Menu

Ochrona prawa pracy

Za naruszenie przepisów prawa pracy prawo przewiduje kary. Ich wysoko艣膰 waha si臋 od 1.000 z艂 do 30.000 z艂.

Nad przestrzeganiem prawa pracy czuwaj膮 równie偶 specjalnie powo艂ane do tego instytucje: Pa艅stwowa Inspekcja Pracy i Rada Ochrony Pracy.

Co grozi pracodawcy za 艂amanie praw pracowników?

Kara grzywny od 1.000 z艂 do 30.000 z艂 grozi pracodawcy lub osobie dzia艂aj膮cej w jego imieniu za:

 • zawieranie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna by膰 zawarta umowa o prac臋,
 • nie potwierdzenie na pi艣mie zawartej z pracownikiem umowy o prac臋,
 • wypowiedzenie lub rozwi膮zanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem w sposób ra偶膮cy przepisów prawa pracy,
 • stosowanie wobec pracowników innych kar ni偶 przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialno艣ci porz膮dkowej pracowników,
 • naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników zwi膮zanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu m艂odocianych,
 • nieprowadzenie dokumentacji w sprawach zwi膮zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • pozostawianie dokumentacji w sprawach zwi膮zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach gro偶膮cych uszkodzeniem lub zniszczeniem

Karze grzywny od 1.000 z艂 do 30.000 z艂 podlega nieprzestrzeganie obowi膮zku:

 • wyp艂acania w ustalonym terminie wynagrodzenia za prac臋 lub innego 艣wiadczenia przys艂uguj膮cego pracownikowi albo uprawnionemu do tego 艣wiadczenia cz艂onkowi rodziny pracownika, wysoko艣膰 tego wynagrodzenia lub 艣wiadczenia bezpodstawnie obni偶a albo dokonuje bezpodstawnych potr膮ce艅,
 • udzielania przys艂uguj膮cego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obni偶ania wymiaru tego urlopu,
 • wydania pracownikowi 艣wiadectwa pracy,
 • wykonania orzeczenia s膮du pracy lub ugody zawartej przed komisj膮 pojednawcz膮 lub s膮dem pracy.

Taka sama kara grozi za nieprzestrzeganie przepisów dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy.

Kodeks pracy Art. 281, 282, 283 § 1,2  

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.