Menu

Dyskryminacja

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje m臋偶czyznom i kobietom równe prawa w 偶yciu rodzinnym, politycznym, spo艂ecznym i gospodarczym. O równym statusie kobiet i m臋偶czyzn mówi równie偶 kodeks pracy a tak偶e prawo Unii Europejskiej.

Dyskryminacj膮 jest bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikaj膮cych ze stosunku pracy lub nierównomierne traktowanie pracowników ze wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, narodowo艣膰, ras臋, przekonania, zw艂aszcza polityczne lub religijne oraz przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮, a tak偶e przyznanie z tych wzgl臋dów niektórym pracownikom mniejszych praw, ni偶 te, z których korzystaj膮 inni pracownicy znajduj膮cy si臋 w tej samej sytuacji. Prawo pracy daje pracownikom równe prawa, gdy wykonuj膮 takie same zadania, a dotyczy to tak偶e równego traktowania kobiet i m臋偶czyzn.

Równe traktowanie w zatrudnieniu to: 

  • nawi膮zanie i rozwi膮zanie umowy o prac臋
  • okre艣lenie warunków zatrudnienia
  • awanse
  • dost臋p do szkole艅 podnosz膮cych kwalifikacje zawodowe

Naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu to: 

  • odmowa nawi膮zania lub rozwi膮zania umowy o prac臋
  • niekorzystnie okre艣lone wynagrodzenie za prac臋
  • pomini臋cie przy awansowaniu lub przyznawaniu nagród
  • pomini臋cie w kierowaniu na szkolenia podnosz膮ce kwalifikacje zawodowe
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.