Menu

7. Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy

Projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowany z Grantów Norweskich 2014-2021 w ramach Programu Dialog Społeczny Godna Praca.


Dialog społeczny w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce charakteryzuje się niską efektywnością i brakiem możliwości rozwiązywania problemów pracowniczych. Przyczyną jest fakt, iż związki zawodowe mogą negocjować jedynie z bezpośrednim pracodawcą, który jest ograniczony w zakresie podejmowania „niezależnych” decyzji dotyczących środowiska i warunków pracy. Rzeczywistym pracodawcą jest samorząd, który jednakże nie jest zobowiązany do prowadzenia rokowań zbiorowych ze związkami zawodowymi. Sytuacja mogłaby ulec poprawie poprzez wprowadzenie mechanizmów dobrowolnego dialogu trójstronnego celem omawiania ważnych dla pracowników kwestii. W ten sposób możliwe będzie osiąganie konsensusu w zakresie rozwiązań przyczyniających się do tworzenie godnych warunków pracy.

Cel projektu:

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi.

Lider projektu: NSZZ "Solidarność:

Partnerzy projektu: Związek Miast Polskich, Norweski Związek Pracowników Administracji Rejonowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Fagforbundet, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS
Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2022
Budżet: 432 901 EUR, w tym grant 389 000 REUR.

Główne etapy realizacji projektu obejmują:

• przeprowadzenie badań źródłowych w zakresie rzeczywistego stanu dialogu społecznego w Polsce w sektorze publicznym na poziomie lokalnym, w różnych branżach tego sektora, wraz z analizą zatrudnienia w samorządach miejskich;
• organizacja konkursu dobrych praktyk w zakresie tworzenia godnych warunków pracy w samorządach;
• w oparciu o wyniki badań, w toku dyskusji z ekspertami i praktykami dialogu społecznego wypracowanie możliwego modelu – drogi dojścia do dialogu społecznego i negocjacji w sektorze publicznym;
• przeprowadzanie pilotażu wypracowanego modelu w dwóch samorządach miejskich.
Wnioski i rekomendacje eksperckie wynikające ze zrealizowanych w toku projektu prac badawczych oraz z pilotażu zostaną przedstawione w formie raportów tj. raport nt. jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym oraz raport z pilotażu modelu prowadzenia dialogu społecznego w samorządach miejskich.
 

Zapytanie ofertowe nr.1/2020 DecentWork

 

Link do informacji o projekcie na stronie Związku Miast PolskichKontakt:
Agnieszka Rybczyńska – Kierownik projektu, email: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl
Katarzyna Jażdżewska – Asystent projektu, email: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl

 

                                                                                         

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Granty Norweskie 2014-2021,
w ramach Programu Dialog Społeczny - Godna Praca

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.