Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Fabryka Opla w Tychach wznowiła produkcję

18 maja fabryka silników Opla w Tychach wznowiła produkcję po dwumiesięcznej przerwie. Zakład pracuje w rygorystycznym reżimie sanitarnym. Procedury bezpieczeństwa zostały opracowane wspólnie przez pracodawcę i związki zawodowe. 
 
Pierwszy dzień pracy w całości został przeznaczony na szkolenie dotyczące nowych procedur. W kolejnych dniach będziemy stopniowo zwiększać liczbę produkowanych silników. Możemy z pełnym przekonaniem przyznać, że w naszym zakładzie zrobiono wszystko, co możliwe, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo – mówi Jacek Urbańczyk, przewodniczący „Solidarności” w Opel Manufacturing Poland Tychy.
 
Część procedur zawartych w porozumieniu dotyczącym zasad bezpieczeństwa została wdrożona jeszcze w czasie przestoju produkcyjnego. Jak wyjaśnia przewodniczący, wszyscy pracownicy mają obowiązek codziennie wypełniać arkusze stanu zdrowia, które będą kontrolowane przed wejściem na teren zakładu. – Dwa razy dziennie musimy m.in. mierzyć temperaturę oraz wpisywać do arkusza wszystkie objawy, które mogą wskazywać na zarażenie koronawirusem – wylicza Jacek Urbańczyk. 
 
Pracownicy tyskiej fabryki silników zostaną wyposażeni w maseczki ochronne, okulary lub przyłbice. Dodatkowe maseczki codziennie będą otrzymywać pracownicy, którzy dojeżdżają do pracy komunikacją miejską lub samochodem razem z innymi osobami. Zakład zakupił również ozonatory powietrza, którymi odkażane będą korytarze toalety i szatnie. – Stanowiska, w których odległość między pracownikami jest mniejsza niż 1,5 metra, zostały przedzielone szybami z pleksi. Przed i po zmianie będziemy dezynfekować stanowiska pracy. Co godzinę będziemy dezynfekować podstawowe narzędzia. Do minimum ograniczyliśmy też rotację pracowników między stanowiskami i korzystanie z szatni. Wydłużone zostały przerwy, aby każdy miał czas umyć ręce i twarz – mówi szef zakładowej „S”. Dodaje, że kontrolowaniem przestrzegania wszystkich procedur będzie zajmował się zespół audytorski, w którym obok przedstawicieli pracodawcy będą uczestniczyć społeczni inspektorzy pracy.
 
Tyska fabryka Opla przerwała produkcję w marcu. W tym miesiącu oraz w kwietniu pracownicy otrzymywali pełne wynagrodzenia dzięki porozumieniu wynegocjowanemu przez związki zawodowe z pracodawcą. W maju i czerwcu zakład, korzystając z rządowej Tarczy Antykryzysowej, skrócił zmiany do 6 godzin, obniżając jednocześnie wynagrodzenia o 20 proc. Pomiędzy zmianami wprowadzono godzinne przerwy tak, aby pracownicy kończący i rozpoczynający pracę nie stykali się ze sobą. 
 
Opel Manufacturing Poland w Tychach zatrudnia ok. 600 osób. Zakład produkuje nowoczesne silniki benzynowe PureTech stosowane m.in. w samochodach Peugeota, Citroena i Opla.
 

www.solidarnosckatowice.pl / łk

 

 

Związkowcy z Zakładu Karnego w Brzegu przekazują krew

Związkowcy z NSZZ Solidarność z Zakładu Karnego w Brzegu oddali krew odpowiadając na apel Ministra Zdrowia i przyłączając się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. - Solidarność to nie tylko nazwa związku zawodowego, do którego należymy, to także nasza postawa wobec społeczeństwa - mówi Rafał Mróz, przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Karnym w Brzegu.

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce apelują o oddanie krwi, w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa COVID-19. Krew jest potrzebna bardziej niż zazwyczaj. Oddana bezinteresownie, ratuje zdrowie i życie wielu ludzi. 

Kto może zostać dawcą?

Osoby od 18 do 65 roku życia:

  • które ważą co najmniej 50 kilogramów
  • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii)
  • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli:

  • nie mieć objawów przeziębienia,
  • nie brać aktualnie żadnych leków (nie dotyczy to większości suplementów diety czyli np. popularnych preparatów witaminowych czy środków antykoncepcyjnych, należy jednak poinformować o tym lekarza kwalifikującego)

Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa trzeba zjeść lekki posiłek, w ciągu 24 godzin przed pobraniem wypić ok. 2 litry płynów i wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.


 

 

"Głos pracownika": Solidarność popiera Andrzeja Dudę

Solidarność oficjalnie poparła prezydenta Andrzeja Dudę w nadchodzących wyborach prezydenckich i podpisała z nim umowę. Czy spełnia ona oczekiwania związkowców? Mówił o tym Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, który był gościem audycji „Głos pracownika” na antenie Radia Gdańsk.

- Obecne porozumienie jest kontynuacją współpracy, która rozpoczęła się podpisaniem umowy pięć lat temu. Pokazała ona, tak jak i działania prezydenta, że warto mu zaufać. Pięć lat funkcjonowania Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta pokazało, że to nie były jedynie hasła wyborcze, czy obietnice bez pokrycia. To był element programu wyborczego pana prezydenta, który był sukcesywnie realizowany

- mówił Krzysztof Dośla.

- Z istotnych postanowień, była jedna rzecz której nie udało się zrealizować i dlatego znalazła się ona w nowym porozumieniu. Chodzi oczywiście o emerytury uzależnione od czasu składkowego. Kwestie techniczne są do rozstrzygnięcia, ale istotna jest obietnica, że ten temat nie umknął uwadze prezydenta

– dodał przewodniczący.

W czasie audycji poruszono także sprawę podwyższenia zasiłku dla osób bezrobotnych oraz wypłaty trzymiesięcznego świadczenia solidarnościowego.

– To był nasz pierwszy postulat, jeśli chodzi o pomoc państwa w walce z pandemią koronawirusa. Zasiłek, który jest obecnie wypłacany, nie zabezpiecza podstawowych funkcji życiowych. Mamy świadomość, że pewien procent pracujących, w wyniku pandemii, straci swoje miejsca pracy. Cieszę się, że udało się przekonać rząd do wprowadzenia zmian w tym zakresie. I tu kolejne podziękowania kierujemy w stronę Andrzeja Dudy, bez którego pomocy, to by się nie udało

– podkreślił Krzysztof Dośla.
 

 
***
Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik? Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku pracy? Gdzie łamane są prawa pracownicze? I co wtedy zrobić? To tylko część tematów, którymi zajmują się reporterzy Radia Gdańsk. Nowa audycja „Głos pracownika” w każdy poniedziałek o godz. 12.30, a także na stronie www.radiogdansk.pl.

Audycja „Głos pracownika” powstaje we współpracy z „Tygodnikiem Solidarność”.


mk

Porozumienia w ramach tarcz: Dane statystyczne “porozumień antykryzysowych”

Przepisy ustawy antykryzysowej nakazują pracodawcy przekazanie kopii porozumień właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. OIP w Gdańsku przedstawia dane odnośnie zawartych porozumień ”antykryzysowych”, w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r.  

Ogólna liczba zarejestrowanych tzw. porozumień antykryzysowych” określających warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przewidzianych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 wyniosła w woj. pomorskim: 931.

Liczba porozumień dot. warunków i trybu wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy 720.

Liczba porozumień dot. warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 314.

Liczba porozumień o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy 55.

Liczba porozumień o przedłużeniu okresu rozliczeniowego na podstawie przepisów kodeksu pracy, 8.

Liczba porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami 33.

Liczba anulowanych, zakończonych porozumień bądź wypowiedzianych.15 w tym; wycofanie, anulowanie porozumienia – 5, wypowiedzenie porozumienia – 1, anulowanie/wycofanie porozumienia i zawarcie kolejnego porozumienia – 5, zakończenie porozumienia – 4

W związku,  z wyznaczeniem przez przepisy ustawy antykryzysowej pięciodniowego terminu na przekazanie porozumień, przekazywane były one przede wszystkim poprzez  e-PUAP, oraz drogą mejlową (następnie potwierdzane w formie papierowej). Przekazywane były również drogą pocztową oraz pocztą kurierską.   

W początkowym okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej, było podpisanie ww. porozumień wyłącznie przez jednego przedstawiciela pracowników. Wpływające obecnie porozumienia, zawierane są przez co najmniej dwóch przedstawicieli pracowników, zauważalne jest nawet zwiększenie liczby przedstawicieli pracowników.

W powiadomieniach o zawartych porozumieniach, kierowanych do OIP w Gdańsku, zawierane były również informacje o sposobie wyboru przedstawicieli pracowników, tj. informacje o przeprowadzeniu tych wyborów m.in. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub przedstawianie kopii dokumentów, protokołów z wyborów. W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19,  w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie zawierane były z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy, i taka informacja również była zamieszczana we wniosku.

Region Gdański /

 

Solidarność Regionu Piotrkowskiego pomaga w walce z koronawirusem

W trosce o podopiecznych oraz pracowników bełchatowskich placówek opiekuńczych - organizacje związkowe NSZZ Solidarność Regionu Piotrkowskiego działające w Oddziale Bełchatów przeprowadziły wśród członków związku zbiórkę funduszy na zakup niezbędnych środków dezynfekujących oraz ochronnych.

Płyny do dezynfekcji rąk, maseczki, fartuchy oraz rękawiczki ochronne 13 maja 2020 r. zostały przekazane do Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej oraz Domów Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach.
 

- Mamy nadzieję, że przekazane środki pozwolą w dalszym ciągu utrzymywać wysoki poziom zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem

- mówi Dariusz Sujka, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Piotrkowkiego NSZZ Solidarność.


mk

 

Porozumienie płacowe w Nestle Purina

Komisja zakładowa NSZZ Solidarność z Nestlé Purina M.O.P. sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej podpisała porozumienie kończące negocjacje płacowe z dyrekcją zakładu. Na mocy porozumienia, zgodnie z matrycą wynagrodzeń, pracownicy otrzymają średnio 6,5% podwyżkę pensji. Dodatkowo, poza podwyżką, o 100 zł zwiększa się podstawa wynagrodzenia każdego zatrudnionego. Jest to możliwe dzięki przeniesieniu tej kwoty z premii frekwencyjnej do pensji zasadniczej.
 

- Od kilku lat zauważyliśmy niepokojącą tendencję, że zarobki w naszej firmie zaczynają się znacząco rozwarstwiać. Dlatego chętnie przystaliśmy na zaproponowaną nam przez zarząd Nestlé Polska S.A. matrycę podwyżek uzależniającą kwotę podwyżki od wysokości pensji zasadniczej i coroczną ocenę pracowniczą. Im dany pracownik ma wyższą pensję, tym mniej procentowo otrzymuje podwyżki. Zabieg ten ma na celu zmniejszanie dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi grupami pracowniczymi. Najlepiej zarabiający otrzymali mniejszą podwyżkę w ujęciu procentowym, co kwotowo było i tak porównywalne z podwyżkami kwotowymi pozostałych pracowników. Taki sposób podejścia do tej kwestii zyskał aprobatę większości pracowników. Cieszymy się, że osiągnęliśmy satysfakcjonujące nas  porozumienie


– mówi Marek Jakubowski, przewodniczący komisji zakładowej.


mk

 

Piotr Duda: Papież ciągle nas uczy, że praca jest dla ludzi, a nie ludzie dla pracy

  • Kategoria: Kraj

Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny obudził w nas „Solidarność”. Nie tylko odmieniając oblicze tej ziemi, ale też nasze serca. W setną rocznicę Jego urodzin i w 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” warto jednoznacznie powtórzyć – jest naszym duchowym Ojcem założycielem.

Dlatego „Solidarność” powstawała na „kolanach”, a na bramach i terenach strajkujących zakładów obecny był Jego wizerunek. Wystarczy wspomnieć choćby słynną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, który za Jego wstawiennictwem dokonał się w Polsce, nasz Związek mógłby nigdy nie powstać.

„Solidarność” i Świętego Jana Pawła II łączyła i nadal łączy, ogromna więź, naznaczona licznymi spotkaniami, wystąpieniami, bogatą korespondencją. Każdy Krajowy Zjazd Delegatów zawsze zaczynał swoje obrady od wystosowania listu do Papieża. Dlatego nie można powiedzieć o jednym, czy najważniejszym przesłaniu. W chwilach trudnych, tragicznych, zawsze mieliśmy Jego wsparcie. Gdy się czasami pogubiliśmy, zawsze z troską nas napominał i pouczał.

Jego nauka to nieprzebrana skarbnica myśli i wskazówek na każdy czas naszej działalności. Wpływ tej nauki jest oczywisty - „Solidarność” jest chrześcijańskim związkiem zawodowym, opierającym swój statut na społecznej nauce Kościoła.

Dzisiaj szczególnie aktualne jest wezwanie spod Wielkiej Krokwi w 1997 r.: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”. A dla mnie, dla związkowca najważniejsza jest niezwykle spójna definicja poświęcona pracy: „Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”, zawartej w encyklice „O pracy ludzkiej”.

Święty Janie Pawle II - w stulecie swoich urodzin i 40-lecie powstania naszego Związku - módl się za swoją "Solidarność"

Piotr Duda
 

-----------------------------------

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich. Atmosfera panująca w domu rodzinnym silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego papieża.

Karol Wojtyła senior, od 1900 roku służył w wojsku austrowęgierskim, by w stopniu porucznika przejść do Wojska Polskiego. W 1906 r. zawarł związek małżeński z Emilią Kaczorowską. Urodziło się im troje dzieci: Edmund, Olga i Karol. Olga zmarła wkrótce po urodzeniu. – Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym – napisał Jan Paweł II („Dar i Tajemnica”).  

Matka Emilia, z domu Kaczorowska, urodziła się 26 marca 1884 r. w Krakowie. Ukończyła  szkołę Sióstr Miłości Bożej. Prowadziła dom i opiekowała się synami. Była wątłego zdrowia, zmarła 13 kwietnia 1929 roku. –  Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią świętą w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży –  Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica”.

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II, właśc. Karol Józef Wojtyła; ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także aktor niezawodowy, dramaturg, pedagog i filozof historii.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Za główny cel swojego papiestwa Jan Paweł II postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego, chciał „postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą anglikańską. Jan Paweł II podzielał nauczanie Kościoła w takich kwestiach jak utrzymanie celibatu, potępienie mechanicznej, chemicznej i hormonalnej antykoncepcji oraz niedopuszczenie kobiet do święcenia, za co był przez niektórych krytykowany, i choć popierał reformy soboru watykańskiego II, był postrzegany jako konserwatywny w swojej interpretacji tych reform.

W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483, więcej niż wszyscy jego poprzednicy w okresie pięciu poprzedzających wieków. Do czasu swojej śmierci powołał większość składu Kolegium Kardynałów, konsekrował znaczną liczbę biskupów na świecie i wyświęcił wielu księży.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522–1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX (1846–1878).

W ciągu blisko 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, czyli pism skierowanych do biskupów i do wiernych, odnoszących się do doktryny i nauczania Kościoła. Dotyczą one m.in. misji Kościoła, duszpasterstwa, działalności ekumenicznej, ale też rozumienia zbawczej roli Chrystusa, roli Matki Boskiej w dziele zbawienia. Część encyklik porusza istotne problemy moralne i społeczne m.in. marginalizacji ubogich, potrzeby miłosierdzia, rozumienia wolności człowieka, współdziałania rozumu i wiary w poszukiwaniu prawdy.

Jednym z najważniejszych tematów społecznych była dla papieża praca, jako podstawowy wymiar ludzkiego życia. Jej znaczeniu i rozumieniu poświęcił osobną encyklikę “Laborem excersens” (“O pracy ludzkiej”) z 1981 r. “O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest +dla człowieka+, a nie człowiek +dla pracy+” – napisał.

 Papież przekonuje, że to sam człowiek jest podstawową wartością pracy i ostatecznym jej celem. Wytyka błędy w pojmowaniu roli pracy w ideologii marksistowskiej, jak i w kapitalizmie – przestrzega przed traktowaniem pracy tylko jako “narzędzia” lub “towaru”, który pracownik “sprzedaje” pracodawcy, czy też sprowadzaniem jej do pojęcia anonimowej “siły roboczej”. Jan Paweł II zwraca uwagę na problem postępu technicznego, który “wypiera” człowieka i pozbawia wielu ludzi pracy. W sposób szczególny podkreśla znaczenie związków zawodowych, które mają służyć zabezpieczeniu słusznych uprawnień ludzi pracy.

Papież pisze, że “praca jest dobrem człowieka” i jest to nie tylko dobro “użyteczne”, ale “godziwe”, tzn. odpowiadające godności człowieka, wyrażające tę godność i pomnażające ją. Przez pracę człowiek nie tylko przekształca świat zewnętrzny, służy postępowi, zdobywa środki na utrzymanie, ale przede wszystkim – spełnia się jako człowiek, kształtuje siebie jako osobę. Do problemu pracy Jan Paweł II nawiązał też w encyklice “Centesimus annus” (“W setną rocznicę encykliki +Rerum Novarum”) z 1991 r., która dotyczy ładu gospodarczego i należnego w nim człowiekowi miejsca.

Papież przypomina, że “obowiązek zarabiania na chleb w pocie czoła zakłada równocześnie prawo do tego”. Podkreśla, że ludzie pracy mają prawo do zabiegania o większy udział w życiu przedsiębiorstwa, “by nawet pracując razem z innymi i pod kierunkiem innych, mogli w pewnym sensie +pracować na swoim+, używając swej inteligencji i wolności”.

Zmarł 2 kwietnia 2005. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie, z pominięciem tradycyjnego pięcioletniego okresu oczekiwania. Został beatyfikowany 1 maja 2011, po czym 27 kwietnia 2014 został kanonizowany, równocześnie z papieżem Janem XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.
 

źródło.wikipedia.pl

Dobre praktyki w trudnych czasach

Ograniczenie wymiaru czasu pracy o 20 proc. i trzymiesięczne gwarancje zatrudnienia – to najważniejsze zapisy porozumienia antykryzysowego obowiązującego w spółce Sandvik Polska w Katowicach. W odróżnieniu od wielu innych firm korzystających z tarczy, w przypadku tej spółki połowę kosztów związanych ze zmniejszeniem wynagrodzeń wziął na siebie pracodawca.
 
Porozumienie chroniące załogę spółki przed zwolnieniami zakładowa „Solidarność” podpisała z przedstawicielami zarządu firmy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Zgodnie z zapisami tego dokumentu wynagrodzenia pracowników powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie do obniżenia wymiaru czasu pracy, czyli o 1/5. Jednak w Sandvik Polska wybrano inne rozwiązanie. Uzgodniono, że pracodawca pokryje połowę tej straty, czyli 10 proc. W tym samym czasie związkowcy wynegocjowali również podwyżki wynagrodzeń. W efekcie zarobki w spółce spadły nie o 20 proc, ale o ok. 6,5 proc. – Od wielu lat współpracujemy z pracodawcą i zawsze udaje nam się znaleźć rozwiązanie trudnych problemów. Nigdy nie doszło do sytuacji, czy zdarzenia, którego konsekwencje musieliby ponosić tylko pracownicy – mówi Rafał Mikołajczyk, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.
 
Sanvik Polska podobnie jak inne firmy dotkliwie odczuwa skutki epidemii koronawirusa. Porozumienie antykryzysowe weszło tutaj w życie z początkiem kwietnia. – Produkcja została mocno ograniczona i wszystko wskazuje na to, że w następnych tygodniach nie będzie lepiej – dodaje Rafał Mikołajczyk. Jak podkreśla, pracodawca planuje kolejne działania, które powinny pomóc firmie w przetrwaniu tego trudnego czasu. Do ich realizacji również potrzebna jest aprobata związku. Podczas spotkania, które odbyło się 12 maja, uzgodniono, że w tygodniu, w którym wypada Boże Ciało, w zakładzie wprowadzony zostanie postój.By taka przerwa była możliwa, pracownicy muszą wykorzystać po dwa dni urlopu wypoczynkowego. 
 
Sandvik Polska jest częścią międzynarodowej grupy inżynieryjnej. W Katowicach, gdzie produkowane są elementy narzędzi skrawających, zatrudnionych jest 180 osób. „Solidarność” to jedyna organizacja związkowa działająca w katowickim Sandviku. Należy do niej 35 proc. załogi spółki.

Region Śląsko-Dąbrowski

Kolej też walczy o miejsca pracy

Epidemia COVID-19 mocno dała się we znaki spółkom kolejowym. Należące do Grupy PKP spółki Intercity, Wars i Cargo starają się o pomoc z budżetu państwa, której otrzymanie mają umożliwić porozumienia antykryzysowe zawarte przez stronę związkową z zarządami tych firm. 
 
Skutki pandemii najmocniej odczuwalne są w ruchu pasażerskim. Z informacji  przekazanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że tylko w marcu z usług wszystkich przewoźników skorzystało 17,7 mln podróżnych, czyli aż o 10 mln mniej, niż w lutym tego roku. To efekt ograniczenia połączeń. 
 
W pierwszym okresie epidemii PKP Intercity zrezygnowało z ok. 60 proc. połączeń, a pozostałe trasy obsługiwane przez tego przewoźnika zostały skrócone o 8 proc. Zawieszono połączenia międzynarodowe i kursowanie pociągów Pendolino. – Żeby uchronić pracowników przed zwolnieniami, podpisaliśmy z pracodawcą porozumienie antykryzysowe – mówi Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej „Solidarności”. Jak podkreśla, dokument podpisany 27 kwietnia, zakłada obniżenie wymiaru czasu pracy o 20 proc. oraz dopuszcza możliwość wprowadzenia postojowego, które będzie płatne w 50 proc. O tym, które osoby zostaną objęte postojowym, zdecydują kierownicy poszczególnych zakładów należących do PKP Intercity wspólnie z organizacjami związkowymi. W zamian za zgodę na ograniczenie czasu pracy i obniżkę wynagrodzeń, pracownicy otrzymali trzymiesięczne gwarancje zatrudnienia.
 
Porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 proc. zostało podpisane także w spółce Wars, która znalazła się w tragicznej sytuacji. – Wszystkie bufety w pociągach Intercity są zamknięte, co oznacza, że obsługująca je firma praktycznie nie ma możliwości zarabiania dodaje przewodniczący kolejarskiej „Solidarności”. 
 
Z możliwości, jakie daje pracodawcom Tarcza Antykryzysowa, zamierza skorzystać także spółka PKP Cargo, zajmująca się transportem towarowym. W porozumieniu zawartym w tej firmie 7 maja strona związkowa zgodziła się na obniżenie wymiaru czasu pracy o 10 proc. – Obawialiśmy się, że jeśli nie podpiszemy tych dokumentów, to za jakiś czas pracodawcy powiedzą, że przez opór związkowców stracili miliony złotych, które mogli otrzymać z budżetu państwa i masowo zaczną zwalniać – podkreśla Henryk Grymel. Dodaje, że porozumienia antykryzysowe zostały pozytywnie przyjęte przez pracowników.  Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że aby utrzymać pracę, też muszą ponieść jakieś koszty – zaznacza.
 
Trzeba jednak pamiętać, że samo podpisanie porozumień nie oznacza automatycznego uruchomienia rządowego wsparcia dla firm. – To skomplikowana procedura. W pierwszej kolejności identyczne porozumienia muszą zostać zawarte przez związki i pracodawców w każdym z oddziałów tych spółek, a następnie te dokumenty trzeba będzie przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz urzędów wojewódzkich, gdzie będą rozpatrywane – wyjaśnia przewodniczący kolejarskiej „S”.
 
Jeśli pracodawcom uda się dopełnić wszystkich formalności, w sumie  ponad 30 tys. pracowników zatrudnionych w spółkach PKP Intercity, w Warsie i w PKP Cargo otrzyma trzymiesięczne gwarancje zatrudnienia.
 
www.solidarnosckatowice.pl
 

Wolne poniedziałki w Bombardierze

Bombardier Transportation w Katowicach to kolejna spółka w naszym regionie, w której ze względu na skutki koronawirusa zmniejszono wymiar czasu pracy. Działająca w tej firmie „Solidarność" zgodziła się na wprowadzenie wolnych poniedziałków. Równocześnie zgodnie z ustaleniami podjętymi z pracodawcą jeszcze w grudniu zeszłego roku, w maju weszły w życie w firmie podwyżki płac. 
 
Andrzej Stachura, przewodniczący „S” w Bombardier Transportation podkreśla, że wolne dni zostaną odpracowane przez załogę w soboty we wrześniu. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to idealne rozwiązanie, ale każde inne mogłoby się wiązać ze zwolnieniami lub obniżeniem wynagrodzeń – mówi szef zakładowej „S”. Jak podkreśla, propozycja zmniejszenia wymiaru czasu pracy wyszła od pracodawcy. – Podczas rozmów musieliśmy wziąć pod uwagę trudną sytuację firmy związaną z epidemią koronawirusa i spadkiem zamówień – dodaje.
 
Umowa dotycząca czasowego obniżenia wymiaru czasu pracy obowiązuje w Bombardierze od 1 maja. W tym samym dniu weszło też w życie porozumienie dotyczące podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników spółki o 4,5 proc. Zostało ono wynegocjowane przez „Solidarność” z pracodawcą w grudniu zeszłego roku. – Mówiąc szczerze, nie byliśmy pewni, czy w tej sytuacji nie trzeba będzie renegocjować zapisów tego porozumienia, ale pracodawca poinformował, że wchodzi ono w życie. To pokazuje, że czasem warto pójść na ustępstwa, a nasza wieloletnia współpraca i wzajemne zaufanie, przynoszą efekty – podkreśla Andrzej Stachura.
 
Bombardier Transportation jest częścią kanadyjskiego koncernu zajmującego się produkcją systemów oraz urządzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego. W Katowicach zatrudnia blisko 1000 pracowników.
 
www.solidarnosckatowice.pl / ak
Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.