Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 76/2014 ws. realizacji Wspólnych rekomendacji Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych w sprawie poprawienia skuteczności działań dotyczących zjawiska stresu związanego z pracą

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” realizując zapisy Wspólnych rekomendacji Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznychw sprawie poprawienia skuteczności działań dotyczących zjawiska stresu związanego z pracą, przyjętych w dniu 7 lutego 2014 r. przez NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ, Pracodawców RP, Konfederację Lewiatan oraz ZRP, postanawia:

-       zalecić jednostkom organizacyjnym Związku, aby w swoich kontaktach z pracodawcami i organizacjami pracodawców, dotyczących działań na rzecz ograniczenia skali zagrożenia stresem związanym z pracą, korzystały z ramowego katalogu dobrych praktyk stanowiącego załącznik do rekomendacji;

-       wyrazić zgodę na przekształcenie istniejącego zespołu partnerów społecznych
ds. problematyki zjawiska nękania i przemocy w miejscu pracy, w zespół ds. zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy; jednocześnie Prezydium KK desygnuje w skład zespołu: Marzenę Flis i Barbarę Surdykowską.

Prezydium KK oczekuje, że nowo ustanowiony zespół podejmie zdecydowane działania na rzecz realizacji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rekomendacji legislacyjnych dotyczących modyfikacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy orazzałącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.