Logo
Wydrukuj tę stronę

19 sierpnia 2003 (151/2003)

Komunikat

W dniu 19 sierpnia 2003 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego wniesiono uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących warunków zatrudniania cudzoziemców.

Prezydium KK omówiło porządek posiedzenia Komisji Krajowej, które odbędzie się jutro, 20 sierpnia w Gdańsku. Jednym z punktów obrad, będzie stanowisko w sprawie sytuacji w kraju oraz w niektórych zakładach pracy, m.in. w Fabryce Wagon SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Wstępnie zdecydowano również o uczestnictwie delegacji NSZZ "Solidarność" w manifestacji organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, która odbędzie się 4 października br. w Rzymie.

Andrzej Adamczyk z Działu Zagranicznego KK przedstawił plan wizyty w Komisji Krajowej Guy Rydera, Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, która będzie miała miejsce 2 września br.

Prezydium zapoznało się również z informacją przedstawioną przez Tomasza Wójcika i Marina Krzaklewskiego z 91. sesji konfederacji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Obaj zgodnie stwierdzili, że NSZZ "Solidarność" częściej powinien wykorzystywać możliwość składania skarg na rząd RP, dotyczących nie wypełniania ratyfikowanych przez Polskę konwencji MOP.

 • Marta Pióro - Biuro Prasowe KK

Decyzja Prezydium KK nr 151/03
ws. opinii o projektach rozporządzeń MGPiPS ws. warunków zatrudniania cudzoziemców

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po analizie projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 2. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
 4. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuacje na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

wnosi następujące uwagi:

Ad. 1. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 1. w § 5 powinien być określony dokładny termin, w którym pracodawca zwraca wojewodzie wydane przez niego przyrzeczenie oraz sankcje za niezwrócenie w terminie przyrzeczenia i zezwolenia,
 2. w załączniku nr 1 winna być wyodrębniona informacja, że u pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca w okresie ostatnich 12 miesięcy nie było zwolnień grupowych;

Ad. 2. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej

 1. w § 4 ust. 6 proponujemy dopisać pkt 4 o treści "gdy na lokalnym rynku pracy oczekują na zatrudnienie osoby posiadające wymagane kwalifikacje do wykonania niezbędnych prac u pracodawcy zagranicznego",
 2. w § 7 powinien być określony dokładny termin, w którym pracodawca zwraca wojewodzie wydane przez niego przyrzeczenie i zezwolenie oraz sankcje za niezwrócenie w terminie przyrzeczenia i zezwolenia,
 3. w § 10 ust. 6 winno się jednoznacznie określić, czy wydane zezwolenia zachowują ważność w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemców;

ad. 4. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 1. w § 1 po pkt 6 proponujemy wykreślenie pkt 7 dotyczącego cudzoziemców - trenerów sportowych i sprawozdawców.

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" pozytywną opinię o projektach rozporządzeń warunkuje uwzględnieniem powyższych uwag.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.