Menu

Emerytury pomostowe

Od 1 stycznia 2009 r. obowi膮zuje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), która wprowadzi艂a dla osób wykonuj膮cych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nowy rodzaj 艣wiadczenia emerytalnego, jakim jest emerytura pomostowa.

Prawo do emerytury pomostowej nie przys艂uguje jednak wszystkim osobom urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które przed dniem 1 stycznia 2009 r. wykonywa艂y prac臋 w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zgodnie z przepisami art. 32 i 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i przepisami rozporz膮dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43, z pó藕n. zm.)

Ustawa o emeryturach pomostowych zak艂ada likwidacj臋 mo偶liwo艣ci wcze艣niejszego przechodzenia na emerytur臋. Wynika to z przyj臋tej zasady, 偶e emerytury pomostowe przys艂uguj膮 tylko tym osobom, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywa艂y prac臋 w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie dotychczasowych przepisów (art. 32 i 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i rozporz膮dzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.) ewentualnie prac臋 w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Emerytury pomostowe b臋d膮 mia艂y charakter wygasaj膮cy. 

Pomostówki w Trybunale Konstytucyjnym

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno艣膰” w styczniu 2009 r. skierowa艂a do Trybuna艂u Konstytucyjnego  wniosek  o zbadanie zgodno艣ci z Konstytucj膮 nast臋puj膮ch przepisów ustawy  o emeryturach pomostowych:

  1. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) oraz za艂膮cznika nr 1 do tej ustawy, w zwi膮zku z art. 4 pkt 6 tej ustawy, z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i wyra偶onymi tam zasadami równo艣ci wobec prawa i zakazu dyskryminacji w 偶yciu politycznym, spo艂ecznym i gospodarczym
  2. art. 4 pkt 5 ustawy powo艂anej w pkt 1 z art. 2 Konstytucji RP i wyra偶onymi tam zasadami sprawiedliwo艣ci spo艂ecznej i zaufania obywateli do pa艅stwa i stanowionego przez nie prawa oraz z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i wyra偶onymi tam zasadami równo艣ci wobec prawa i zakazu dyskryminacji w 偶yciu politycznym, spo艂ecznym i gospodarczym.

Zdaniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” pomini臋cie w wykazie szczególnych warunków pracy zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych prac wykonywanych w warunkach wyst臋powania ha艂asu, wykonywanych poza pomieszczeniami zamkni臋tymi oraz pracy zmianowej nocnej narusza zasad臋 równo艣ci wobec prawa wyra偶on膮 w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP przez to, 偶e pozbawia pracowników zatrudnionych w takich (obiektywnie rzecz bior膮c szczególnych) warunkach mo偶liwo艣ci nabycia prawa do emerytury pomostowej.

NSZZ „Solidarno艣膰” w swoim wniosku wskaza艂, 偶e o przys艂ugiwaniu prawa do emerytury pomostowej powinny decydowa膰 szczególne warunki lub charakter pracy okre艣lone w oparciu o kryteria medyczne, a nie dat臋 rozpocz臋cia pracy. Zwi膮zek kwestionuje wi臋c przyznanie prawa do emerytury pomostowej tylko tym pracownikom, którzy wykonywali  prac臋 w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r ( art. 4 pkt 5 ustawy).
 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.