Menu

Obowi膮zki pracownika

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy jest podstawowym obowi膮zkiem pracownika.

Pracownik ma obowi膮zek:

  1. zna膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, bra膰 udzia艂 w szkoleniu i instrukta偶u z tego zakresu oraz poddawa膰 si臋 wymaganym egzaminom sprawdzaj膮cym,
  2. wykonywa膰 prac臋 w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz stosowa膰 si臋 do wydawanych w tym zakresie polece艅 i wskazówek prze艂o偶onych,
  3. dba膰 o nale偶yty stan maszyn, urz膮dze艅, narz臋dzi i sprz臋tu oraz o porz膮dek i 艂ad w miejscu pracy,
  4. stosowa膰 艣rodki ochrony zbiorowej, a tak偶e u偶ywa膰 przydzielonych 艣rodków ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  5. poddawa膰 si臋 wst臋pnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowa膰 si臋 do wskaza艅 lekarskich,
  6. niezw艂ocznie zawiadomi膰 prze艂o偶onego o zauwa偶onym w zak艂adzie pracy wypadku albo zagro偶eniu 偶ycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspó艂pracowników, a tak偶e inne osoby znajduj膮ce si臋 w rejonie zagro偶enia, o gro偶膮cym im niebezpiecze艅stwie,
  7. wspó艂dzia艂a膰 z pracodawc膮 i prze艂o偶onymi w wype艂nianiu obowi膮zków dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy.

Pracownik ma prawo powstrzyma膰 si臋 od wykonywania pracy, zawiadamiaj膮c o tym niezw艂ocznie prze艂o偶onego, je偶eli warunki pracy nie odpowiadaj膮 przepisom bezpiecze艅stwa i higieny pracy i stwarzaj膮 bezpo艣rednie zagro偶enie dla zdrowia lub 偶ycia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpiecze艅stwem innym osobom. Je偶eli powstrzymanie si臋 od pracy nie usuwa zagro偶enia, ma prawo oddali膰 si臋 z miejsca zagro偶enia. W takim przypadku pracownik nie traci prawa do wynagrodzenia.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.