Menu

Newsletter zmian prawnych

Newsletter zmian prawnych Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zawiera informacje dotyczące procesu legislacyjnego w Polsce w obszarze prawa gospodarczego i prawa pracy. W newsletterze znajduje się przegląd prac legislacyjnych na poszczególnych etapach, zaczynając od prac na poziomie rządowym, kończąc na informacjach dotyczących wejścia danego aktu prawnego w życie.

Newsletter pojawia się na stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” co tydzień, tworzy go Zespół Monitoringu i Dialogu Społecznego, Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Newsletter zmian prawnych:

Newsletter nr 41/2020

Newsletter nr 40/2020

Newsletter nr 39/2020

Newsletter nr 38/2020

Newsletter nr 37/2020

Newsletter nr 36/2020

Newsletter nr 35/2020

Newsletter nr 34/2020

Newsletter nr 33/2020

Newsletter nr 32/2020

Newsletter nr 31/2020

Newsletter nr 30/2020

Newsletter nr 29/2020

Newsletter nr 28/2020

Newsletter nr 27/2020

Newsletter nr 26/2020

Newsletter nr 25/2020

Newsletter nr 24/2020

Newsletter nr 23/2020

Newsletter nr 22/2020

Newsletter nr 21/2020

Newsletter nr 20/2020

Newsletter nr 19/2020

Newsletter nr 18/2020

Newsletter nr 17/2020

Newsletter nr 16/2020

Newsletter nr 15/2020

Newsletter nr 14/2020

Newsletter nr 13/2020

Newsletter nr 12/2020

Newsletter nr 11/2020

Newsletter nr 10/2020

Newsletter nr 9/2020

Newsletter nr 8/2020

Newsletter nr 7/2020

Newsletter nr 6/2020

Newsletter nr 5/2020

Newsletter nr 4/2020

Newsletter nr 3/2020

Newsletter nr 2/2020

Newsletter nr 1/2020

 

Newsletter 2019

Newsletter 2018 (VII-XII)

Newsletter 2018 (I-VI)

Newsletter 2017

 

Kontakt:

 

 

 

 

Czytaj całość...

Wolność związkowa

Zachęcamy do korzystania z polskiego tłumaczenia najnowszej wersji „Wolność związkowa. Przegląd decyzji Komitetu Wolności Związkowej” Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2018 r.


 

 

 

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowej. MOP 2018

Freedom of Association. Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association. ILO 2018


---------------------------------------

Zachęcamy również do korzystania z polskiego tłumaczenia książki Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2006r. pt. „Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP” (tytuł oryginalny: Freedom of association. Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO).

Komitet Wolności Związkowej korzystając z ponad 50 lat doświadczeń opracował na podstawie przypadków którymi się zajmował kanon zasad mogących stanowić wskazówki do podejmowania działań i tworzenia polityki w celu zapewnienia podstawowych zasad wolności związkowych. Decyzje i zasady zostały wypracowane przez Komitet na podstawie skarg wnoszonych przez organizacje pracowników lub pracodawców.
 

Książka elektroniczna w języku polskim:

Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

Książka elektroniczna w języku oryginalnym angielskim i francuskim dostępna jest na stronie Międzynarodowej Organizacji Pracy:

Freedom of association. Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO

Książka elektroniczna
Wydanie piąte poprawione
Prawa autorskie © 2006 Międzynarodowa Organizacja Pracy.
Prawa do polskiego tłumaczenia © 2013 NSZZ „Solidarność”
Tłumaczone i reprodukowane za zgodą.
234 strony
ISBN: 978-83-85610-26-7

Czytaj całość...

Biuro Polityki Społecznej

Biuro Polityki Społecznej jest jednym z działów eksperckich Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Podlega pod pion kompetencyjny członka prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. dialogu społecznego i negocjacji. Do zadań biura należy m.in. opiniowanie aktów prawnych oraz prace nad projektami nowych rozwiązań prawnych dotyczących: praw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń na rzecz rodziny, pomocy społecznej, wynagrodzeń, kosztów utrzymania rodzin, warunków bytowych, problemów emerytów i rencistów, mieszkalnictwa oraz dostosowania polskich rozwiązań socjalnych do standardów UE. Biuro monitoruje ustawodawstwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z polityką społeczną, przygotowuje materiały do negocjacji, szczególnie w Trójstronnej Komisji oraz do opiniowania aktów prawnych a także współpracuje z zespołami Komisji Krajowej ds. Polityki Społecznej oraz Prawa Pracy, Warunków Pracy i Układów Zbiorowych.

Biuro Polityki Społecznej

tel. 58 308 42 03
tel/fax 58 308 44 08
e-mail: dpsgda@solidarnosc.org.pl

W skład Biura Polityki Społecznej wchodzą:

  • Zespół w Gdańsku
  • Zespół w Warszawie
  • Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Bezrobociu
  • Pełnomocnik ds.Osób Niepełnosprawnych

Zespół Gdańsk

tel. 58 308 42 03
dpsgda@solidarnosc.org.pl

Agata Baranowska-Grycuk - a.baranowska@solidarnosc.org.pl

Justyna Skrzypek - j.skrzypek@solidarnosc.org.pl

 

Zespół Warszawa

ul. Prosta 30, 00-019 Warszawa
tel. 22 827 71 90
dpswaw@solidarnosc.org.pl

Agnieszka Kochańska - dpswaw@solidarnosc.org.pl

 

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

Opracowuje propozycje działań Związku, projekty uchwał i stanowisk związanych z polityką zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu; monitoruje politykę zatrudnienia oraz stan bezrobocia w kraju i w regionach oraz analizuje działania podejmowane na rzecz zmniejszania bezrobocia.

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałaniu Bezrobociu

e-mail: d.czerwinski@solidarnosc.org.pl

 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Sprawami pracowników niepełnosprawnych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” zajmuje się Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik koordynuje w dwóch Sekcji Krajowych: Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych oraz Sekcji Krajowej Osób Niewidomych.

Pełnomocnik realizuje swoje zadania poprzez: 

  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych,
  • utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych oraz udział w szkoleniach i seminariach przez nie organizowanych,
  • monitorowanie rozwiązań prawnych w Polsce i w innych krajach, w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych,
  • tłumaczenie obcojęzycznych publikacji i dokumentów ( język angielski i francuski) na potrzeby biura,
  • praca w zespołach roboczych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych (zespół Komisji Krajowej ds. polityki społecznej, zespoły powoływane przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).

Krzysztof Rowiński

tel. 501 552 857
e-mail: k.rowinski@solidarnosc.org.pl

 
Czytaj całość...
Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.