Menu

Decyzja Prezydium KK nr 72/2014 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MF ws. okresowej i okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 stycznia 2014 r. w sprawie  okresowej i okresowej porównawczej stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego.

W § 2 projektu rozporządzenia brak jest definicji która w sposób jednoznaczny przesądza o sposobie ustalania przedmiotowych stóp zwrotu. Wskazane byłoby wprowadzenie dokładnej definicji okresów, dla których ustala się okresową stopę zwrot  i okresową porównawczą stopę zwrotu.

Ze względu na brak uzasadnienia do określenia w § 4 projektu, drugiej części wzoru wskaźnika OPSZ (0,2 * ) trudno jest ustosunkować się do przyjętych rozwiązań.

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wnosi o szczegółowe wyjaśnienie zastosowania drugiego komponentu wzoru i przyjętych w nim wartości.

 

 

 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.