Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 197/2014 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MG w sprawie ryzyk mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ryzyk mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie:

1.       Potwierdzamy wątpliwości, zgłaszane na etapie konsultacji międzyresortowych
w zakresie braku metodologii, jaką powinien przyjąć podmiot publiczny przy ocenie znaczenia ryzyk cząstkowych wyróżnianych w danej kategorii ryzyka. Należy zatem rozważyć zmianę ustawy w zakresie delegacji ustawowej, która poszerzałaby zakres rozporządzenia o wytyczne w zakresie oceny czynników. Zapewniłoby to spójność
i przejrzystość proponowanej regulacji.

2.       Otwarty katalog czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka może prowadzić do nadużyć w zakresie jego oceny.

3.       Nie wyrażamy zgody na umieszczenie we wszystkich zakresach poszczególnych rodzajów ryzyka jako czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka – tych związanych
z protestami organizacji społecznych lub strajkami oraz z prowadzeniem sporów. Umieszczenie takich ryzyk jest niezasadne w związku z faktem, iż Polska charakteryzuje się niskim wskaźnikiem strajków oraz malejącym wskaźnikiem sporów zbiorowych.
Nie można wykluczyć, że oferta partnera prywatnego, u którego działają związki zawodowe może być apriori dyskredytowana, co może utrudniać powstawanie organizacji związkowych oraz spotęgować działania nastawione przeciwko związkom zawodowym. 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.