Menu
Zespół doraźny rady dialogu społecznego ds. zamówień publicznych

Zespół doraźny rady dialogu społecznego ds. zamówień publicznych (1)

Zespół Doraźny Rady Dialogu Społecznego


Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności:

a.  Opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji do 18 kwietnia 2016 roku dyrektyw unijnych – 2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;

b.  Przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kodeksu dobrych praktyk wraz z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.

Prezydium Rady może powierzać Zespołowi doraźnemu dodatkowe zadania.

Zespół doraźny zakończy swoje prace do dnia 31 grudnia 2018 r.

Tutaj znajdziesz informację o pracach zespołu

 

W wyniku swojej aktywnej działalności w obszarze zamówień publicznych zespół doraźny jest obecnie rozpoznawalnym i liczącym się graczem na rynku zamówień publicznych.

Do tej pory Zespół spotkał się z przedstawicielami większości Ministerstw, aby zidentyfikować problemy dotyczące zamówień publicznych w poszczególnych branżach. Spotkania obejmowały również dużych zamawiających sektorowych np. z grupy PKP, czy GDDKiA.

Pytano głównie o problemy, bariery wynikające z konkretnych rozwiązań ustawowych. Spotkania miały na celu głównie zebranie postulatów do nowej ustawy.

Zagadnieniem, nad którym członkowie Zespołu również byli szczególnie zainteresowani były klauzule społeczne. Pytano Zamawiających o stopień stosowania klauzul społecznych w poszczególnych branżach i firmach. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję promowania klauzul społecznych. Członkowie zespołu biorą udział w licznych konferencjach oraz spotkaniach dotyczących prospołecznych zamówień publicznych jako prelegenci.

Przy nowelizacji z 2016 roku to dzięki działalności zespołu wprowadzono do ustawy rozwiązania dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jak również wprowadzenie kryteriów poza cenowych w wadze 40% przy ocenie ofert oraz możliwość stosowania innych rozwiązań prospołecznych. Przedstawiciele wszystkich stron w zespole wspólnie brali udział w pracach w Sejmie i Senacie.

Zespół naciskał na stronę rządową , aby wypracowano nowe Zalecenia dla administracji rządowej do stosowania klauzul społecznych- co też zostało opracowane i wdrożone.

Dzięki zespołowi wprowadzono również do ustawy uprawienie dla RDS-u do delegowania 2 osób (po jednej ze strony związków- Sylwia Szczepańska NSZZ „S” oraz pracodawców Łukasz Bernatowicz-BCC) do Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

Dzięki działalności zespołu GIODO zmienił swoje stanowisko ws. weryfikacji umów o pracę.

Obecnie zespół wraz z Ministerstwem Rozwoju pracuje czynnie nad szczegółami dokumentu przedstawiającego koncepcję nowego prawa zamówień publicznych. Mają miejsce cykliczne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa oraz UZP podczas których omawia się konkretne propozycje ustawowe.

Urząd Zamówień Publicznych jest stałym uczestnikiem posiedzeń zespołu.

 

 

 

 

Czytaj całość...
Subskrybuj to źródło RSS

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.