Menu

Afiliacje

Coraz cz臋艣ciej problemy pracowników wykraczaj膮 poza granice pa艅stw, a decyzje w naszych sprawach zapadaj膮 poza granicami Polski. Cz臋sto sytuacja pracowników zale偶y od decyzji polityków w Brukseli, czy szefa mi臋dzynarodowego koncernu w Nowym Jorku. Warto mie膰 na nich wp艂yw, a przynajmniej wiedzie膰 co zamierzaj膮.

Pracownicy organizuj膮 si臋 w zwi膮zki zawodowe na poziomie krajowym. Poniewa偶 wiele problemów pracowników wykracza poza granice pa艅stw, zwi膮zki zawodowe tworz膮 mi臋dzynarodowe organizacje i wspó艂pracuj膮 ze sob膮. Dzi臋ki temu, na przyk艂ad pracownicy w Polsce mog膮 otrzyma膰 pomoc swoich kolegów z innych krajów.

NSZZ „Solidarno艣膰” od lat wspó艂pracuje ze zwi膮zkami na ca艂ym 艣wiecie. Jeste艣my cz艂onkami (afiliantami) mi臋dzynarodowych organizacji zwi膮zkowych, które reprezentuj膮 miliony pracowników z ca艂ego 艣wiata. Najwi臋ksze z nich to Mi臋dzynarodowa Konfederacja Zwi膮zków Zawodowych i Europejska Konferederacja Zwi膮zków Zawodowych.

Afiliacja – to nawi膮zanie wzgl臋dnie trwa艂ej wspó艂pracy pomi臋dzy zbiorowymi podmiotami, w tym wypadku zwi膮zkami zawodowymi. Wspó艂praca obejmuje realizacj臋 celów o podobnym b膮d藕 identycznym charakterze, przy zachowaniu samodzielno艣ci i niezale偶no艣ci organizacyjno-programowej. Afiliowane organizacje zobowi膮zuj膮 si臋 do prowadzenia wspólnych dzia艂a艅 w postaci konsultowania wa偶nych kwestii publicznych, forsowania okre艣lonych projektów aktów prawnych, itp.

Lubljana.JPG

Wspólna manifestacja europejskich zwi膮zków zawodowych afiliowanych w EKZZ, Lubljana, maj 2009

 

W 1986 roku NSZZ "Solidarno艣膰" zosta艂 afiliowany do Mi臋dzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi膮zków Zawodowych (MKWZZ) i 艢wiatowej Konfederacji Pracy (艢KP). W 1995 roku sta艂 si臋 cz艂onkiem Europejskiej Konfederacji Zwi膮zków Zawodowych (EKZZ), a od 1997 roku cz艂onkiem Zwi膮zkowego Komitetu Doradczego TUAC przy OECD. Od 2006 r. jest cz艂onkiem Mi臋dzynarodowej Konfederacji Zwi膮zków Zawodowych (MKZZ), która powsta艂a w wyniku po艂膮czenia MKWZZ i 艢KP.

Niektóre struktury bran偶owe zwi膮zku s膮 cz艂onkami mi臋dzynarodowych federacji bran偶owych - Global Union Federations (GUF) i europejskich federacji zwi膮zkowych - European Trade Union Federations (ETUF):

Nazwa struktury Struktura NSZZ "Solidarno艣膰"
EFBWW
 • Sekretariat Budownictwa i Przemys艂u Drzewnego NSZZ "Solidarno艣膰"
IndustriAll
 • Sekretariat Przemys艂u Chemicznego NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarno艣膰"
IndustriAll
Europe
 • Sekretariat Przemys艂u Chemicznego NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Sekretariat Metalowców NSZZ "Solidarno艣膰"
 UNI
 • Krajowa Sekcja Bankowców NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Sekretariat 艁膮czno艣ci NSZZ "Solidarno艣膰"
 UNI-EUROPA
 • Krajowa Sekcja Bankowców NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Sekretariat 艁膮czno艣ci NSZZ "Solidarno艣膰"
EI
 • Krajowa Sekcja O艣wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarno艣膰"
ETUCE
 • Krajowa Sekcja O艣wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarno艣膰"
IUF
 • Sekretariat Przemys艂u Spo偶ywczego NSZZ "Solidarno艣膰"
EFFAT
 • Sekretariat Przemys艂u Spo偶ywczego NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Sekretariat Rolnictwa NSZZ "Solidarno艣膰"
ITF
 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarno艣膰"
ETF
 • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarno艣膰";
 • Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarno艣膰"
 • Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarno艣膰"
  Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obs艂ugi Lotniskowej NSZZ "Solidarno艣膰"
EPSU
 • Sekretariat S艂u偶b Publicznych NSZZ "Solidarno艣膰"
FERPA
 • Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarno艣膰"
EUROCADRES
 • przedstawiciel Zespo艂u Koordynacyjnego Pracowników z Wy偶szym Wykszta艂ceniem i Kadr Kierowniczych NSZZ "Solidarno艣膰"

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.