Menu

ETF kieruje pismo do niemieckiego ministra transportu i infrastruktury cyfrowej przed niemiecką prezydencją w Radzie UE

W świetle zbliżającej się niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ETF skierowała list do Andreasa Scheuera, niemieckiego ministra transportu i infrastruktury cyfrowej. ETF wskazuje na niezwykle pilne obecnie w kontekście kryzysu COVID-19 problemy w sektorze transportu, a także określa priorytety dla przyszłej polityki transportowej UE. Wraz z  niemieckimi organizacjami afiliowanymi ver.di i EVG, ETF oczekuje współpracy z niemieckim ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej w związku z prezydenturą Niemiec.

Poniżej główne tematy poruszone w piśmie ETF:

Ogólna polityka transportowa
Podczas niemieckiej prezydencji w UE Komisja przedstawi nową strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Podczas gdy oczekujemy na decyzję Komisji w sprawie utrzymania harmonogramu tej polityki zgodnie z planem na trzeci kwartał 2020 r., uważamy, że głównym celem na tym etapie powinno być zapewnienie niezbędnego czasu na dokładne konsultacje z zainteresowanymi stronami i państwa członkowskie.

Jak pokazuje kryzys COVID-19, fundamenty sektora transportu są głęboko naruszone, a nowa strategia transportowa UE powinna być w stanie je naprawić. ETF od lat opowiada się za potrzebą bardziej sprawiedliwego transportu, który internalizuje koszty środowiskowe i społeczne. Działanie na rzecz ustalenia uczciwej ceny za transport jest kluczowym elementem w celu powstrzymania praktyk dumpingu socjalnego, zapewnienia równych warunków działania między rodzajami transportu, a być może także w kierunku zwiększenia zrównoważenia środowiskowego.
Uważamy, że podejmowanie działań w zakresie ustalania cen w transporcie i koncentrowanie się na wymiarze społecznym zamiast dążenia do zwiększonej konkurencji powinno być fundamentem nowej polityki transportowej UE, zwłaszcza w następstwie kryzysu COVID-19.

Pod tym względem solidna strategia na rzecz pobudzenia kolei i transportu publicznego będzie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Na tym etapie należy zająć się także implikacjami, jakie polityka dystansu społecznego może mieć dla tych sektorów. Wyraziliśmy już nasze uznanie dla wniosku Komisji, aby rok 2021 był europejskim rokiem kolei, który, miejmy nadzieję, zostanie przyjęty przez Radę i Parlament. Pracownicy i warunki pracy będą musiały znajdować się w centrum tej inicjatywy.

Lotnictwo cywilne
Wpływ kryzysu COVID-19 na lotnictwo wymaga jednolitej odpowiedzi na szczeblu UE i globalnym. Jak wskazano w poprzednim oświadczeniu, środki te powinny koncentrować się na zdrowiu i bezpieczeństwie w perspektywie krótkoterminowej oraz ochronie wynagrodzeń i miejsc pracy w perspektywie średnioterminowej. Infrastruktura lotnicza, w tym pracownicy, pozostaje na miejscu do momentu wznowienia działalności po kryzysie. W tym celu ETF wezwała instytucje UE do wprowadzenia planu ratunkowego specyficznego dla lotnictwa, obejmującego bezpośrednie wsparcie dla pracowników, a także warunkową pomoc finansową dla przedsiębiorstw z sektora lotniczego. W tym planie wszelka pomoc dla przedsiębiorstw byłaby uzależniona od odpowiedniej ochrony ich siły roboczej.

Kryzys COVID-19 udowodnił, że służby zarządzania ruchem lotniczym są kluczową częścią infrastruktury lotniczej. Jako takie nie mogą działać w oparciu o „model rynkowy dla zysku”, ponieważ raczej nie będą w stanie wytrzymać kryzysów takich jak te bez interwencji państwa. Z powodu około 90% spadku ruchu lotniczego ANSP borykają się również z poważnym problemem z przepływami pieniężnymi. Chociaż popieramy inicjatywę Eurocontrol w celu podwyższenia niektórych opłat za usługi nawigacji lotniczej, obawiamy się, że to nie wystarczy, ponieważ pożyczki te będą musiały zostać zwrócone w przyszłości. Jednocześnie potrzebujemy środków nadzwyczajnych w odniesieniu do systemu skuteczności działania, który reguluje opłaty nawigacyjne, ponieważ nigdy nie został zaprojektowany w celu radzenia sobie z kryzysem takim jak ten.

W odniesieniu do jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ETF uważa, że ani podmioty instytucjonalne, ani zainteresowane strony nie są w stanie właściwie poradzić sobie z tak złożonymi aktami, dlatego wzywamy do odroczenia dyskusji do czasu kryzysu.

Transport morski
Wzywamy do przedstawienia Radzie ds. Transportu konkretnej propozycji dotyczącej politycznego porozumienia w sprawie wyznaczenia portów do bezpiecznego i szybkiego zejścia z pokładu i zmiany załogi. Potrzebna jest propozycja, aby zapewnić zwolnienie i repatriację pracowników transportu morskiego (w tym marynarzy, rybaków i członków załogi żeglugi śródlądowej).

Transport drogowy
Pakiet mobilności musi zostać przyjęty jak najszybciej, ponieważ nowe zasady gwarantowane przez ten pakiet pozwolą tysiącom kierowców ciężarówek częściej spotykać się z rodzinami i pomogą powstrzymać nieuczciwą konkurencję, która powoduje dumping socjalny. Wielu kierowców, zatrudnionych za pośrednictwem firm w jednym kraju i wykonujących usługi w innym, pozostaje w niewiedzy, jeśli chodzi o obowiązujące zasady dotyczące ich statusu zatrudnienia. Rozwiązuje to pakiet.
 

Tutaj pełen tekst pisma w wersji ang. do pobrania.

 

dw
 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.