Menu

25 kwietnia 2006 (82-85/2006)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" obradujące 25 kwietnia 2006 roku w Gdańsku zajmowało się opracowaniem zagadnień problemowych, jakie związek zamierza zgłosić pod negocjacje w zespołach roboczych Komisji Trójstronnej w ramach przygotowywanej umowy społecznej.

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt poselski Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyrażając jednocześnie ubolewanie, że przedstawione propozycje zmian, idące we właściwym kierunku, nie zostały wprowadzone w poprzedniej kadencji.

Zgłoszono także uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ws. wzorów sprawozdań sporządzonych w ramach programu operacyjnego - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Prezydium KK podjęło decyzję o zgłoszeniu kandydatur Andrzeja Adamczyka, Mariana Krzaklewskiego i Katarzyny Bartkiewicz na członków do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Andrzeja Matli, Roberta Szewczyka i Ewy Kędzior jako ich zastępców.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 82/06
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy KP SLD o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uznaje przedstawione propozycje zmian w poselskim projekcie Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za idące we właściwym kierunku, wyraża jednak ubolewanie, że nie zostały one wprowadzone w poprzedniej kadencji.

Jednocześnie Prezydium KK nie wyraża zgody na skrócenie terminu zawarcia uzgodnienia w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie dodatkowego zwiększenia wskaźnika waloryzacji ponad wskaźnik określony w projekcie ustawy w art. 89 ust. 1.

Skrócenie terminu poniżej 14 dni (proponuje się 3 dni) uniemożliwi partnerom społecznym przeprowadzenie jakiejkolwiek konsultacji przed zajęciem stanowiska w tak ważnej dla środowiska emerytów i rencistów sprawie, jaką jest waloryzacja ich świadczeń.

Decyzja Prezydium KK nr 83/06
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRR w sprawie wzorów sprawozdań sporządzonych w ramach programu operacyjnego - PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wzorów sprawozdań sporządzonych w ramach programu operacyjnego - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006:

  1. w sprawozdaniu dotyczącym Działania 2 powinny się znaleźć informacje nt:

- realizacji tego działania (bez Działania 3, w którym nie wszyscy będą uczestniczyć czy Działania 1, które się zakończyło),
- zakładanych i osiągniętych rezultatów przez Partnerstwa - nie wszystkie rezultaty będą poddane Działaniu 3, ale wszystkie powinny być zidentyfikowane, ponieważ może to być główny wkład EQAUL w nowe rozwiązania na rynku pracy,

  1. zmiany wprowadzone do projektu rozporządzenia nie wyeliminują dotychczasowych utrudnień technicznych spowodowanych zastosowaniem dla sprawozdań standardu informatycznego w formie EXCEL.

Decyzja Prezydium KK nr 84/06
ws. kandydatów NSZZ "Solidarność" do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" desygnuje następujących kandydatów na członków i ich zastępców do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego:

  1. Andrzej Adamczyk - członek; Andrzej Matla - zastępca
  2. Marian Krzaklewski - członek; Robert Szewczyk - zastępca
  3. Katarzyna Bartkiewicz - członek; Ewa Kędzior - zastępca

Decyzja Prezydium KK nr 85/06 
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.