Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Młodzi rządzą

Młodzi związkowcy w regionie Środkowowschodnim działają coraz aktywniej. W ostatnim czasie oficjalnie powołano do życia Regionalną Sekcję Młodych Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

W drodze wyborów przewodniczącą sekcji została Ewelina Aleksandrowicz z Miejskiego Urzędu Pracy, a jej zastępcami – Konrad Gardyga z „Bogdanki” oraz Sławomir Walczak, reprezentujący pracowników ZR.

Młodzi maja wiele planów – przede wszystkim chcą mieć realny wpływ na sytuację w swoich zakładach pracy. Jak podkreślali na spotkaniu wyborczym, nie chcą biernie patrzeć na to, co dzieję się dookoła, ale działać i zmieniać rzeczywistość na lepszą. Wiąże się to także z liczebnością sekcji – i stąd kolejne założenie – zachęcanie innych do przystępowania do związku.
 
Są pełni zapału i determinacji. Mamy więc nadzieję, że będą skutecznie działać, czego im życzymy oraz wielu sukcesów w pracy nowej sekcji.
 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

  • Kategoria: Kraj

 Kim jest wolontariusz? Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej - czego ustawa wprost zakazuje. 

Tymczasem mnożą się przypadki nieuczciwego wykorzystywania pracy wolontariuszy - ich bezpłatna praca jest bowiem dla wielu firm i instytucji sposobem na obniżenie kosztów funkcjonowania. NSZZ "Solidarność" przypomina, że są to praktyki niezgodne z prawem i niedopuszczalne pod względem etycznym. Wolontariusze podejmując działania na rzecz innych oferują to, czego nie można kupić za największe pieniądze w żadnym systemie opieki społecznej ani zapewnić nawet najbardziej szczegółowymi zapisami prawa.
 
Dlatego w dniu święta, dziękując za czas i zaangażowanie w pomoc innym, życzymy wszystkim wolontariuszom jak największej satysfakcji z pracy oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów w życiu zawodowym i prywatnym.
 
hd

Stop lekceważenia społeczeństwa

Jutro w Szczecinie akcja protestacyjna zorganizowana przez ZR Zachodniopomorski i Pobrzeże, pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa – STOP marginalizacji zachodniopomorskiego!”.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie działając na podstawie Decyzji Prezydium KK nr 129/2013 w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu postanawia przeprowadzić w dniu 6 grudnia 2013 r. w godz. od 14.30 do 16.30 pod Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie akcję protestacją przebiegającą pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. 
 
W tym dniu będziemy domagać się:
prawdziwego dialogu społecznego, wyższej płacy minimalnej i godnych emerytur, ograniczenia stosowania umów śmieciowych, rezygnacji z elastycznego czasu pracy,
 zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy, rezygnacji z wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia, zmiany prawa o referendach.
 
Domagać będziemy się również realizacji postulatów regionalnych, branżowych i zakładowych wielokrotnie kierowanych do Premiera RP, składanych na ręce Wojewody Zachodniopomorskiego m.in. w dniu 17 grudnia 2012 r. i w czerwcu 2013 r. 
 
Nasze postulaty wciąż są aktualne, dlatego walczymy i domagamy się ich realizacji poprzez:
opracowanie i wdrożenie Specjalnego Programu Gospodarczego dla województwa zachodniopomorskiego, który przyczyni się do ożywienia gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy,
 rewitalizację przemysłu stoczniowego
realizację postulatów złożonych przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych
zachowanie podmiotowości ZCH Police, Zespołu Elektrowni Dolna Odra i PKP Cargo S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie.
 
NSZZ „Solidarność” nigdy nie zaprzestanie walki w obronie praw pracowniczych i zawsze będzie przeciwstawiać się lekceważeniu społeczeństwa.
 
Przewodniczący ZR
Mieczysław Jurek

Nie ma pracy - nie ma dzieci

  • Kategoria: Kraj

Co dziesiąty Polak nie chce zakładać rodziny, ponieważ boi się niepewnej sytuacji materialnej- podaje "Rzeczpospolita". Z najnowszych badań Ipsos MORI, wykonanych na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Genworth wynika, że z powodu kłopotów finansowych aż 11 proc. Polaków rezygnuje z dzieci.

Gdy brakuje środków finansowych - zdecydowana większość  respondentów rezygnuje z kupna mieszkania, zamiany samochodu na lepszy i spłaty długów. Problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań miało aż 22 proc. ankietowanych. z powodu kłopotów finansowych 12 proc. Polaków odkłada decyzję o ślubie, a 11 proc. rezygnuje z dzieci. Z danych GUS wynika, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku w Polsce zawarto 117,7 tys. małżeństw - o 10 proc. mniej niż przed rokiem. Ocenia się, że gdyby nie bariery utrudniające dzietność, rocznie w naszym kraju mogłoby przyjść na świat aż o 100 tys. dzieci więcej niż obecnie. 
 
hd

Wspólny apel

  • Kategoria: Kraj

NSZZ "Solidarność" razem Business Centre Club oraz Konfederacją Lewiatan podpisali apel do posłów i senatorów RP w sprawie funduszy OFE.

Partnerzy społecznie zwracają uwagę na zawarte w projekcie niekorzystne rozwiązania dla ubezpieczonych. Dlatego apelują, aby błędy, które były wielokrotnie zgłaszane, ale zostały zignorowane przez rząd, zostały naprawione bądź wyeliminowane.
 
Potrzebna jest rzetelna analiza skutków wprowadzenia projektu w życie obywateli. "Postulujemy, aby Posłowie i Senatorowie dali ubezpieczonym możliwość dokonania świadomej decyzji, zarówno jeśli chodzi o wybór między OFE a ZUS(...) Proponujemy rezygnację z nieuzasadnionego pomysłu zablokowania możliwości informowania o działalności funduszy emerytalnych"- czytamy we wspólnym apelu.
 
hd

 

Żebracze emerytury

  • Kategoria: Kraj

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zabezpieczenie emerytalne osób o niskich zarobkach jest w Polsce dramatycznie niskie. Innymi słowy - kto zarabiał niewiele, na emeryturze z jeszcze większym trudem będzie wiązał koniec z końcem.

Polska znalazła się w rankingu na przedostatnim miejscu. Osoby o niskich dochodach, mogą liczyć na emerytury w wysokości 49 proc. swojego średniego zarobku. Przeciętna w krajach uprzemysłowionych wynosi tymczasem 71 procent. Za nami znalazły się tylko Niemcy- tam emeryt otrzyma zaledwie 42 procent jego przeciętnego zarobku brutto. Jest to najniższa wartość z wszystkich 34 krajów OECD. 
 
W czołówce jest Dania, w której osoby o niskich zarobkach mogą osiągnąć emeryturę w wysokości nawet do 128 procent swoich dochodów.
 
hd

"Blue days" w Krakowie

W zeszłym tygodniu w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli belgijskiego związku zawodowego CGSLB i NSZZ „Solidarność”. Spotkanie pod hasłem „blue days”, koloru nawiązującego do barw belgijskiego związku, rozpoczęło kolejny etap międzynarodowej kampanii organizowania pracowników przez CGSLB

Z inicjatywą spotkania wyszli już w czerwcu tego roku związkowcy z belgijskiego CGSLB, jednej z trzech reprezentatywnych central związkowych, liczącej około 300 tys. członków. Powodem spotkania było przeniesienie miejsc pracy z Belgii do Polski. Konkretnie do Krakowa, w którym powstał polski oddział Euroclear Banku zatrudniający obecnie prawie 150 pracowników, z planem niemal 500 osobowej załogi w 2017 roku.
 
Podczas spotkaniu związkowcy podjęli decyzję o współpracy na rzecz zorganizowania pracowników w oddziale polskim oraz ustanowienia przedstawicieli z Polski do Europejskiej Rady Zakładowej. W spotkaniu uczestniczyli ze strony CGSLB Daniel Dumont i Denis Duval, jednocześnie liderzy organizacji w Euroclear Banku oraz Adam Lach, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska, Adam Gliksman, a także Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej.
 
Euroclear Bank współpracujący głównie z bankami centralnymi poszczególnych państw zatrudnia na świecie około 3700 pracowników, w większości młodych, gdyż średnia wieku wynosi 38 lat. Dyrektorem na Polskę jest Geert Desmet, z którym NSZZ „Solidarność” zamierza się spotkać, aby rozpocząć budowę dialogu w europejskim przedsiębiorstwie finansowym.
 
Dział Rozwoju Związku KK
 

Polski pracują dłużej

  • Kategoria: Kraj

Statystyczna Polka odchodząca na emeryturę pracuje dłużej niż przeciętny mężczyzna. To pierwszy taki przypadek w historii ZUS - informuje "Gazeta Wyborcza".

Na podstawie danych ZUS gazeta obliczyła, że w 2012 roku statystyczny Polak odchodził na emeryturę mając 60,2 roku. Statystyczna kobieta- 59,5 roku. Polak pracował 33,4 roku, a Polka - aż 34,7!  
 
Eksperci uważają, że wynika to z powodu przywilejów, które zachowali mężczyźni, a  a kobiety je straciły. W 2008 r. rząd reformą pomostową skasował wcześniejsze emerytury, które pobierały głównie 55-letnie kobiety. Przed reformą pomostową statystyczna kobieta pracowała średnio o ponad siedem lat krócej niż mężczyzna- czyli około 33 lata i odchodziła na emeryturę o pięć lat wcześniej.
 
hd

Pracodawcy obawiają się związków zawodowych

  • Kategoria: Kraj

Co trzeci pracodawca uważa, że związki zawodowe w ogóle nie powinny działać w firmach. 26 proc. chciałoby je widzieć wyłącznie w przedsiębiorstwach publicznych. Tylko 19 proc. przedsiębiorców uważa, że związki zawodowe powinny działać we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od formy własności – podaje "Gazeta Wyborcza", powołując się na badania „ Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych", prowadzonego przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH i współfinansowanego przez Konfederację Lewiatan.

Tylko 25,7 proc. pracodawców stawia na demokratyczny wariant zarządzania firmą, większość woli podejmować decyzje bez udziału pracowników. W przedsiębiorstwach stosowana jest dość powszechnie zasada ograniczonego zaufania do pracowników.
 
Natomiast 51,3 proc. przedsiębiorców wybiera umiarkowanie nowoczesny model funkcjonowania firmy, w którym decyzje podejmuje się na podstawie kontaktów z klientem, lecz nie bierze się pod uwagę społecznego i ekologicznego środowiska firmy. Model tradycyjnego przedsiębiorstwa, przedmiotowo odnoszącego się do klientów, za najlepszy uważa 38,6 proc. Model w pełni nowoczesnej firmy, cechującej się społeczną odpowiedzialnością biznesu, jest akceptowany przez 9,3 proc. respondentów.
 
hd

Spór w Kompanii

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej rozpoczęły procedurę sporu zbiorowego z pracodawcą. Związkowcy żądają m.in. odstąpienia od planowanych zwolnień  pracowników administracji oraz gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń KW do czasu wyczerpania złóż.

- Po przeanalizowaniu projektu programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2013-2020 nie mieliśmy jako związki zawodowe innego wyjścia. Spór zbiorowy obliguje zarząd spółki do rozpoczęcia rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną, do przeprowadzenia merytorycznych negocjacji na temat zgłoszonych postulatów. Jeżeli do takich negocjacji nie dojdzie, nie możemy wykluczyć żadnych form protestu ze strajkiem włącznie - mówi Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący górniczej Solidarności. 
 
W piśmie informującym pracodawcę o rozpoczęciu procedury sporu zbiorowego związkowcy domagają się m.in. utrzymania obecnego stanu zatrudnienia, a także poziomu wynagrodzeń skorygowanego o wskaźnik inflacji. Wśród zgłoszonych postulatów znalazło się też żądanie dotyczące gwarancji funkcjonowania wszystkich zakładów specjalistycznych KW w dotychczasowej strukturze oraz wszystkich kopalń należących do spółki, aż do wyczerpania złóż.
 
Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.