Logo
Wydrukuj tę stronę

12 października 2004 (270-273/04)

Komunikat

W dniu 12 października 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego przyjęto stanowisko wyrażające protest przeciw bezprawnym działaniom zarządu UPC Telewizja Kablowa sp. z o.o. wobec organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność". Wręczenie przewodniczącemu organizacji zakładowej niezgodnego z prawem wypowiedzenia jest jawnym łamaniem praw związkowych i zaprzeczeniem idei dialogu. O złej woli zarządu spółki świadczy fakt, że zdarzenie to miało miejsce po zakończeniu oficjalnych rozmów przedstawicieli kierownictwa spółki z przedstawicielami związku, podczas których deklarowana była ze strony firmy gotowość do dalszego dialogu. Prezydium KK domaga się od zarządu UPC Telewizja Kablowa przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionego działacza. Jednocześnie zwrócono się do wszystkich struktur związku o czynne włączenie się w planowane akcje protestacyjne.

Opiniując projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego, ramowego wzoru umowy o realizację zadania oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej prezydium KK nie zgłosiło do niego uwag.

Podjęto także decyzję o zgłoszeniu kandydatury Agaty Baranowskiej-Grycuk jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Członkowie prezydium KK zapoznali się z bieżącą informacją o przebiegu prac w Komisji Trójstronnej uzgadniając kierunkowy plan działań w negocjacjach nad przygotowywanymi przez rząd projektami ustaw.

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Stanowisko Prezydium KK nr 270/04
ws. obrony organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w UPC

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność protestuje przeciw bezprawnym działaniom zarządu UPC Telewizja Kablowa sp. z o.o. wobec organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność".

Wręczenie przewodniczącemu organizacji zakładowej niezgodnego z prawem wypowiedzenia jest jawnym łamaniem praw związkowych i zaprzeczeniem idei dialogu. O złej woli zarządu spółki świadczy fakt, że zdarzenie to miało miejsce po zakończeniu oficjalnych rozmów przedstawicieli kierownictwa spółki z przedstawicielami NSZZ "Solidarność", podczas których - w dobrej atmosferze - deklarowana była ze strony firmy gotowość do dalszego dialogu.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" domaga się od zarządu UPC Telewizja Kablowa przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionego działacza.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zwraca się do wszystkich struktur naszego związku o czynne włączenie się w akcje protestacyjne.

Nie ma zgody NSZZ "Solidarność" na łamanie praw związkowych.

Decyzja Prezydium KK nr 271/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawionego (.) z zakresu pomocy społecznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego, ramowego wzoru umowy o realizację zadania oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Decyzja Prezydium KK nr 272/04
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do prac w Komitecie Monitorującym strategię wykorzystania Funduszu Spójności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza kandydaturę Agaty Baranowskiej-Grycuk jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" do uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.