Menu

Decyzja Prezydium KK nr 197/2014 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MG w sprawie ryzyk mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ryzyk mających wpływ na sposób klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie:

1.       Potwierdzamy wątpliwości, zgłaszane na etapie konsultacji międzyresortowych
w zakresie braku metodologii, jaką powinien przyjąć podmiot publiczny przy ocenie znaczenia ryzyk cząstkowych wyróżnianych w danej kategorii ryzyka. Należy zatem rozważyć zmianę ustawy w zakresie delegacji ustawowej, która poszerzałaby zakres rozporządzenia o wytyczne w zakresie oceny czynników. Zapewniłoby to spójność
i przejrzystość proponowanej regulacji.

2.       Otwarty katalog czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka może prowadzić do nadużyć w zakresie jego oceny.

3.       Nie wyrażamy zgody na umieszczenie we wszystkich zakresach poszczególnych rodzajów ryzyka jako czynników uwzględnianych przy ocenie ryzyka – tych związanych
z protestami organizacji społecznych lub strajkami oraz z prowadzeniem sporów. Umieszczenie takich ryzyk jest niezasadne w związku z faktem, iż Polska charakteryzuje się niskim wskaźnikiem strajków oraz malejącym wskaźnikiem sporów zbiorowych.
Nie można wykluczyć, że oferta partnera prywatnego, u którego działają związki zawodowe może być apriori dyskredytowana, co może utrudniać powstawanie organizacji związkowych oraz spotęgować działania nastawione przeciwko związkom zawodowym. 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.