Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Na Lubelszczyźnie pokonano barierę strachu

W Lublinie odbyły się centralne obchody 38. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, parlamentarnych oraz duchowieństwo w tym Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. prał. Zbigniew Kuzia i Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. kan. Eugeniusz Zarębiński. Obecnością swoją zaszczyciły nas liczne delegacje związkowców z pocztami sztandarowych z całej Polski. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: uczestnicy protestów i strajków Lipca 1980 roku z Czesławem Niezgodą na czele; prezes Zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński; prezes PKP SA Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel;  Prezes Zarządu PKP Cargo Czesław Warsewicz z członkami Zarządu; Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa  Zbigniew Tracichleb z członkami Zarządu; Prezes Zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk; Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Józef Hałyk; Prezes Zarządu PKP NATURA Tour Jacek Zawadzki; Prezes Zarządu PKP Tomasz Miszczuk; Prezes Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek; członek Zarządu Przewozy Regionalne Anna Lenarczyk; członek Zarządu PKP Energetyka Konrad Tyrajski; Prezes Zarządu PKP Informatyka; członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; Prezes Zakładów Usługowych „Wschód” Andrzej Lipowski; Dyrektor Handlowy Anna Lenarczyk; dyrektorzy Kolejowych Zakładów Pracy; Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel; dyrektor Poczty Polskiej POL RD Zbigniew Kosowski; Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Piotr Gawryszczak, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka Artur Wasil wraz z Wiceprzewodniczącym Stanisławem Misterką, Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski, Wiceprezes Zarządu PGE Dystrybucja SA Andrzej Pruszkowski.

Rocznicę wydarzeń rozpoczęto 15 lipca od nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w siedzibie IPN Oddział  w Lublinie. Spotkanie otworzył przewodniczący Regionu Marian Król. Wprowadzono poczet sztandarowy lubelskiej Solidarności, odśpiewano hymn państwowy i tradycyjnie pomodlono się za ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi. Przełomowym punktem obrad było odczytanie okolicznościowego stanowiska, w którym podkreślono znaczenie Lubelszczyzny w procesie powstawania Solidarności z główną rolą papieża św. Jana Pawła II. Zaakcentowano również konieczność podjęcia przez rząd działań zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej  naszego Regionu, który od wielu lat jest marginalizowany. Zaapelowano do premiera o wypracowanie kompleksowego programu rozwoju Lubelszczyzny.

Na posiedzeniu głos zabrał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który cytując bł. ks. Jerzego Popiełuszkę mówił, że największym wrogiem człowieka nie jest milicja, rząd czy inny człowiek, ale własny lęk.

 – Ludzie Solidarności lat 80. z Lublina temu strachowi nie ulegli i uruchomili kamyczek, który doprowadził do lawiny zmian ku wolnej i demokratycznej Polsce.

Przedstawiciel rządu ustosunkował się do przyjętego stanowiska i zaznaczył, że te wybitne postulaty są i będą przedmiotem prac obecnego rządu oraz zapewnił, o podwyżkach dla pracowników administracji państwowej od 2019 roku.

Lekcję historii wygłosił dr Robert Derewenda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowca mówił, że u podstaw powstania Solidarności była potrzeba wolności wewnętrznej, dlatego Polacy podejmowali protesty i strajki.

 - Kajdany pękły, a proces, który został uruchomiony w lipcu 1980 roku w Lublinie, był już niemożliwy do powstrzymania. Solidarność była niezniszczalna ponieważ była ona w ludziach. Można było spacyfikować i rozwiązać organizację, ale to, co tkwiło w narodzie, było nieodwracalne – zaznaczył Derewenda.


Po Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej, nastąpił przemarsz do byłej Lokomotywowni, gdzie odbyły się główne uroczystości, które prowadzili przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Wiesława Stec oraz przewodniczący organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” przy PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki Mirosław Oleszczuk.
List od prezydenta RP odczytała pani Zofia Romaszewska. W imieniu głowy państwa wyraziła wdzięczność bohaterom Lubelskiego Lipca 1980.

– To dzięki Państwa odwadze i determinacji jesteśmy dzisiaj ludźmi wolnymi i obywatelami Rzeczypospolitej świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości – czytała doradca prezydenta RP.


List od ministra infrastruktury odczytał pan Tomasz Gontarz.

– Wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 były bezpośrednim impulsem dla protestów na Wybrzeżu z sierpnia 1980 roku i powstania NSZZ Solidarność. Uważam, że po latach możemy z całą pewnością stwierdzić, że był to także jeden z najważniejszych etapów drogi, która w 1989 roku przyniosła Polsce wolność – czytał minister.

Głos zabrał również poseł na Sejm RP Sylwester Tułąjew. Podkreślił, że 38 lat temu załodze wytwórni WSK Świdnik nie zabrakło gotowości, wiary i wielkiej odwagi do rozpoczęcia strajku, który szybko rozprzestrzenił się na cały Region, obejmując ponad 50 tys. osób ze 150 zakładów pracy całej Lubelszczyzny.

– To ludzie Solidarności upomnieli się o naszą godność, w czasach gdy było trudno o odwagę i nadzieję, wielu uwierzyło, że walka ma sens, trzeba to dziś mocno zaznaczyć - mówił poseł.

Z kolei prezes Zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński podziękował obecnym na uroczystościach, którzy brali udział w wydarzeniach Lubelskiego Lipca 38 lat temu. Przypomniał, że była to walka o prawdę. Ludzie zaryzykowali wszystko dla wolności i udało się.

– Trzeba przypominać historię, bo bez pamięci o przeszłości nie zbudujemy prawdziwej przyszłości – apelował Mamiński.


Z ramienia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przemawiał Tadeusz Majchrowicz. Zwrócił uwagę na fakt, że wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 przez wiele lat były deprecjonowane i marginalizowane. Podziękował Regionowi za przyjęte stanowisko, które wyraża troskę o pamięć historyczną i przyszłość Lubelszczyzny.

Czesław Niezgoda, kolejarz i pierwszy przewodniczący MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, mówił, że słowa Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski były umocnieniem dla wszystkich i dodawały sił, dlatego na Pomniku Doli Kolejarskiej został umieszczony napis: Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi! Przypomniał, że wśród postulatów stawianych przez strajkujących były nie tylko żądania poprawy warunków pracy i płacy. Domagano się również zrównania zasiłków rodzinnych, bowiem wojsko i milicja otrzymywały wyższe. Ponadto walczono o demokrację i nietykalność strajkujących.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy Henryk Grymel, apelował do premiera o ustawę dotyczącą Straży Ochrony Kolei, o którą Solidarność walczy już 12 lat.
Szef lubelskiej Solidarności Marian Król zaakcentował konieczność zapewnienia należnego miejsca Lubelszczyźnie, aby rozwój gospodarczy regionu osiągnął wyższy poziom. Ponadto apelował o powstanie miejsca pamięci historii najnowszej Lubelszczyzny.

Przewodniczący Regionu podziękował również wszystkim, którzy włączyli się w organizację 38. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980. Uroczystości wsparli materialnie: PKP SA; Fundacja Grupy PKP; PKP Cargo SA; Linia Hutnicza Szerokotorowa; PKP Polskie Linie Kolejowe; PKP Energetyka SA; PKP Intercity SA; Komenda Główna SOK; Związek Pracodawców Kolejowych; Zakład Linii Kolejowych w Lublinie; PKP Energetyka Zakład Świętokrzyski; Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność; Zakład Usługowy „Wschód”; MOZ NSZZ Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, a także pomoc pana Stanisława Chrustka. Podziękowania również były dla członków Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność z Henrykiem Grymlem na czele; NSZZ Solidarność PKP Cargo SA Wschodni Zakład Spółki w Lublinie; dyrektorów lubelskich Zakładów Kolejowych, w tym: Michała Biseka, Andrzeja Matysiewicza i Stanisława Kostrzewskiego.

W hołdzie wdzięczności za odważną postawę i poświęcenie w walce o wolną i demokratyczną Polskę oraz powstanie NSZZ „Solidarność”, Prezydium ZR uhonorowało statuą Lubelskiego Lipca 1980 Henryka Grymela i Krzysztofa Mamińskiego. Wyróżniono również prezesa Zarządu PKP Cargo Czesława Warsewicza za pomoc w organizacji 38. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980, a także za wkład organizacyjny i promocję Biegów Solidarności.

Dla licznie zgromadzonych gości był poczęstunek, atrakcje dla dzieci, a całość uświetnił koncert Contra Mundum. Mimo deszczowej pogody było dużo radości i świetna zabawa na koniec.

www.tysol.pl / Tomasz Kupczyk

 

 

Newsletter 2018 (I-VI)

Zrewidowana Europejska Karta Społeczna - Seminarium

NSZZ Solidarność oraz Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ zapraszają do udziału w seminarium dotyczącym znaczenia Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i możliwości jej ratyfikacji. Seminarium odbędzie 17 września 2018 r. w Krakowie.

Spotkanie będzie okazją do zastanowienia się nad rolą aktów międzynarodowych w krajowym systemie prawa pracy oraz wpływem Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej na inne systemy prawne. Podjęta zostanie także próba oceny zgodności polskich przepisów ze standardami wyznaczonymi przez postanowienia Karty. Część dyskusji zostanie poświęcona rozważeniu możliwości ratyfikacji prze Polskę systemu skarg zbiorowych i ich znaczeniu dla ochrony praw socjalnych.

Podczas seminarium wystąpią: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (UJ), dr hab. Monika Tomaszewska (UG), dr hab. Joanna Unterschütz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni), dr hab. Krzysztof Stefański (UŁ), dr Agnieszka Zwolińska (UW), dr Agata Ludera-Ruszel (URz), dr Marcin Wujczyk (UJ), Barbara Surdykowska (Biuro Eksperckie KK NSZZ Solidarność).

W ramach spotkania odbędzie się także panel dyskusyjny reprezentantów polskich organizacji partnerów społecznych, poświęcony kwestii znaczenia ZEKS dla stosunków pracy.

Materiały z pierwszej edycji seminarium dostępne tutaj oraz tutaj.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Jednakże ze względów logistycznych organizatorzy proszą o zgłoszenie uczestnictwa do pani Anety Chełminiak - a.chelminiak@solidarnosc.org.pl do dnia 10 września 2018 r. Wszelkich informacji o spotkaniu udziela pani Barbara Surdykowska b.surdykowska@solidarnosc.org.pl
 

Seminarium 17 września 2018 r.

 

 

 

8. Rocznica śmierci ks. Henryka Jankowskiego. "S" pamięta o swoim Kapelanie

Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ" Solidarność " Bogdan Biś i Tadeusz Majchrowicz złożyli kwiaty na sarkofagu ks.Prałata Henryka Jankowskiego , który zmarł 12 lipca 2010 roku i Jego doczesne szczątki są założone w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, którą śp. ks.Henryk odbudowywał i był Jej Proboszczem przez wiele lat .

W okresie Strajków Sierpniowych 1980 roku ks.Henryk Jankowski pospieszył do Stoczni Gdańskiej , aby udzielić sakramentu pojednania i odprawić Mszę Świętą dla strajkujących.Do końca swoich dni był oddany idei Wolności i Solidarności.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.


tm

Rozmowy płacowe w Węglokoks Energia bez zbliżenia stanowisk

Zaostrza się konflikt w Grupie Węglokoks Energia. 11 lipca kolejna tura rozmów płacowych prowadzonych przez Solidarność i pozostałe związki zawodowe z zarządem firmy zakończyła się fiaskiem. Związkowcy rozważają rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego.

- My podtrzymaliśmy swoje postulaty dotyczące podwyżek, a zarząd powtórzył, że nie przewiduje w tym roku żadnego wzrostu płac. Jeśli kolejna tura negocjacji zaplanowana na sierpień również nie przybliży nas do kompromisu, najprawdopodobniej rozpoczniemy spór zbiorowy. Rozmowy płacowe trwają już bardzo długo, a cierpliwość pracowników się kończy – mówi Dariusz Gierek, szef Solidarności w Węglokoksie Energia oraz wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.

Solidarność domaga się podwyżek w wysokości 250 zł brutto dla wszystkich pracowników oraz dodatkowych 200 zł dla 20 proc. załogi. Z kolei pracodawca stoi na stanowisku, że na jakikolwiek wzrost wynagrodzeń w tym roku nie ma pieniędzy. - Zarząd twierdzi, że podwyżki są niemożliwe z uwagi na wzrost cen węgla oraz uprawnień do emisji CO2, które jesteśmy zmuszeni kupować na aukcjach w związku z unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Jednak te dwa elementy dotknęły całą branżę ciepłowniczą, a nie tylko naszą Grupę. Tymczasem w zasadzie we wszystkich innych firmach ciepłowniczych w naszym regionie pracownicy otrzymali w tym roku podwyżki płac – mówi Gierek.

W skład Grupy Węglokoks Energia wchodzą trzy spółki: WE NSE w Brzeszczach, WE ZCP w Rudzie Śląskiej i WE ZUT w Rudzie Śląskiej. Wraz z centralą WE Grupa zatrudnia ok. 550 pracowników.

www.solidarnosc.katowice.pl

RDS: Założenia ustawy budżetowej, płaca minimalna i podwyżki dla budżetówki

  • Kategoria: Kraj

12 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad przewidywał debaty merytoryczne oraz przyjęcie dwóch uchwał – w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ws. dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”. Brak kworum strony związkowej, spowodowany nieobecnością przedstawicieli Forum Związków Zawodowych na posiedzeniu plenarnym uniemożliwił podjęcie wymienionych uchwał. Nie przeszkodziło to jednak przeprowadzeniu zaplanowanych dyskusji.

W pierwszej części rozmawiano o założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019, propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019. Henryk Nakonieczny, Przewodniczący Zespołu ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przedstawił informację z prac Zespołu na temat powyższych wskaźników. W żadnej z kwestii nie podjęto wspólnego stanowiska, które mogłoby zostać rekomendowane Radzie. Jak wskazał, jednym z głównych powodów braku stanowisk był brak mandatu negocjacyjnego strony rządowej w Zespole do tego by ewentualnie zmodyfikować swoje propozycje podczas dyskusji z partnerami społecznymi.

Następnie poszczególne organizacje przedstawiły swoje stanowiska. W imieniu NSZZ „Solidarność” głos zabrała ekspertka Komisji Krajowej, Katarzyna Zimmer-Drabczyk. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na zbyt optymistyczne prognozy dotyczące inwestycji w przyszłym roku. Ponadto, podkreśliła, że przyszły rok będzie już 9. kolejnym, bez wzrostu wskaźnika wynagrodzeń w sferze budżetowej. Oceniła że wpłynie to na wysoką fluktuację kadr w administracji publicznej, co potwierdzają dane rządowe, według których obecnie rotacja wynosi około 11%. Przypomniała o podjętych w przeszłości ustaleniach, dotyczących docelowego podniesienia płacy minimalnej, tak by odpowiadała wartości 50% przeciętego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przedstawiona przez Rząd propozycja zakłada, że proporcja ta w 2019 roku ulegnie pogorszeniu.

Do głosów partnerów odniósł się Wiceminister Finansów Leszek Skiba. Stwierdził, że założenia dotyczące poziomu inwestycji są realne. Przedstawił informację na temat dynamiki wynagrodzeń w sferze budżetowej. W latach 2016-2017 wynagrodzenia te wzrosły o 6,1%, a wśród pracowników niemnożnikowych nawet o 8,3%. Przyznał jednak, że występują nierówności wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz występuje problem odchodzenia ze sfery publicznej do prywatnej.

Do danych odniósł się Henryk Nakonieczny. Zwrócił uwagę, że zaprezentowane informacje tworzą mylny obraz rzeczywistości, ponieważ są one uśrednione i nie pokazują prawdziwej sytuacji w poszczególnych jednostkach budżetowych. Stwierdził, że przyjęty model podnoszenia płac w budżetówce ma charakter „lojalnościowy”, który łamie zasady zapisane w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i narusza standardy dialogu społecznego. Ponadto, przedstawił argumenty strony związkowej przemawiające za ustaleniem proporcji płacy minimalnej do średniej płacy w gospodarce narodowej na poziomie 50%. Z jednej strony jest to efekt ustaleń podjętych w przeszłości, a z drugiej, wynika to dobrego otoczenia gospodarczego i dobrej sytuacji na rynku pracy. 

W kolejnej części posiedzenia rozmawiano o „koncepcji nowego prawa zamówień publicznych”. Debatę rozpoczęła prezentacja Wiceministra Mariusza Haładyja. Wskazał na pozytywny przebieg współpracy pomiędzy stroną rządową, a stroną społeczną Rady w Zespole ds. zamówień publicznych. Podkreślił, że system zamówień publicznych to około 200 mld zł, które odpowiada około 10% PKB. Zwrócił uwagę, że stronie rządowej zależy na tym by patrzeć na system zamówień publicznych nie tylko z perspektywy wydatkowania środków i realizacji zadań, ale także z perspektywy różnych polityk, w tym polityki społecznej i gospodarczej. W swoim wystąpieniu mówił także o potrzebie konkurencyjności zamówień publicznych, ponieważ aż 40% zamówień ma charakter jednoofertowy, a wielu wypadkach jest tylko 2-3 oferentów. Działania mają na celu zwiększenie transparentności systemu zamówień publicznych. Podkreślił znaczenie ewaluacji i oceny zamówień publicznych. Wskazał także na znaczenie trybu negocjacyjnego w zamówieniach publicznych. Zwrócił uwagę na problem niskiego zainteresowania zamówieniami wśród małych i średnich przedsiębiorców. Co więcej, ustawa docelowo ma wzmocnić pozycję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Celem jest także uproszczenie procedur, czemu służyć ma procedura uproszczona, która uwzględnia stosowanie umów o pracę. Minister wskazał na skomplikowanie i brak przejrzystości przepisów prawa zamówień publicznych, przy jednoczesnym problemie z różnymi interpretacjami. W związku z tym zaproponowano powołanie wyspecjalizowanych sądów do zamówień publicznych. 

Członek Zespołu ds. zamówień publicznych z ramienia NSZZ „Solidarność” Sylwia Szczepańska przedstawiła projekt stanowiska Zespołu w sprawie „Koncepcji”. Podkreśliła, że sposób pracy nad tym dokumentem jest oceniany bardzo pozytywnie, dlatego też stanowisko strony społecznej Zespołu jest w znacznej mierze pozytywne. Wśród wysoko ocenianych aspektów wymieniła uwzględnienie klauzul społecznych oraz wymóg stosowania umów o pracę niezależnie od wartości zamówienia.  

W sprawach różnych podniesiono kwestię porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Porozumienie jest negatywnie oceniane m.in. przez NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ, ponieważ to kolejny dokument, który tworzy wyłom w systemie ochrony zdrowia, a proces uzgodnień pomija reprezentatywne związki zawodowe. Ze względu na brak obecności Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego nie przedstawiono informacji w tej sprawie. 

ms

Polka wybrana do władz jednej z największych globalnych federacji związkowych

17-20 czerwca 2018 r. w Liverpool odbył się kongres UNI Global Union, światowej federacji związków zawodowych reprezentujących pracowników szeroko pojętego sektora usług. Do Rady Zarządzającej wybrana została Wiesława Mażarska z Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

UNI Global Union zrzesza ponad 20 milionów pracowników z więcej niż 900 związków na całym świecie. Poprzez swoje sekcje branżowe reprezentuje interesy pracowników w takich sektorach jak: sprzątanie i ochrona, handel, finanse, gry, grafika i opakowania, fryzjerstwo i dbanie o urodę, informacja, telekomunikacja, technologia i usługi pokrewne (ICTS), media, rozrywka i sztuka, poczta i logistyka, prywatna opieka i ubezpieczenie społeczne, sport (także piłkarze zawodowi), pracownicy tymczasowi i agencyjni oraz branża turystyczna. Afiliowane w UNI Global są krajowe sekretariaty NSZZ „Solidarność”: Łączności oraz Banków, Handlu i Ubezpieczeń.

Kongres obradujący pod hasłem: "Making It Happen" podjął szereg ważnych decyzji związanych z dalszą działalnością afiliowanych organizacji związkowych na całym świecie. Strategią działania UNI do roku 2022, najważniejszymi elementami będą akcje na rzecz obrony pokoju, demokracji i praw człowieka, walka o godziwe warunki pracy dla pracowników, jak również działania na rzecz organizowania się pracowników w związki zawodowe, zwłaszcza w tych firmach prywatnych gdzie do tej pory związki zawodowe nie były przyjmowane życzliwie.

 Dyskusje kongresowe były burzliwe. Alfred Bujara, delegat NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na nierówne traktowania pracowników w poszczególnych krajach przez międzynarodowe koncerny. – „To coraz bardziej powszechne zjawisko w Polsce. Koncerny takie jak np. Auchan czy Societe Generale, który jest właścicielem Eurobanku, nie tylko oferują pracownikom nieporównywalnie gorsze warunki pracy niż w państwach zachodniej Europy, ale też prowadzą jawnie antyzwiązkową politykę”.

Jednym z głównych negatywnych przykładów przedsiębiorstwa globalnego z obszaru logistyki była wielokrotnie przywoływana w wystąpieniach uczestników kongresu firma Amazon. Wskazywano na istniejący paradoks wynikający z faktu, iż firma twierdzi, iż naczelną zasadą jej działania jest wysoki rozwój technologii na miarę XXI wieku, a jednocześnie pracownicy traktowani są według zasad agresywnej gospodarki kapitalistycznej wieku XIX. Zjawisko ponadnormatywnego obciążenia pracą pracowników Amazon w Polsce opisał Grzegorz Cisoń z „Solidarności”.

Wzruszającym momentem kongresu było pożegnanie Phillipa Jenningsa z Wielkiej Brytanii,  który sprawował funkcję sekretarza generalnego UNI przez ostatnie 18 lat i był faktycznym założycielem tej globalnej federacji. Jego następczynią została Christy Hoffman z USA.

-Szybko rozwijający się obszar różnorakich usług będzie w dobie zmiany technologicznej stanowił pole konfrontacji związków zawodowych z globalnym biznesem. Odpryski tych starć będą docierały do Polski, dlatego ważne jest, że we władzach UNI Global będzie przedstawicielka „Solidarności” –komentuje Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej.

-Z pewnością będziemy w aktywny sposób przyglądać się rozwojowi wypadków w usługach wrażliwych, na przykład w sektorze pocztowym, który jest kluczowy dla zapewnienia spójności społeczeństwa, a poddawany jest obecnie daleko idącej presji liberalizacyjnej – dodaje Bogumił Nowicki, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”

Z relacjami z kongresu można zapoznać się na stronach Krajowego Sekretariatu Łączności oraz Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń.

dbk

Ruszyła XI edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Na początku czerwca Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło, że XI edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” rozpocznie się 1 lipca 2018 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 października 2018 r.

Kolejny raz Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Tutaj Regulamin PPP 2018

pm

Semestr europejski z agendą trochę bardziej prospołeczną

Na szczycie przywódców państw UE który rozpoczyna się 28 czerwca zatwierdzone zostaną zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach semestru europejskiego 2018.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych z wyraźnym zadowoleniem powitała tegoroczną edycję zaleceń, podkreślając, że  więcej uwagi niż w latach ubiegłych poświęcono kwestiom społecznym.

- Zalecenia dotyczące ograniczania deficytów budżetowych są w pewnym stopniu zrównoważone przez propozycje dotyczące praw społecznych oraz kwestii umiejętności i kompetencji -podkreśla Katja Lehto Komulainen, zastępca sekretarza generalnego EKZZ. – Rozczarowujące jest to, że nie pojawiają się rekomendacje dotyczące wzrostu ustawowej płacy minimalnej czy ograniczenia promocji planów podatkowych obniżających dochody budżetowe. Ważne jednak jest to, że przygotowane przez Komisję Europejską propozycje wskazują na zmianę podejścia do semestru europejskiego, który ma mieć nie tylko charakter ekonomiczny, ale także i społeczny – dodaje.

W ocenie EKZZ do pozytywnych elementów zaleceń dla poszczególnych krajów należą przykładowo:

·    promowanie wyższego wzrostu płac w Niemczech i Holandii;

·    zwiększenie inwestycji w Niemczech i Holandii oraz inwestycje publiczne w Hiszpanii;

·    zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć w Estonii i zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy w Austrii, Słowacji i we Włoszech;

·    aktywna polityka rynku pracy w Polsce, Belgii i Czechach;

·    redukcja ubóstwa w Chorwacji i na Litwie;

·    opieka nad dziećmi we Włoszech, Polsce i Słowacji;

·    promowanie stałych umów o pracę w Holandii, Hiszpanii, Portugalii i Polsce;

·    poprawa dialogu społecznego w Rumunii i na Węgrzech;

·    ustalanie minimalnej płacy w Rumunii.

O rekomendacjach dla Polski pisaliśmy tutaj.

- Widać wyraźnie, że europejski Filar praw socjalnych zaczyna już wpływać na zmianę myślenia planistów Komisji o zarządzaniu gospodarczym w UE. Teraz ważne jest stworzenie stałego łącznika pomiędzy implementacją Filaru a semestrem europejskim – komentuje Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego  KK NSZZ Solidarność”. - Pozwoli to na uczynienie z semestru całościowego mechanizmu „sterowania” unijną gospodarką nie tylko w perspektywie bezpieczeństwa makroekonomicznego. Z drugiej strony wzmocni znaczenie Filaru w państwach takich jak Polska, gdzie wciąż nie jest on traktowany serio przez agendy rządowe – dodaje ekspert.

bs

Powstał sojusz na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych

21 czerwca zainicjowała działalność nowa platforma współpracy „Stand Up for Social Pilar” stawiająca sobie cel wzmocnienie znaczenia i efektywną implementację Europejskiego filaru praw socjalnych.

Nowa grupa stawia sobie za cel zachęcenie rządów i instytucji UE do pełnego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych. Skupia przedsiębiorstwa i organizacje gospodarki społecznej, w tym spółdzielnie działające w przemyśle i usługach, związki zawodowe, organizacje proeuropejskie i społeczne organizacje pozarządowe.

Do sojuszu “Stand Up for Social Filar” przystąpiły następujące podmioty:
•  CECOP - CICOPA Europe, europejska konfederacja spółdzielni przemysłowych i usługowych, skupia 26 członków w 15 krajach europejskich, reprezentujących 50 000 przedsiębiorstw zatrudniających 1,3 miliona pracowników.
•  European Movement to największa paneuropejska sieć organizacji proeuropejskich. Działa w 39 krajach i obejmuje 36 międzynarodowych stowarzyszeń, skupiających europejskie społeczeństwo obywatelskie, biznes, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, partie polityczne, władze lokalne i środowiska akademickie.
•  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) reprezentuje 45 milionów pracowników w Europie i obejmuje 89 krajowych konfederacji związków zawodowych w 39 krajach oraz 10 europejskich federacji związków zawodowych.
•  Social Economy Europe jest głosem 2,8 miliona przedsiębiorstw i organizacji ekonomii społecznej w Europie. Członkowie SEE to europejskie organizacje ubezpieczycieli ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych, podmioty działające na rzecz ochrony zdrowia o charakterze non-profit, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i fundusze ubezpieczeń zdrowotnych; fundacje, stowarzyszenia interesu ogólnego, przedsiębiorstwa społeczne integrujące pracę, instytucje opieki społecznej, banki etyczne oraz europejskie miasta i regiony gospodarki społecznej.
•  Social Platform jest sojuszem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Składa się z 49 ogólnoeuropejskich sieci organizacji pozarządowych, działających na rzecz rozwoju polityki UE w odniesieniu do praw podstawowych, promowania solidarności i poprawy jakości życia.

Europejski filar praw socjalnych jest obecnie najważniejszą inicjatywą unijną mającą na celu wzmocnienie społecznego wymiaru integracji europejskiej. Poparły ją zdecydowanie polskie związki zawodowe. Wszystko jednak wskazuje, że będą musiały szukać sojuszników, aby efektywnie przekonać rząd do podjęcia energicznych działań mających na celu wdrożenie Filaru.


Nie będzie to łatwe, spotkanie ministrów pracy państw UE które miało miejsce 21 czerwca pokazało, że polski rząd ze sceptycyzmem podchodzi do rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską dotyczących godzenia życia zawodowego z prywatnym komentuje Barbara Surdykowska, z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. -Jest to sygnał wskazujący, że trzeba zintensyfikować dialog w tym obszarze – dodaje ekspertka.

 

 

Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.