Menu
Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Konferencja w Łodzi - wypadki przy pracy i choroby zawodowe

23 kwietnia w Łodzi odbędzie się konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w Polsko - Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego.

Program Uroczystości:

godz.11:00 - uroczyste powitanie

Referaty wygłoszą przedstawiciele:

- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
mgr Marta Boguszewska
"Wypadki przy pracy w województwie łódzkim na podstawie danych z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku przez inspektoratów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi"

- Instytutu Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi
dr n.med. Jadwiga Siedlecka
"Zaburzenia snu a ryzyko wypadku"

- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
Dariusz Bończak
"Analiza wybranych wypadków przy pracy. Przyczyny i środki zapobiegawcze"

Msza Święta w intencji Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zostanie odprawiona w Kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi przy ul.Sienkiewicza 38, w dniu 13 maja (niedziela) o godz. 10.30


pm

 

 

Będzie strajk w Hucie Pokój

Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej zapowiedzieli, że 7 maja o godz. 6.00 rozpocznie się w tym zakładzie 24-godzinny strajk. Do protestu przystąpią również pracownicy spółek zależnych.

Związkowcy zaznaczyli, że decyzja o strajku nie jest ostateczna. Akcja może zostać zawieszona, jeżeli przed 7 maja pracodawca rozpocznie ze stroną związkową rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń i przedstawi nowe propozycje płacowe. Takie, które będą dotyczyły rzeczywistych podwyżek, a nie jedynie zmian w regulaminie wynagradzania.

Za rozpoczęciem akcji strajkowej opowiedziała się większość pracowników Huty Pokój i spółek zależnych: Euroserwisu, Euroblachy i Eurokonstrukcji. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w dniach 9-11 kwietnia. Uczestniczyło w nim 73 proc. załogi, z czego na „Tak” odpowiedziało 95 proc. głosujących. – Ten wynik pokazał, że pracownicy popierają postulat płacowy zgłoszony przez organizacje związkowe i są gotowi przystąpić do strajku – zaznacza przewodniczący zakładowej Solidarności.

Spór zbiorowy na tle płacowym trwa w Hucie Pokój i spółkach zależnych od wielu miesięcy. Dotychczasowe negocjacje strony związkowej z pracodawcą zakończyły się fiaskiem. Kompromisu nie udało się osiągnąć także podczas rozmów z udziałem mediatora. Pracodawca był skłonny podnieść płace zasadnicze o 200 zł brutto, ale kosztem niekorzystnych dla pracowników zmian w regulaminie wynagradzania dotyczących m.in. likwidacji dodatku z okazji Dnia Hutnika i nagród jubileuszowych oraz obniżenia dodatku za nadgodziny. Tymczasem związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 300 zł netto dla osób, których zarobki są niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i nie godzą się na odebranie pracownikom dodatków płacowych. Zaznaczają, że zdecydowana większość pracowników huty i spółek zarabia niewiele więcej niż wynosi płaca minimalna.

6 kwietnia przed hutą zorganizowana została pikieta, w której wzięło udział ok. 350 osób. Przedstawiciele organizacji związkowych nie wykluczają kolejnych akcji protestacyjnych przed siedzibą zakładu.

Huta Pokój Grupa Kapitałowa Węglokoks zajmuje się produkcją m.in. kształtowników, profili zimnowalcowanych i konstrukcji stalowych. Łącznie w hucie i spółkach zależnych zatrudnionych jest ponad 900 osób.
 

www.solidarnosckatowice.pl / aga

 

Podwyżki płacy byłyby 4 razy wyższe gdyby dorównywały wzrostowi produktywności

Nowe dane z Europejskiego Instytutu Związkowego (ETUI) i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) wskazują, że wzrosty płac w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 16 lat byłyby 4 RAZY wyższe gdyby w pełni odzwierciedlały wzrost produktywności.

Jest ekonomicznym standardem, że wzrost płac powinien następować po wzroście produktywności. Ale w Europie produktywność rosła szybciej niż płace.

Między 2000 a 2016 produktywność wzrosła 3 razy więcej niż płace w Niemczech i Chorwacji, i dwukrotnie więcej w Polsce i Belgii.

W Austrii produktywność wzrosła 65% więcej niż płace, 60% więcej w Hiszpanii, 30% więcej w Holandii.

Na Węgrzech, w Rumunii, Portugalii, Grecji płace realne obniżyły się w ciągu ostatnich 16 lat pomimo wzrostu produktywności.

  

 

% wzrost produktywności, 2000-2016

% wzrost płac, 2000-2016

EU 28

10

2,5

Chorwacja

42

11

Niemcy

13

4

Belgia

14

7

Polska

64

32

Austria

11

6

Hiszpania

16

10

Holandia

15

12

Węgry

19

-5

Portugalia

18

-3

Romunia

10

-15

Grecja

2

-10

źródło: baza danych AMECO. Produktywność to realny GDP per capita (zatrudnionych) a płace to realne wynagrodzenie na pracownika.

„Wzrosty płac od lat są pomniejszane” mówi Esther Lynch, Sekretarz Konfederalna EKZZ. „Pracownicy nie dostają sprawiedliwego udziału za wartość ich pracy. Przepaść między produktywnością a wzrostem płac to solidny dowód na potrzebę podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w UE. Konieczne są sprawiedliwe rokowania zbiorowe między związkami zawodowymi a pracodawcami w całej Europie aby osiągnąć godne i sensowne podwyżki. Rządy i unijne instytucje powinny dołożyć wszelkich starań aby umożliwić i wzmacniać negocjacje zbiorowe.”

Ostatnim rokiem, za który dostępne są statystyki płacowe jest 2016. Od tego czasu miały miejsce wzrosty płac, w tym pewne istotne wzrosty w Niemczech, ale jasne jest, że w obecnym stuleciu wzrost produktywności jest dużo wyższy niż wzrost płac.

 

rsz

 

Zaproszenie: dialog wokół Filaru praw socjalnych

Solidarność wspólnie z CPS Dialog organizuje seminarium na temat najważniejszej unijnej inicjatywy dotyczącej społecznego wymiaru integracji europejskiej.

Odbędzie się ono 8 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, ul. Limanowskiego 23. Wśród prelegentów i dyskutantów będą przedstawiciele świata nauki, europejscy i krajowi eksperci związkowi a także reprezentanci organizacji partnerów społecznych. Przypomnijmy, że europejski Filar praw socjalnych przyjęty uroczyście 17 listopada 2017 r. na szczycie Unii Europejskiej w Goeteborgu stanowi „mapę drogową” dojścia do równowagi między dominującymi wciąż w procesie integracji działaniami ekonomicznymi, a spychanymi na margines działaniami z obszaru socjalnego. Zawiera on szereg zaleceń, których realizacja mogłaby się przyczynić do podniesienia jakości życia i pracy obywateli UE.

Bliższymi informacjami na temat seminarium służy Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK (b.surdykowska@solidarnosc.org.pl), natomiast zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać u pani Agnieszki Składanowskiej z CPS Dialog (a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dialog wokół europejskiego filaru praw socjalnych

Ramowy program

10.30 – 11.00 - rejestracja

11.00 -  Przywitanie uczestników – Bogdan Kubiak, Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność, Iwona Zakrzewska, dyrektor  CPS „Dialog”

11.15 - Wprowadzenie do tematyki seminarium – Barbara Surdykowska (NSZZ Solidarność)

11. 30 -  Panel ogólny- prowadzi Barbara Surdykowska  (NSZZ Solidarność)

·         Rola Filaru w procesie integracji społecznej UE- dr Marta Otto/dr Izabela Florczak  (Uniwersytet Łódzki)

·         Partnerzy społeczni: aktorzy czy statyści? – dr hab. Joanna Unterschuetz  (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)

·         Nadzieje i obawy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych związane z Filarem– Józef Niemiec, specjalny doradca Sekretarza Generalnego  EKZZ

·         Standardy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej jako źródło inspiracji dla regulacji Europejskiego filaru praw socjalnych  – dr Marcin Wujczyk  (Uniwersytet Jagielloński)

 13.00  - Przerwa  

13.20 -  Panel partnerów społecznych– prowadzi Sławomir Adamczyk (NSZZ Solidarność)

·         Wystąpienia przedstawicieli NSZZ Solidarność, OPZZ, Konfederacji Lewiatan, ZRP

·         komentarz strony rządowej (tbc)

14.20-   Panel szczegółowy – prowadzi Mateusz Szymański (NSZZ Solidarność)  

·         Trzy wybrane zagadnienie Europejskiego filaru praw socjalnych

o   mgr Marta Goroszkiewicz (UW) pkt 4 Filaru, Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

o   dr Anna Reda Ciszewska (UKSW),  pkt 5 Filaru, Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

o   dr hab. Ryszard Szarfenberg (UW), pkt 14 Filaru, Dochód minimalny

·         Dyskusja

15.30- Podsumowanie i zakończenie

 

 

 

 

„Młodzi w dialogu – Dialog o młodych”

11-12 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się Forum Młodych NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Młodzi w dialogu – Dialog o młodych”. Organizatorem konferencji była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Na wydarzenie złożyły się liczne panele dyskusyjne. Obejmowały one takie zagadnienia jak: związki zawodowe we współczesnej gospodarce, zmiany w funkcjonowaniu NSZZ „Solidarność”, wizerunek związków zawodowych, postulaty na rzecz poprawienia sytuacji osób młodych na rynku pracy, współpraca z organizacjami studenckimi i tematyka osób młodych w dialogu społecznym.

W Forum, poza młodymi członkami NSZZ „Solidarność”, wzięło udział wielu znamienitych gości, Pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, Pani dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP, Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, Pan Bogdan Ścibut, Komendant Główny OHP, Pani Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” oraz Pani Katarzyna Łażewska, Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego. Ze strony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w Forum wzięli udział: Pan Piotr Duda, Przewodniczący KK, Pan Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego oraz Pan Henryk Nakonieczny członek Prezydium KK. Forum gościło także wielu wspaniałych panelistów, którzy zaprezentowali uczestnikom szerokie spektrum zagadnień jakimi na co dzień zajmuje się Związek w obszarze polityk na rzecz osób młodych. Warto podkreślić, że w każdym z paneli dyskusyjnych brali udział młodzi członkowie NSZZ „Solidarność”, co pozwoliło na przedstawienie ich punktu widzenia.

Celem organizacji Forum było przede wszystkim włączenie młodych członków NSZZ „Solidarność” w debatę o ruchu związkowym i dyskusję na temat jego przyszłości. Ponadto, wydarzenie miało sprzyjać wyłonieniu młodych liderów, którzy w przyszłości pokierują Związkiem. Termin wydarzenia nie był przypadkowy, ponieważ w najbliższym czasie odbędą się wybory do struktur regionalnych i krajowych Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, dlatego też ważne było, by młodzi członkowie NSZZ „Solidarność” mieli okazję się spotkać i bliżej poznać. W konferencji wzięli udział przedstawiciele większości Regionów i Sekretariatów Branżowych NSZZ „Solidarność”. Była to także okazja do tego, by podsumować pierwszą kadencję Krajowej Sekcji Młodych.

Szczególnie ważna i interesująca była dyskusja dotycząca ewentualnych zmian w funkcjonowaniu NSZZ „Solidarność”. W tym zakresie przedstawiciele Krajowej Sekcji Młodych zaprezentowali swoje propozycje. Obejmowały one m.in. wprowadzenie e-deklaracji, zmiany sposobu naliczania składki członkowskiej z pominięciem pracodawcy, wprowadzenia długofalowej strategii Związku, tak w obszarze organizowania, jak i strategii medialnej, włączania młodych w dyskusję o naszej Organizacji i podejmowanie współpracy z innymi organizacjami oraz stworzenie aplikacji związkowej. Do tych propozycji odnieśli się przedstawiciele Prezydium KK, którzy mówili o planowanych działaniach, jak np. wprowadzeniu kadencyjności. Podkreślali także wprowadzenie elektronicznej deklaracji, która będzie usprawniała działalność NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie wskazywali na to, że należy szukać równowagi pomiędzy działaniami w sferze wirtualnej, a realnym kontaktem z drugim człowiekiem, który jest nieodzowny w świecie związków zawodowych.

Podsumowując, Forum było okazją do tego, by młodzi związkowcy lepiej się poznali i nawiązali ze sobą kontakt. Mieli także okazję do tego, by poznać szerokie spektrum spraw, które znajdują się w orbicie zainteresowania Krajowej Sekcji Młodych oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Wypowiedzi liderów NSZZ „Solidarność” jasno wskazywały, że problematyka osób młodych i gotowość do reprezentowania ich w świecie pracy to jedne z kluczowych priorytetów Związku w najbliższych latach. Można także stwierdzić, że istnieje duża potrzeba dalszej dyskusji na temat naszego Związku.

ms

P. Duda: Firma "Centrum Dializa" nie zachowuje żadnych standardów, mówimy - dość

  • Kategoria: Kraj

Dzisiaj w Sosnowcu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Piotra Dudy, przewodniczącego "Solidarności", która poświęcona była sprawie łamania prawa przez spółkę "Centrum Dializa". Poruszono również problem bezprawnego zwolnienia Sławy Kolano.

- Żyjemy w państwie prawa, ale niektórych te prawo nie obowiązuje. Chcieliśmy wprowadzić dialog społeczny z firmą, która za naszymi plecami miała siedzibę, ale co chwilę przenosi się w inne miejsce. Ta firma prowadzi system dzierżawienia szpitali. „Centrum Dializa” dzierżawi szpital i nagle on funkcjonuje poprawnie, tak nam się wydaje, ale ta firma notorycznie łamie prawo pracownicze, ustawę o związkach zawodowych, konstytucje i prawa pacjenta. Przewodnicząca Sława Kolano powiedziała to co powinna powiedzieć, dlatego ma ochronę związkową. Sława Kolano powiedziała, że w tym szpitalu na czterdziestu pacjentów przypada jedna pielęgniarka. To prawda. W Białogardzie, szpitalu zarządzanym przez „Centrum Dializa” zmarła z przemęczenia anestezjolog -

powiedział przewodniczący Solidarności” Piotr Duda. 

- Firma nie uznaje związków zawodowych. Podjęliśmy jednoznaczne stanowisko – przygotujemy pismo do pana ministra Ziobro o specjalny nadzór nad tym śledztwem Skieruję pismo do prezesa NFZ, aby wszczął kontrole we wszystkich placówkach zarządzanych przez firmę. Firma nie zachowuje żadnych standardów, nasze stanowisko jest jednoznaczne, mówimy: dosyć. Ta firma nie ma prawa funkcjonować w państwie prawa, w państwie które przestrzega prawa, pracownicze i związkowe. To nam gwarantuje 12 artykuł konstytucji

- dodał Piotr Duda.


www.tysol.pl

 

 


 

Kapłan z Okopów na deskach Morcinka w Zabrzu

Dzisiaj w Zabrzu wyjątkowe wydarzenie. W ramach odbywającego się tam dwudniowego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w Teatrze Nowym im. Gustawa Morcinka w Zabrzu wystawiona zostanie sztuka „Popiełuszko”. Mecenasem wydarzenia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Sztukę na dwóch pokazach 17 kwietnia wystawi w Zabrzu gościnnie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki z Białegostoku. Gośćmi drugiego pokazu (o 19.30) będą m.in. wicepremier Beata Szydło, Metropolita Krakowski ks. Abp Marek Jędraszewski i przewodniczący Związku Piotr Duda.

Spektakl "Popiełuszko" w reżyserii Jana Nowara, to najważniejsze momenty z życia błogosławionego księdza, w którego postać wcielił się Jakub Lasota. Kanwą spektaklu są oryginalne zapiski z życia Kapelana Solidarności. To nie tylko dokumenty, ale też np. mowy procesowe Jego oprawców.

- Postanowiliśmy nie mierzyć się ze świętością, tylko z człowieczeństwem księdza Jerzego – powiedział o swojej sztuce Jan Nowara.

Z inicjatywą spektaklu wyszedł Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, który uważa, że ta sztuka powinna być pokazywana w całym kraju.

- Widać, że ten zamiar zaczyna się spełniać - powiedział Mozolewski.


Wtorkowe spektakle są możliwe dzięki wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która objęła wydarzenie swoim mecenatem. KSSE wspiera nie tylko rozwój przedsiębiorczości, innowacji i nauki, ale także wydarzenia kulturalne regionu.

- Jesteśmy najlepszą strefą w Europie, skutecznie przyciągamy inwestorów, którzy zapewniają miejsca pracy, wspieramy rozwój przedsiębiorczości i budujemy pomosty pomiędzy nauką a przemysłem dla innowacji – podkreślił dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE).

- Chcemy rozwijać i uatrakcyjniać nasz Region w kraju i za granicą. Takie inicjatywy jak ta, wspierana mecenatem KSSE, pokazują, że możemy to z powodzeniem czynić również poprzez kulturę i sztukę, zarówno tę użytkową jak i wyższą – dodał.

- Zadaniem KSSE jest rozwój społeczno-gospodarczy Regionu, a kultura i sztuka jest obecna w naszym życiu i działalności na co dzień, dlatego z dumą i chęcią wspieramy także przedsięwzięcia kulturalne promując w ten sposób atuty regionu, a także jego historię – zaznaczyła prof. nazw. dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE.

- Bł ks. Jerzy – nasz Kapelan – oddał za „Solidarność” życie. Jesteśmy mu winni pamięć, szacunek i wdzięczność. To również nasz Patron, a to zobowiązuje nas do upowszechniania Jego kultu, dlatego czynnie angażujemy się m.in. w takie przedsięwzięcia jak sztuka „Popiełuszko” - powiedział szef „Solidarności” Piotr Duda.

Natomiast o samej sztuce powiedział:

- To przede wszystkim bardzo dobry spektakl. Teatr na najwyższym poziomie w wyjątkowy sposób pokazujący wyjątkową i tak bliską naszemu sercu postać. Warto go promować, a posiedzenie Komisji Krajowej zawsze skupia na sobie uwagę opinii publicznej, mediów i lokalnych społeczności.

Sztuka „Popiełuszko” wystawiona zostanie dwukrotnie 17 kwietnia w Teatrze Nowym w Zabrzu o godz. 17.30 i 19.30.

ml

Powstał Sztab Protestacyjno-Strajkowy w PGG

Jeśli zaplanowana na 23 kwietnia kolejna runda  mediacji w Polskiej Grupie Górniczej nie zakończy się podpisaniem porozumienia płacowego, dwa dni później we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki przeprowadzony zostanie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 16 kwietnia związki zawodowe działające w PGG powołały Sztab Protestacyjno-Strajkowy.

Rozpoczęcie przygotowań do strajku ostrzegawczego jest reakcją przedstawicieli górniczych central związkowych na niepowodzenie dotychczasowych mediacji. Ostatnie spotkanie negocjacyjne odbyło się w piątek 13 kwietnia. - Podczas tych mediacji zaproponowaliśmy daleko idące ustępstwa. Tymczasem zarząd PGG okopał się na swoich pozycjach i nie chciał rozmawiać o naszych propozycjach. Jeżeli mediacje ostatniej szansy 23 kwietnia również zakończą się fiaskiem, dzień później przeprowadzimy masówki informacyjne dla załóg, a 25 kwietnia zorganizowany zostanie dwugodzinny strajk ostrzegawczy – powiedział Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w PGG po spotkaniu central związkowych działających w spółce, które odbyło się 16 kwietnia w Katowicach.

Jak podkreśla Hutek, dotychczasowa postawa zarządu PGG jest niezrozumiała dla strony społecznej. Związkowcy zawnioskowali, aby w kolejnych mediacjach uczestniczył  przedstawiciel resortu energii.  - Zarząd nie chce rozmawiać o żadnej propozycji poza swoją. Być może nie dostał do tego odpowiednich pełnomocnictw. Nie przedstawiono nam również wyników PGG za I kwartał, o które wnioskowaliśmy podczas poprzedniej tury rozmów. Liczymy jednak, że 23 kwietnia dojdzie do konstruktywnych rozmów i podpisania porozumienia – zaznacza przewodniczący.

Spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy centralami związkowymi a zarządem PGG rozpoczął się 14 marca.

www.solidarnosckatowice.pl / łk

KNF: W ubiegłym roku Polacy odłożyli najwięcej w historii trzeciego filaru

  • Kategoria: Kraj

Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że w ubiegłym roku Polacy odłożyli najwięcej w historii trzeciego filaru. Jak oceniają eksperci, jedną z przyczyn wzrostu była poprawa sytuacji finansowej Polaków.

Inna przyczyna to prognozowana wysokość emerytur z ZUS. Dla wielu osób to wystarczający bodziec do tego, aby zacząć dodatkowo oszczędzać. Wśród Polaków rośnie również świadomość konieczności oszczędzania, aby po zakończeniu aktywności zawodowej zapewnić sobie życie na normalnym poziome. Ponadto dostrzegamy korzyści, jakie już dziś czerpiemy z odkładania pieniędzy. 

Oszczędności w trzecim filarze Na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), czyli w rozwiązaniach z trzeciego filaru, Polacy zgromadzili w 2017 roku ponad 9 mld zł. Aktywa IKE i IKZE wzrosły o 1,9 mld zł, z czego 1,8 mld zł to nowe wpłaty klientów, reszta to efekt wypracowanych zysków. – Warto oszczędzać w rozwiązaniach z III filaru, czyli na IKE i IKZE, ponieważ w ten sposób budujemy sobie dodatkowy kapitał na naszą emeryturę, a wysiłek z tym związany jest nagradzany w formie ulg podatkowych – mówi Grzegorz Drybała, ekspert ds. kluczowych klientów w Union Investment TFI.

Ulgi w rozliczeniach z fiskusem
Na korzyści podatkowe, jakie daje IKE, należy patrzeć w dalekiej perspektywie. Aby uzyskać uprawnienia do wypłaty wolnej od tzw. podatku Belki, należy mieć ukończony 60. rok życia lub, w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych, 55 lat oraz wnosić wpłaty w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych (lub ponad 50 proc. wpłat dokonać na 5 lat przed wypłatą). Wpłacającemu przysługuje również prawo do wycofania pieniędzy. W każdej chwili może wycofać środki – w formie tzw. zwrotu, także częściowego. Jeżeli zwrot środków następuje po 12 miesiącach od podpisania umowy, jedyny koszt, jaki ponosi oszczędzający, to tzw. podatek Belki. 

Natomiast oszczędności, jakie gromadzimy w ramach IKZE, w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu do zapłaty będziemy mieć niższy podatek. To wymierna korzyść i duża zachęta dla tych, którzy decydują się na IKZE. W rozliczeniach za 2017 rok przy maksymalnych wpłatach wynoszących ponad 5,1 tys. zł ulga sięgnie 900-1,6 tys. zł w zależności od progu podatkowego. Aby z niej skorzystać, do końca kwietnia należy dołączyć do zeznania podatkowego dodatkowy formularz PIT-0, w którym podaje się wpłacone kwoty. – Pamiętajmy, że odliczenie jest przywilejem. Jeżeli zapomnimy uwzględnić je w zeznaniu podatkowym, nikt nie będzie o tym za nas pamiętać – przypomina Grzegorz Drybała.  

Oba rozwiązania z trzeciego filaru posiadają limity wpłat. W IKZE jest on ustalany co roku na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1,2-krotności średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. W tym roku wyniesie 5331,60 zł. W przypadku IKE limit wpłat jest większy i wynosi 13 329 zł. Planując dodatkowe oszczędzanie na emeryturę, dobrze jest zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Znajduje się tam wszystko to, co trzeba wiedzieć, m.in. kto może gromadzić oszczędności, gdzie można założyć IKE i IKZE, co się dzieje ze środkami w przypadku śmierci oszczędzającego. 

Prognozy 
Eksperci z zadowoleniem przyjmują ubiegłoroczny wynik trzeciego filaru emerytalnego, dostrzegają jednocześnie duży potencjał w tym obszarze. – Obserwujemy rosnące zainteresowanie możliwościami dodatkowego oszczędzania na emeryturę wśród naszych klientów. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę prognozy dotyczące wysokości przyszłych emerytur wypłacanych z systemu publicznego. Jako TFI widzimy duży potencjał w obszarze oszczędności emerytalnych – mówi Paweł Suwała, dyrektor Działu Klienta Instytucjonalnego Union Investment TFI. 
​​​​​​
Tekst sponsorowany „Union Investment TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1 95.” 

Artykuł pochodzi z najnowszego numeru "TS" (16/2018) do kupienia w wersji cyfrowej tutaj.

Nie ma porozumienia w PGG

Bez zbliżenia stanowisk zakończyła się piątkowa runda mediacji w ramach sporu zbiorowego w Polskiej Grupie Górniczej. W poniedziałek 16 kwietnia odbędzie się spotkanie liderów central związkowych, podczas którego zdecydują oni o dalszych działaniach wobec fiaska dotychczasowych rozmów płacowych z zarządem spółki.

- Przedstawiliśmy zarządowi trzy propozycje kompromisu płacowego zawierające ustępstwa w stosunku do naszych początkowych żądań. W odpowiedzi zarząd jedynie podtrzymał swoje stanowisko prezentowane od początku sporu zbiorowego i w ogóle nie podjął rokowań nad propozycjami strony społecznej. Nie przedstawiono nam również wyników finansowych spółki za pierwszy kwartał, o które wnioskowaliśmy podczas poprzedniej rundy mediacji – powiedział po zakończeniu  rozmów Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej.

W protokole spisanym po piątkowych mediacjach przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że dotychczasowa postawa PPG nie daje nadziei na wypracowanie porozumienia płacowego. W związku z powyższym związkowcy zapowiedzieli podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wśród instrumentów, które dopuszcza ustawa, jest m.in. przeprowadzenie strajku ostrzegawczego. - W poniedziałek odbędzie się spotkanie liderów central związkowych  działających w PGG, podczas którego zdecydujemy o dalszych krokach – mówi Bogusław Hutek.

Jednocześnie zarówno strona związkowa, jak i zarząd PGG zadeklarowały wolę kontynuowania mediacji. Kolejne spotkanie negocjacyjne zostało zaplanowane na 23 kwietnia. Strona związkowa zawnioskowała, aby uczestniczył w nim przedstawiciel Ministerstwa Energii.

Spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy centralami związkowymi a zarządem PGG rozpoczął się 14 marca.

www.solidarnosckatowice.pl

Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.