Menu

16 lipca 2003 (130-132/2003)

Komunikat

W dniu 16 lipca 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego pozytywnie zaopiniowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, przywracający wymiar urlopu macierzyńskiego obowiązujący przed ostatnimi zmianami dokonanymi przez rząd w 2001 roku, zdecydowanie ograniczającymi uprawnienia pracownicze związane z macierzyństwem, a oprotestowanymi wówczas przez Związek.

Po zapoznaniu się z informacją o planowanym w terminie 28 - 30 lipca br. pierwszym czytaniu projektu ustawy przywracającej zasiłki i świadczenia przedemerytalne do stanu sprzed 2002 roku prezydium KK podjęło decyzję o zorganizowaniu przed gmachem Sejmu RP pikiety.

W trakcie obrad analizowano szczegółowo projekt ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ustalając obszar negocjacji dla poszczególnych punktów projektu z pozostałymi partnerami społecznymi.

Omówiono także sytuację na kolei po ubiegłotygodniowej akcji protestacyjnej i rozmowach z rządem.

Prezydium KK postanowiło zgłosić kandydaturę Stanisława Szweda jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komisji ds. wyboru Rzecznika Ubezpieczonych.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy

Decyzja Prezydium KK nr 130/03 ws. kandydata NSZZ "Solidarność"
w Komisji w sprawie wyboru Rzecznika Ubezpieczonych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Stanisława Szweda jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komisji w sprawie wyboru Rzecznika Ubezpieczonych.

Decyzja Prezydium KK nr 131/03 ws. opinii o poselskim projekcie ustawy - Kodeks pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" popiera poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks pracy, przywracający urlopom macierzyńskim czas trwania obowiązujący do czasu dokonania przez rząd w 2001 roku zmian w Kodeksie pracy, odrzuconych przez Związek, a zdecydowanie ograniczających uprawnienia pracownicze związane z macierzyństwem.

 

Decyzja Prezydium KK nr 132/03 ws. organizacji pikiety w celu poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej związanej z projektem ustawyo zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" postanawia zorganizować w dniach 28 - 30 lipca 2003 roku - w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy przywracającej zasiłki przedemerytalne i wysokość świadczeń przedemerytalnych - pikietę przed gmachem
Sejmu RP.

Celem pikiety jest poparcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Pikieta jest kontynuacją akcji zapoczątkowanych uchwałą KK nr 151/03 ws. zbierania podpisów popierających inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz uchwałą KK nr 152/03 ws. kalendarza akcji w obronie godności ludzi pracy.

 

Gdańsk, 16 lipca 2003 r. Prezydium KK

NSZZ "Solidarność"

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.