Menu

Ekologia

Wbrew pozorom zmiany klimatu i dzia艂ania zmierzaj膮ce do ograniczenia emisji CO2 i innych tzw. gazów cieplarnianych maj膮 wp艂yw na sytuacj臋 pracowników.

Na poziomie europejskim jest to tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny- pakiet dyrektyw UE podpisany ju偶 przez Rad臋 UE (przedstawicieli pa艅stw cz艂onkowskich) 11 grudnia 2008 w Brukseli.

Na poziomie globalnym jest to porozumienie, które ma zast膮pi膰 wygasaj膮cy w 2012r. Protokó艂 z Kioto i Ramow膮 Konwencj臋 Klimatyczn膮 ONZ (UNFCCC). Ma ono zosta膰 podpisane podczas 15 Konferencji Stron (COP15) tej偶e konwencji (UNFCCC) w grudniu br. w Kopenhadze.

Zgodnie ze Stanowiskiem nr 10 w s. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego XXII KZD w Wadowicach NSZZ "Solidarno艣膰" zwraca uwag臋 mniej na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a bardziej na ochron臋 miejsc pracy i mo偶liwo艣ci rozwojowych Polski, którym zagra偶aj膮 zapisy pakietu.

10 pa藕dziernika 2008 roku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" upowa偶ni艂o Kazimierza Grajcarka, przewodnicz膮cego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki do koordynacji i uzgodnie艅 dotycz膮cych pakietu klimatyczno-energetycznego i wyra偶ania opinii NSZZ”S” w sprawie stanowiska Mi臋dzynarodowej Konfederacji Zwi膮zków Zawodowych na COP14.

Starania NSZZ "Solidarno艣膰", w po艂膮czeniu z dzia艂aniami IMF, ICEM, EMCEF  spowodowa艂y istotne zmiany w stanowisku MKZZ odno艣nie zmian klimatu. Na czo艂o wysun膮艂 si臋 obecnie postulat „Just Transition”, czyli sprawiedliwej transformacji w kierunku gospodarki „niskow臋glowej”, w której zabezpieczone zostan膮 prawa pracowników i ich rodzin, a nie postulat dalszych redukcji emisji, jak jeszcze rok wcze艣niej.

EKZZ wprawdzie nie zmieni艂 swojej opinii, ale jest ju偶 艣wiadomy postulatów NSZZ "Solidarno艣膰" (niektórzy cz艂onkowie EKZZ, a na pewno EMCEF je podzielaj膮). Zaproponowa艂 te偶 „Solidarno艣ci” udzia艂 w projekcie dotycz膮cym CCS (geologiczne sk艂adowanie CO2), co mia艂oby umo偶liwi膰 Polsce dalsze korzystanie z w臋gla dla potrzeb energetycznych. Przedstawicielem NSZZ”Solidarno艣膰” w komitecie steruj膮cym jest przewodnicz膮cy SGiE, Kazimierz Grajcarek.
 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.