Menu

Uwagi i zalecenia SIP

Je艣li spo艂eczny inspektor pracy stwierdzi nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy na terenie zak艂adu pracy lub jego cz臋艣ci, powinien poinformowa膰 o tym kierownika zak艂adu lub jego cz臋艣ci. Poinformowanie kierownika powinno nast膮pi膰 jednocze艣nie z wpisaniem uwagi do zak艂adowej/oddzia艂owej/wydzia艂owej ksi臋gi uwag.

Formu艂owane przez spo艂ecznego inspektora pracy uwagi (w przypadku ich niewykonania) stanowi膮 podstaw臋  kierowanych do pracodawcy zalece艅 zak艂adowego spo艂ecznego inspektora pracy. Zak艂adowy spo艂eczny inspektor pracy mo偶e tak偶e wyda膰 kierownikowi zak艂adu zalecenie w formie pisemnej usuni臋cia w okre艣lonym terminie stwierdzonych uchybie艅, na podstawie w艂asnych ustale艅.

W przypadku zak艂adu pracy o strukturze wielostopniowej o wszystkich zapisach w ksi臋gach uwag oraz o podejmowanych przez kierowników oddzia艂ów (wydzia艂ów) dzia艂aniach powinien by膰 na bie偶膮co informowany kierownik zak艂adu pracy (pracodawca).

Zalecenia mog膮 dotyczy膰 ca艂ego obszaru szeroko poj臋tego prawa pracy, a wi臋c zarówno zagadnie艅 technicznej ochrony pracy (bezpiecze艅stwa i higieny pracy), jak i prawnej ochrony pracy.

Kierownik zak艂adu pracy (pracodawca) jest obowi膮zany za艂o偶y膰 oddzia艂owe (wydzia艂owe) ksi臋gi uwag oraz zak艂adow膮 ksi臋g臋 zalece艅 i uwag.
Ksi臋gi, przechowuje si臋 w miejscu ustalonym przez kierownika zak艂adu pracy oraz udost臋pnia do wgl膮du zak艂adowym organizacjom zwi膮zkowym, organom samorz膮du za艂ogi, organom PIP czy innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.

Przepisy okre艣laj膮 dwa rodzaje zalece艅 zak艂adowego spo艂ecznego inspektora pracy:

  • zalecenia „terminowe”,
  • zalecenia wstrzymania pracy danego urz膮dzenia technicznego lub okre艣lonych robót.

W艂a艣ciwie sformu艂owane zalecenie zak艂adowego spo艂ecznego inspektora pracy powinno zawiera膰:

  • jasne, precyzyjne, niebudz膮ce w膮tpliwo艣ci, okre艣lenie rodzaju stwierdzonego uchybienia,
  • okre艣lenie miejsca jego wyst臋powania,
  • okre艣lenie terminu usuni臋cia nieprawid艂owo艣ci,
  • podpis i piecz臋膰 sip oraz dat臋 wydania zalecenia.
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.