Menu

Konstytucja MOP

Mi臋dzynarodowa Organizacja Pracy jest trójstronn膮 organizacj膮, w której zasiadaj膮 przedstawiciele pracowników, pracodawców i w艂adz pa艅stwowych. Zosta艂a za艂o偶ona w 1919 r., aby doprowadzi膰 rz膮dy, przedsi臋biorców i zwi膮zki zawodowe do wspólnego dzia艂ania na rzecz sprawiedliwo艣ci spo艂ecznej i lepszych warunków 偶ycia na ca艂ym 艣wiecie.
 
Liczba krajów cz艂onkowskich MOP wynosi aktualnie 183 (stan w dniu 15.05.2009 r.). W roku swego pi臋膰dziesi臋ciolecia w 1969 r., MOP zosta艂a nagrodzona Pokojow膮 Nagrod膮 Nobla. Biuro Organizacji mie艣ci si臋 w Genewie w Szwajcarii.
 
W preambule do Konstytucji MOP czytamy, 偶e pokój powszechny i trwa艂y mo偶e by膰 zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwo艣ci spo艂ecznej.
 
Jednym z podstawowych warunków sprawiedliwo艣ci spo艂ecznej s膮 warunki pracy a szczególnie:
- wynagrodzenie zapewniaj膮ce warunki przyzwoitego utrzymania,
- ochrona pracowników na wypadek chorób zawodowych, nieszcz臋艣liwych wypadków, spowodowanych prac膮,
- ochrona pracy dzieci, m艂odzie偶y i kobiet,
- ubezpieczenia na wypadek staro艣ci i niezdolno艣ci do pracy,
- ochrony interesów pracowników migruj膮cych,
- uznania zasady "równej p艂acy za równ膮 prac臋",
- uznania zasady wolno艣ci zrzeszania si臋.
 
W roku 1944 w Filadelfii Mi臋dzynarodowa Konferencja Pracy przyj臋艂a Deklaracj臋, obecnie aneks do Konstytucji, która zawiera znacznie dalej id膮ce stwierdzenie. Og艂asza ona, 偶e wszyscy ludzie maj膮 prawo "d膮偶y膰 do post臋pu materialnego i rozwoju umys艂owego w warunkach wolno艣ci i godno艣ci, bezpiecze艅stwa gospodarczego i z równymi szansami". A dalej mówi, 偶e "ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi niebezpiecze艅stwo dla dobrobytu wszystkich".
 

Konstytucja MOP.pdf [486.00 kb] 

 
Wi臋cej informacji w j臋zyku polskim o Mi臋dzynarodowej Organizacji Pracy znajdziesz na stronie: www.mop.pl
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.