Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 83/2014 ws. opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza wątpliwość co do propozycji zmiany w art. 30, gdzie dodano ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nieprzedstawienie Prezydentowi wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przez organ uprawniony wymaga zawiadomienia zgłaszającego inicjatywę".

 Organ uprawniony (IPN) – informuje tylko o zaniechaniu złożenia wniosku o nadanie odznaczenia, ale nie przedstawia uzasadnienia. Projektodawca wskazuje, że wśród okoliczności prowadzących do utraty prawa otrzymania tego odznaczenia są dane szczególnie wrażliwe (karalności oraz fakt współpracy z organami bezpieczeństwa państwa).
W uzasadnieniu wskazuje się ratio legis, iż w wypadku konfliktu istotnych konstytucyjnie
i społecznie wartości, jakimi są ochrona godności człowieka oraz prawo do informacji, pierwszeństwo należy przyznać na korzyść pierwszej z nich.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.