Menu

4 stycznia 2005 (1-3/05)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" zwróci艂o si臋 z apelem do wszystkich cz艂onków i sympatyków zwi膮zku o pomoc ofiarom tragedii w Azji. Za艂o偶ono specjalne konto, na które mo偶na przekazywa膰 wp艂aty pieni臋偶ne. Tragedia spowodowana trz臋sieniem ziemi i tsunami w Azji wstrz膮sn臋艂a ca艂ym 艣wiatem - czytamy w apelu. Miliony bezdomnych i zagro偶onych epidemi膮 czeka na wsparcie. Nie mog膮c by膰 oboj臋tnymi i biernymi wobec ludzkiej tragedii, podj臋li艣my akcj臋 zbiórki pieni臋dzy przeznaczonych dla ofiar kataklizmu. (Pe艂n膮 tre艣膰 apelu i numer konta podano w osobnym komunikacie).

Podczas posiedzenia w dniu 04 stycznia 2005 roku w Gda艅sku prezydium KK zapozna艂o si臋 z sytuacj膮 na kolei oraz dotychczasowym przebiegiem rozmów z rz膮dem, o czym wyczerpuj膮co informowa艂 przewodnicz膮cy Sekretariatu Transportowców Bogdan Kubiak - cz艂onek prezydium KK.

W trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekt rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej ws. rodzinnych domów pomocy pod warunkiem uwzgl臋dnienia zg艂oszonych uwag szczegó艂owych.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 1/05
ws. opinii o projekcie rozporz膮dzenia MPS w sprawie rodzinnych domów pomocy


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno艣膰" wnosi nast臋puj膮ce uwagi do projektu rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy:

   1. § 3 ust. 1 - brak okre艣lenia kto mo偶e by膰 za艂o偶ycielem rodzinnych domów pomocy, czy tylko osoba fizyczna (rodzina) czy te偶 osoba prawna np. stowarzyszenie lub fundacja,
   2. § 2 i § 3 ust. 2 - brak okre艣lenia typów rodzinnych domów pomocy w zale偶no艣ci od rodzaju niepe艂nosprawno艣ci ich mieszka艅ców,
   3. § 7 - nadzór nad standardem us艂ug opieku艅czych i bytowych powinien sprawowa膰 organ wy偶szy od poziomu gminnego, np.
   4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
   5. § 5 ust. 1 - nale偶y doda膰, i偶 osoba wymagaj膮ca ca艂odobowej opieki mo偶e by膰 kierowana do rodzinnego domu pomocy tak偶e na wniosek opiekuna prawnego lub pracownika socjalnego,
   6. osoba lub rodzina wyst臋puj膮ca z inicjatyw膮 prowadzenia rodzinnego domu pomocy, oprócz spe艂niania postanowie艅 § 4 powinna:

    * wykaza膰 si臋 nie zaleganiem w sp艂acaniu swoich zobowi膮za艅 w stosunku do instytucji pa艅stwowych oraz innych wierzycieli,
    * dysponowa膰 odpowiednimi 艣rodkami finansowymi, które b臋d膮 zabezpiecza膰 przed utrat膮 p艂ynno艣ci finansowej,
    * by膰 w艂a艣cicielem budynku przeznaczonego na rodzinny dom pomocy,
    * posiada膰 za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 do prowadzenia tego typu placówki,
    * odby膰 szkolenie lub instrukta偶 na wzór szkole艅 dla rodzin zast臋pczych.

Pozytywn膮 opini臋 warunkujemy uwzgl臋dnieniem powy偶szych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 2/05 (do u偶ytku s艂u偶bowego)

Decyzja Prezydium KK nr 3/05 (do u偶ytku s艂u偶bowego)

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.