Menu

Praca w nocy

Zgodnie z prawem pracy pora nocna obejmuje 8 godzin mi臋dzy godzinami 21.00 a 7.00.

Pracownik, którego rozk艂ad czasu pracy obejmuje w ka偶dej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na por臋 nocn膮, jest pracuj膮cym w nocy.

Je艣li pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo zwi膮zane z du偶ym wysi艂kiem fizycznym lub umys艂owym, jego czas pracy w nocy nie mo偶e przekracza膰 8 godzin na dob臋. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo zwi膮zanych z du偶ym wysi艂kiem fizycznym lub umys艂owym okre艣la pracodawca w porozumieniu z zak艂adow膮 organizacj膮 zwi膮zkow膮, a je艣li u pracodawcy nie dzia艂a zak艂adowa organizacja zwi膮zkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyj臋tym u danego pracodawcy, oraz po zasi臋gni臋ciu opinii lekarza sprawuj膮cego profilaktyczn膮 opiek臋 zdrowotn膮 nad pracownikami.

Za prac臋 w porze nocnej przys艂uguje dodatek do wynagrodzenia za ka偶d膮 godzin臋 pracy w porze nocnej w wysoko艣ci 20 proc. stawki godzinowej wynikaj膮cej z minimalnego wynagrodzenia za prac臋.

Dzia艂 6 Kp, rozdzia艂 6.

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.