Menu

Decyzja Prezydium KK nr 208/2014 ws. projektu rozporządzenia RM ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku.

Określona w projekcie wysokość minimalnego wynagrodzenia w kwocie 1750 złotych oznacza wzrost tego wynagrodzenia o 4,17%. Natomiast w przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca 2014 r. „Założeniach budżetu Państwa na rok 2015” założono wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2015 roku na poziomie 4,7%. Oznacza to, że relacja wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego wynagrodzenia obniży się w stosunku do 2014 roku. Jest to sprzeczne z:

-  podstawowym celem nowelizacji z dnia 1 lipca 2005 roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. stopniowym podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę aż do osiągnięcia jego wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;

- podpisanym 13 marca 2009 roku w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych przez partnerów społecznych (organizacji pracodawców i związków zawodowych) "Pakietem działań antykryzysowych”. Przyjęto w nim zapis (pkt 5)
o wypracowaniu odnośnie minimalnego wynagrodzenia mechanizmów osiągnięcia poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że załączona do projektu rozporządzenia „Ocena skutków regulacji” skupia się wyłączenie na wykazaniu wpływu podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia na wydatki budżetu państwa (12,5 mln zł) brakuje natomiast obliczeń dotyczących dochodów państwa z tego tytułu.

Natomiast, z obliczeń przeprowadzonych przez NSZZ „Solidarność” wynika, że na podniesieniu minimalnego wynagrodzenia do 1750 złotych budżet państwa zyskuje ponad 110 mln zł (50,2 mln zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 28,5 mln zł z tytułu składek do NFZ oraz 31,4 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych). Obliczeń dokonano przy założeniu przyjętym w OSR do projektu, że liczba zatrudnionych zarabiających równo lub poniżej minimalnego wynagrodzenia wynosi 435,9 tys.

Podkreślić należy, że wpływy budżetowe będą wyższe ponieważ:

  • Liczba zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem podana jest tylko dla podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób;
  • Przy wzroście minimalnego wynagrodzenia obejmować będzie ono większy procent zatrudnionych;
  • Analiza skutków regulacji nie obejmuje zwiększonych wpływ budżetowych
    z podatku VAT.

 

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje stanowisko zawarte w dniu 26 maja 2014 r. wspólnie z OPZZ oraz Forum ZZ dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku (w załączeniu).

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.