Menu

16 marca 2004 (53-58/04)

Komunikat

W dniu 16 marca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano sprawy bieżące związku.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego przedstawiając uwagi szczegółowe zgłoszone przez Sekcję Krajową Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego NSZZ "Solidarność".

Pozytywnie oceniono projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pod warunkiem uzupełnienia projektu o zapis nakazujący pracodawcom porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym w zakładzie pracy, przy określaniu wykazów prac wzbronionych młodocianym oraz wykazów stanowisk pracy i prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy

Decyzja Prezydium KK nr 53/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego, ze względu na brak w projekcie zapisów dotyczących między innymi:

  • wyposażenia pomieszczeń ze zbiornikami o dużej ilości spirytusu w urządzenia kontrolujące pomiar stężeń oparów alkoholu;
  • stosowania przeciwwybuchowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach do produkcji alkoholu;
  • ograniczenia hałasu przez stosowanie osłon, a w przypadku myjek przez rotację stanowisk;
  • składowania palet z wyrobami gotowymi i opakowaniami.

Decyzja Prezydium KK nr 54/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pod warunkiem uzupełnienia projektu o zapis nakazujący pracodawcom porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają, z przedstawicielami Solidarność wybranymi w trybie przyjętym w zakładzie pracy, przy określaniu wykazów prac wzbronionych młodocianym oraz wykazów stanowisk pracy i prac Solidarność Solidarność celu odbycia przygotowania zawodowego.

Decyzja Prezydium KK nr 55/04
ws. wniosku o dofinansowanie akcji protestacyjnej w PKS Kozienice

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Ziemia Radomska w oparciu o par. 8 pkt 2e regulaminu Krajowego Funduszu Solidarność występuje do Krajowej Rady Funduszu Solidarność Solidarność pokrycie kosztów poniesionych przez zarząd regionu związanych z akcją protestacyjną w Solidarność.

Decyzja Prezydium KK nr 57/04
ws. kandydata NSZZ "Solidarność" na zastępcę członka Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza Bogdana Szozdę na zastępcę członka do prac w Komitecie Monitorującym Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Decyzja Prezydium KK nr 58/04
ws. zastępcy członka Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Agaty Baranowskiej - Grycuk na zastępczynię członka Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.