Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 81/2014 ws. opinii senackiego projektu ustawy z dnia 7 marca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk senacki nr 580), przedstawiając następujące uwagi:

Celem projektu miało być dostosowanie systemu prawa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r., sygn. akt K17/11, który nakazał przywrócenie skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Projekt wbrew twierdzeniom wnioskodawców nie przywraca stanu prawnego sprzed 2012 r. Zaproponowane zmiany dotyczą zarówno art. 15 jak i art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny w swym wyroku nie wypowiedział się w zakresie art. 16 powyższej ustawy.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie akceptuje zaproponowanej zmiany art. 16 stanowiącego o tym, iż o zaświadczenie wydłużające czas pracy będzie mógł wystąpić nie tylko pracownik, ale i pracodawca. Skrócony czas pracy powinien zostać uprawnieniem pracownika niepełnosprawnego, z którego tylko on może mieć możliwość zrezygnowania za zgodą lekarza.

Jednocześnie informujemy, że Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywne zaopiniowało projekt Rządowego Centrum Legislacji zakładający wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo i to bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Projekt ten również ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.