Menu

Decyzja Prezydium KK nr 217/2014 ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zauważa, że przedłożony projekt rozporządzenia obejmuje skutki przywrócenia 41 zniesionych z 1 stycznia 2013r. sądów rejonowych i w związku z szeroką materią porządkowania właściwości sądów pracy - dotyczy przekazania sądom rejonowym spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z mniejszych sądów rejonowych i ma charakter porządkujący.

Podjęcie prac nad przywróceniem zlikwidowanych uprzednio sądów rejonowych wskazuje na dostrzeżenie wadliwości tego kierunku zmian w strukturze polskiego sądownictwa. Należy podkreślić, że z punktu widzenia spraw z zakresu z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych istotniejsze od cofnięcia zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r. jest powrót do stanu sprzed 1 kwietnia 2011 r. O ile bowiem ostania zmiana dotknęła zaledwie jeden sąd rejonowy, w którym funkcjonował wydział pracy (o czym mowa jest w uzasadnieniu projektu), o tyle wcześniejsze przekształcenie, dokonane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 60, poz. 303) miało dużo dalej idące negatywne skutki dla pracowników i ubezpieczonych. Dokonana wówczas faktyczna likwidacja wydziałów pracy wielu sądów rejonowych spowodowała zdecydowane wydłużenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, co w wielu sytuacjach powoduje, że procesy stają się właściwie bezprzedmiotowe. Dla pracownika zwolnionego z pracy perspektywa wieloletnich procesów prowadzonych na skutek wadliwej organizacji pracy, tj. niewystarczającej liczby jednostek oraz sędziów, jest nie do przyjęcia.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.