Jego osią jest próba narzucenia przez rząd obniżenia wieku szkolnego z siódmego do szóstego rok życia.
 
Dotychczas zaledwie 15 proc. dzieci z rocznika 2007 roku rodzice zdecydowali się posłać do pierwszej klasy.  NIK alarmuje o katastrofalnym przygotowaniu szkół do przyjęcia 6-latków. Z raportu wynika, że aż 80 proc. szkół, nie jest do tego przygotowanych. Tak prozaicznego problemu jak zakup szkolnych mebli dla dzieci, nie udało się rozwiązać w co drugiej placówce.
 
Przypomnijmy, że koalicja PO i PSL-u jesienią czwarty raz zmieniła ustawę o systemie oświaty. Tylko dzieci z I półrocza 2009 roku pójdą obligatoryjnie do szkoły w 2014 roku. Rocznik dzieci urodzonych w 2010 – cały pomaszeruje do szkoły w roku 2015. Obowiązkowe posyłanie dzieci 6-letnich do pierwszej klasy miało wejść w życie w 2012 roku. Inercja i zamieszanie wywołane przez MEN spowoduje, że we wrześniu 2014 roku  w pierwszych klasach szkół podstawowych znajdzie się 85 proc. dzieci z rocznika 2007 i 50 proc. dzieci z rocznika 2008, co spowoduje w wielu szkołach konieczność uczenia dzieci na 2 zmiany, a w dużych miastach wręcz o nauce dzieci z pierwszych klas na trzy zmiany. Tymczasem brakuje miejsc w przedszkolach dla dzieci 5-letnich i młodszych.
 
Więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Ufać Bogu, mieć nadzieję

  • Kategoria: Kraj

W sobotę w 29. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki obchodziliśmy dzień ogłoszony przez Benedykta XVI „dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba”.

W Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowano główną część obchodów rocznicy śmierci kapelana ludzi pracy. Były delegacje komisji zakładowych NSZZ "S" i Zarządu Regionu oraz samorządowcy, posłowie, przedstawiciele organizacji społecznych. Odbyła się również procesja różańcowa z relikwiami kapelana "Solidarności", a także program artystyczny przygotowany przez młodzież ze szkoły imienia Jerzego Popiełuszki z Modzerowa. Uroczystą mszę świętą odprawił biskup Wiesław Alojzy Mering. Z okazji włocławskich obchodów, aleja ks. Jerzego Popiełuszki oraz tablica pamiątkowa zostały udekorowane kwiatami i flagami narodowymi, związkowymi oraz miejskimi.

Więcej na www.solidarnosc.torun.pl

 
Uroczystości rocznicowe odbyły się w Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, w miejscu, w którym bł. ks. Jerzy rozpoczął modlitwę o wolność, sprawiedliwość i prawdę w naszym narodzie. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność” z całej Polski, poczty sztandarowe naszego związku, artyści scen warszawskich, pielgrzymi.
 
Mszy świętej przewodniczył J.E. Ks. Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a homilię wygłosił biskup polowy WP Józef Guzdek.
 
- Świadek Ewangelii miłości, obrońca godności człowieka, zło dobrem zwyciężający. W tym wszystkim bł. Ks.  Jerzy jest naszym orędownikiem, wzorem i przykładem do naśladowania. Możemy Go nazywać patronem spraw społecznych, spraw społecznych trudnych i  spraw społecznych zawsze ważnych dla obrony godności człowieka, rodziny i narodu – powiedział ks. Kard. Nycz rozpoczynając mszę świętą.
 
W wygłoszonej homilii bp Józef Guzdek odwołując się do wygłoszonej Ewangelii zwrócił uwagę na różnicę między pasterzem a najemnikiem. Wspomniał „postać niezwykłego kapłana, który dla ludzi powierzonych mu przez Opatrzność okazał się pasterzem, a nie najemnikiem”. - Polska będąca na dnie upokorzenia i zniewolenia otrzymała od Boga dar - dobrego i niezłomnego pasterza. Bł. Ks. Jerzy nie uląkł się prześladowców, ale z mocą proroka wzywał, żeby zło dobrem zwyciężać. Mimo terroru i nasilającego się kłamstwa kontynuował dzieło głoszenia Ewangelii – mówił biskup polowy.  Nie zatrzymały go również zakazy i groźby utraty życia. - Nie uciekał przed trudnościami. Często narażając życie udawał się do różnych miejsc w naszej Ojczyźnie, aby głosić słowo boże i podtrzymywać na duchu rodaków. Po tylu latach płynie do nas wyraźnie przesłanie: bądź wierny powierzonym przez Opatrzność ludziom, bądź wierny wyznaczonym zadaniom – kontynuował biskup. Jego zdaniem przesłanie powinni odnieść do siebie w pierwszej kolejności kapłani, małżonkowie, rodzice i młodzież.
 
Więcej na www.solidarnosc.org.pl/mazowsze
 
Grupa rowerzystów z diecezji płockiej: z Klubu Sportowego „Viktoria” z parafii św. Józefa w Płocku, parafii św. Marcina w Gostyninie oraz z Żychlina 19 października pielgrzymowali na rowerach do miejsca męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – na tamę we Włocławku. Rowerzyści uczcili 29. rocznicę śmierci Błogosławionego uczestnicząc w Mszy św. w tamtejszym Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Rowerzyści z „Viktorii” przed wyruszeniem z Płocka zapalili znicze przy pomniku kapelana ludzi pracy, znajdującym się na terenie parafii pw. św. Stanisława. Po drodze dołączyli do nich rowerzyści z Gostynina oraz z Żychlina. W obie strony rowerzyści pokonali ponad 100 km. U celu swej pielgrzymki – w okolicach tamy we Włocławku, z której 29 lat temu wyłowiono skrępowane ciało kapelana „Solidarności”, odwiedzili Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, prowadzone przez Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Wzięli w nim udział w Mszy św. koncelebrowanej. Członkowie Klubu Sportowego „Viktoria” zorganizowali pielgrzymkę rowerową na tamę we Włocławka po raz dziesiąty. Zawsze zbiega się ona rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki.
 
Więcej nawww.solidarnosc.torun.pl

Patronalne Święto Służby Zdrowia

Wspomnienie Świętego Łukasza Ewangelisty to dzień poświęcony Służbie Zdrowia.

W czwartek 17 października br. odbyły się uroczystości w Katedrze Warszawsko - Praskiej. W homilii Ks. Arcybiskup Henryk Hoser, biskup-lekarz zwracając się do zgromadzonych w Katedrze medyków mówił o niezwykłej misji lekarza i innych pracowników posługujących przy chorym i cierpiącym. Mówił jak trudno, dziś w zmieniającej się rzeczywistości, w czasach kryzysu wartości i propagowaniu obecnych chrześcijaństwu filozofii, pełnić tę służbę.
 
Przypomniał, że człowiek chory, tak osamotniony w swoim bólu, często mający poczucie opuszczenia przez wszystkich – potrzebuje przede wszystkim naszego człowieczeństwa, szuka kontaktu, szuka w nas oparcia i pewności , że uzyska pomoc. To człowieczeństwo, ta najzwyklejsza w świecie empatia – tego najbardziej potrzebuje chory. Ksiądz Arcybiskup życzył wszystkim zebranym medykom – a za ich pośrednictwem całej Służbie Zdrowia by brała przykład ze swojego Patrona - Świętego Łukasza. By cieszyła się uznaniem i wdzięcznością pacjentów i ich rodzin.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia

 

Tragiczna sytuacja w Mostostalu

Sytuacja w białostockim Mostostalu (obecnie Mostostal Construction) jest krytyczna.  W zakładzie panują fatalne warunki, nie ma prądu ani ogrzewania. Firma zalega z wynagrodzeniami.

Pracownicy po raz kolejny zostali oszukani. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Zarząd Spółki i KZ NSZZ „Solidarność”, do 5 września 2013 roku miał zostać złożony  wniosek o upadłość zakładu, aby załoga mogła starać się o wypłatę zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zarząd wniosku jednak nie został złożył, tylko pod koniec lipca zmienił nazwę firmy na Mostostal Construction, a 11 września poinformował ludzi, że firma została sprzedana przedsiębiorstwu TFS Opony z Warszawy. Zdaniem związkowców nowy właściciel jest  mało wiarygodny i budzi bardzo poważne wątpliwości. O tej tragicznej sytuacji zostały powiadomione przez Wojewodę Podlaskiego takie instytucje jak ABW, prokuratura, ZUS, Inspekcja Pracy, z nadzieją że ich działania doprowadzą do rozwiązania tego problemu.

Więcej na www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego

 

Patriotyczne odznaczenia

W piątek w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży „Tibi Mater Polonia”. Odznaczeniem tym są honorowani patrioci zasłużeni dla niepodległości Polski.

W tym roku Krzyż „Tibi Mater Polonia” otrzymali:
- JE ks. kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita senior archidiecezji wrocławskiej
- o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel i dyrektor Radia Maryja
- Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości
- Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
- Kazimierz Kismo, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
- Jan Pietrzak, bard Niepodległej Polski
 
Osobiście odznaczenia odebrali: kardynał Henryk Gulbinowicz, Przewodniczący Kazimierz Kimso, Jan Pietrzak. Na zakończenie odbył się dwugodzinny koncert Jana Pietrzaka zakończony wspólnym odśpiewaniem „Żeby Polska była Polską”.  Inicjatorami tej uroczystości była Kapituła Odznaczeń przy Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Wydział Programów Katolickich PSE „Polest”.

Więcej na www.solidarnosc.wroc.pl

 

Premie w Tauron Ciepło

Pracownicy Tauron Ciepło otrzymali 17 października 750 zł brutto jednorazowej premii. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem spółki w sprawie wysokości i zasad podziału premii za efektywność w 2012 roku.

- Podczas negocjacji ustalono, że 60 proc. środków przeznaczonych na premię efektywnościową zostanie wypłacona pracownikom właśnie w formie jednorazowej premii w wysokości 750 zł brutto. Otrzymali ją  wszyscy zatrudnieni w Tauron Ciepło, którzy w 2012 roku  przepracowali przynajmniej 6 miesięcy - mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło. Pozostałe 40 proc. środków zostało przeznaczonych na premie uznaniowe, których wysokość  uzależniono od oceny przez przełożonych wkładu danego pracownika w pracę i w wyniki spółki w 2012 roku. Ostateczne propozycje sposobu podziału tej puli były zatwierdzane przez członków zarządu spółki. Te premie też już zostały wypłacone.

Uzgodnienia w sprawie premii to dopełnienie porozumienia płacowego w spółce podpisanego w lipcu tego roku. Wówczas zostały wynegocjowane i zrealizowane podwyżki płac w Tauron Ciepło o 2,07 proc. Ramy obu porozumień, zarówno tego dotyczącego podwyżek, jak i tego w sprawie podziału premii zostały określone w podpisanym w maju tego roku pomiędzy Radą Społeczną Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. a zarządem Grupy dokumencie ustalającym zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych w 2013 roku.

Spółka Tauron Ciepło zatrudnia około 1800 osób. Liczba pracowników uprawnionych do premii efektywnościowej za 2012 rok wynosi około 1700.W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

Więcej na solidarnosckatowice.pl

Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.